BỘ NGOẠI GIAO

*******

Số : 85/2004/LPQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2004

Tuyên bố chung về phát triển quanhệ hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòaHung-ga-ri có hiệu lực từ ngày 19 tháng 5 năm 2004./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Anh

TUYÊN BỐ CHUNG

VỀPHÁT TRIỂN QUAN HỆ VÀ HỢP TÁC GIỮA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NƯỚCCỘNG HÒA HUNG-GA-RI

Nhận lời mời của Tổng thống nướcCộng hòa Hung-ga-ri Ma-đơ Phe-ren-xơ, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam Trần Đức Lương đã sang thăm chính thức nước Cộng hòa Hung-ga-ri từ ngày 19đến ngày 22 tháng 5 năm 2004. Hai vị nguyên thủ quốc gia đã điểm qua tình hìnhquan hệ hai nước và trao đổi sâu sắc về việc tiếp tục phát triển sự hợp táccũng như về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm.

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Hung-ga-ri (dưới đây gọi tắt là hai Bên).

Đánh giá cao mối quan hệ hữu nghịtruyền thống giữa hai nước và bày tỏ quyết tâm mở rộng, làm sâu sắc thêm vàphát triển tổng thể sự hợp tác nhiều mặt, cùng có lợi, phù hợp với những thayđổi trong điều kiện đối nội của mỗi nước và trong tình hình quốc tế.

Ra Tuyên bố chung dưới đây:

1. Hai Bên khẳng định rằng,những nguyên tắc được hình thành bởi quyết định chung cũng như thực tiễn pháttriển quan hệ song phương là phù hợp với những lợi ích cơ bản của hai nước. HaiBên bày tỏ sự hài lòng với kết quả hợp tác giữa hai nước trên những cơ sở mới.

2. Hai Bên sẽ làm hết sứcmình để phát triển quan hệ hợp tác song phương trong khuôn khổ đối tác xây dựng,trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp quốc, những nguyên tắc chung của luật pháp quốctế và truyền thống quan hệ hữu nghị.

3. Hai Bên nhất trí hợp táctại Liên hợp quốc nhằm củng cố hòa bình, an ninh và ổn định quốc tế. Đồng thời,hai Bên sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các tổ chức quốc tế mà cả hai Bên đềulà thành viên và ủng hộ những nỗ lực của nhau trong việc xây dựng quan hệ vớicác tổ chức quốc tế và khu vực.

4. Hung-ga-ri, với tư cáchlà thành viên của Liên minh Châu Âu, trong khuôn khổ chính sách đối ngoại và anninh chung, cũng như chính sách hợp tác phát triển của mình, mong muốn đóng góptích cực và chủ động vào việc tiếp tục phát triển và làm sâu sắc thêm quan hệgiữ các nước Liên minh Châu Âu và các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Việt Nam, với tư cách là thành viênASEAN, sẽ đóng góp tích cực vào việc mở rộng sự hợp tác ASEAN-EU, trong đó cósự hợp tác giữa ASEAN và Hung-ga-ri.

5. Hai Bên dành sự quan tâmđặc biệt cho việc phát triển quan hệ hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực kinhtế, thương mại và tài chính giữa hai nước, đưa ra những biện pháp thích hợp đểđiều chỉnh cơ chế hợp tác song phương cho thích ứng với những điều kiện nảysinh sau khi Hung-ga-ri trở thành thành viên của Liên minh Châu Âu.

6. Hai Bên, phù hợp với luậtpháp trong nước và những cam kết quốc tế của mình, bảo đảm những điều kiện thuậnlợi về kinh tế, tài chính và luật pháp để thúc đẩy đầu tư, làm ăn và các hoạtđộng kinh doanh khác, cũng như để chu chuyển hàng hóa, dịch vụ và vốn dễ dànghơn.

7. Hai Bên hoan nghênh nhữngquan hệ đang được triển khai trên lĩnh vực hợp tác phát triển quốc tế. Hai Bêntin tưởng rằng, quan hệ hợp tác đó sẽ góp phần vào sự phát triển của Việt Nam và mở ra những lĩnh vực mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

8. Hai Bên ủng hộ việc làmsâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực nội vụ và tư pháp. Hai Bênmong muốn hợp tác chặt chẽ trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố quốctế, tội phạm có tổ chức, buôn lậu, buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí trái phépvà các hoạt động phạm pháp khác.

9. Hai Bên sẽ tiếp tục pháttriển hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, khoa học vàcông nghệ, thể thao và thanh niên, du lịch, truyền thông, cũng như các lĩnh vựckhác của quan hệ nhân văn.

10. Hai Bên ủng hộ việc xâydựng mối quan hệ trực tiếp giữa các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội vàdân sự và các quỹ, ủng hộ việc mở rộng hợp tác giữa các tỉnh, thành phố.

11. Hai Bên tin tưởng vữngchắc rằng, sự giao lưu trực tiếp giữa công dân hai nước sẽ góp phần phát triểncác mối quan hệ song phương, tăng cường hiểu biết về nền văn hóa mỗi nước vàlàm phong phú thêm những giá trị của cả hai nước.

Làm tại Bu-đa-pét ngày 19 tháng 5năm 2004, thành hai bản bằng tiếng Việt và tiếng Hung-ga-ri, cả hai văn bản cógiá trị như sau.

THAY MẶT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
Nguyễn Duy Niên

THAY MẶT NƯỚC CỘNG HÒA HUNG-GA-RI
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
Cô-vát La-xlô