BỘ NGOẠI GIAO

*******

Số: 58/2004/LPQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2004

Tuyên bố chung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa hồi giáo Pa-ki-xtan có hiệu lực từ ngày 25tháng 3 năm 2004./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Anh

TUYÊN BỐ CHUNG

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA HỒI GIÁO PA-KI-XTAN

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa hồi giáo Pa-ki-xtan (sau đây gọi tắt là hai Bên).

Đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị sẵn có, coi đó là nền tảngvững chắc để mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa sự hợp tác cùng có lợi về nhiều mặtgiữa hai nước.

Mong muốn tăng cường hơn nữa các mối quan hệ sẵn có giữa hainước trong thế kỷ 21 để đối phó với những thách thức mới do toàn cầu hóa, khủngbố quốc tế đặt ra cũng như những thách thức to lớn khác đối với cộng đồng quốctế.

Khẳng định lại sự tôn trọng đối với các nguyên tắc cơ bảncủa Hiến chương Liên Hợp quốc và luật pháp quốc tế, đặc biệt là những nguyêntắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào côngviệc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi.

Phấn đấu xây dựng mối quan hệ hợp tác nhiều mặt, lâu dài vàổn định vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợptác và thịnh vượng ở khu vực Châu Á và toàn thế giới.

Đã nhất trí như sau:

1.Hai Bên coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa hai nước. Haibên đồng ý sẽ làm hết sức mình để phát triển hơn nữa các mối quan hệ và hợp táctrong lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa vì lợi ích chung của hai nước.

2.Hai Bên sẽ hợp tác trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á, Nam Ávà các khu vực khác trên thế giới nhằm thúc đẩy và gìn giữ hòa bình và an ninhquốc tế. Hai Hên khẳng định lại cam kết thực hiện các mục tiêu và nguyên tắccủa Hiến chương Liên Hợp quốc trong quan hệ song phương và đóng góp vào việcgiải quyết hòa bình các xung đột và tranh chấp trên thế giới.

3.Hai Bên sẽ tăng cường các cơ chế hợp tác và tham khảo chung qua việc thể chếhóa các cuộc gặp song phương hàng năm giữa hai Bộ Ngoại giao.

4.Hai Bên nhất trí sẽ ký các thỏa thuận về miễn thị thực cho người mang hộ chiếungoại giao và công vụ để tạo thuận lợi cho giao lưu giữa hai nước.

5.Hai Bên sẽ hợp tác chặt chẽ và tiến hành các biện pháp cần thiết phù hợp vớiđiều kiện của nước mình để đóng góp cho các nỗ lực quốc tế nhằm chống tội phạmcó tổ chức, khủng bố, buôn lậu, tội phạm kinh tế, buôn bán vũ khí bất hợp phápcũng như các hoạt động tội phạm khác.

6.Hai Bên cam kết đa dạng hóa các mặt hàng xuất nhập khẩu và đẩy mạnh các hoạtđộng xúc tiến thương mại. Hai Bên đồng ý sẽ thành lập Diễn đàn Doanh nghiệpViệt Nam - Pa-ki-xtan, tăng cường trao đổi đoàn và thông tin, tổ chức các cuộctiếp xúc giữa các doanh nghiệp hai nước, tích cực khuyến khích doanh nghiệp mỗinước tham gia vào các hội chợ triển lãm tại mỗi nước.

7.Hai Bên cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, kể cả cácdoanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy liên doanh và khuyến khích hợp tác chặt chẽhơn giữa các thành phần tư nhân của hai nước.

8.Hai Bên khuyến khích các cuộc tiếp xúc trực tiếp và ký kết các văn bản thỏathuận hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nguồn nhânlực, giáo dục, phát triển cơ sở hạ tầng, du lịch và công nghệ thông tin.

9.Hai Bên đồng ý phát triển và thúc đẩy các hoạt động và chương trình nhằm đẩymạnh quan hệ giữa nhân dân với nhân dân và giao lưu văn hóa, kể cả trao đổisinh viên, hợp tác giữa các viện nghiên cứu và trao đổi truyền thông.

10. Hai Bên nhất trí tăng cường hợp tác về các vấn đề cùng quan tâm tạiLiên Hợp quốc và các diễn đàn quốc tế và khu vực khác.

Làm tại I-xla-ma-bát, ngày 25 tháng 3 năm 2004, thành haibản, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Các văn bản đều có giá trị như nhau.Trong trường hợp có sự hiểu khác nhau, văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm cơ sởđể giải thích./.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Nguyễn Dy Niên

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA HỒI GIÁO PA-KI-XTAN
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Mi-an Khu-sít M. Ka-su-ri