§iÒu ­íc quèc tÕ

ĐIỀU ƯỚC QUỐCTẾ

TUYÊN BỐ GIỮA NƯỚC CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ NƯỚC CỘNG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VỀ KHUÔN KHỔ HỢPTÁC
HỮU NGHỊ VÀ TOÀN DIỆN BƯỚC VÀO THẾ KỶ21

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam và nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a (sau đây gọitắt là hai Bên),

Xuất phát từ truyền thống quan hệ hữunghị và láng giềng tốt đẹp lâu đời giữahai dân tộc, đã được các nhà lãnh đạo tiềnbối là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thốngXu-các-nô cũng như các thế hệ lãnh đạo sau nàydày công vun đắp.

Quyết tâm xây dựng mối quan hệ giữa ViệtNam và In-đô-nê-xi-a trên mọi lĩnh vực tương xứngvới tiềm năng của hai nước để tậndụng những cơ hội và ứng phó với nhữngthách thức mới của toàn cầu hóa, mối đe dọacủa nạn khủng bố quốc tế và nhũng tháchthức to lớn đối với hệ thống quan hệquốc tế,

Nhận thức rằng, hai nước phấn đấuđóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định,an ninh, tin cậy lẫn nhau, hợp tác và phát triển bềnvững của mỗi nước, của ASEAN, khu vựcChâu Á - Thái Bình Dương và thế giới,

Khẳng định tôn trọng các nguyên tắc cơbản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luậtpháp quốc tế, đặc biệt là những nguyên tắctôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹnlãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ củanhau, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi. Tin tưởngrằng, hiện nay là thời điểm thuận lợi đểhai nước thiết lập một khuôn khổ quan hệhợp tác hữu nghị, tin cậy, lâu dài và toàn diện bướcvào thế kỷ 21 nhằm gia tăng hơn nữa tình hữunghị lịch sử lâu đời và sự gần gũivề địa lý, phục vụ các lợi ích cơ bảncủa nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định,an ninh, sự phồn vinh và phát triển bền vững ởkhu vực và trên thế giới, đã nhất trí nhưsau:

1. Hai Bên cam kết nângcao và mở rộng đối thoại chính trị vềtoàn bộ các mối quan hệ song phương và về cácvấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

2. Hai Bên sẽ duy trì thường xuyên các cuộc tiếpxúc cấp cao nhằm củng cố quan hệ chính trí tốtđẹp vốn có và tạo động lực mới cho sự hợp tác về mọi mặt. Hai Bêncũng sẽ thúc đẩy trao đổi các chuyến thămở các cấp giữa các Bộ, ngành, các thành phố và địaphương, doanh nghiệp và các tổ chức quần chúngcũng như giữa công dân hai nước nhằm củngcố quan hệ hợp tác với nhau, góp phần phát triểnquan hệ giữa hai nước một cách toàn diện, ổnđịnh và bền vững.

3. Hai Bên cố gắng duy trì và nâng cao hiệu quả củacác cuộc họp thường kỳ của Uỷ ban hỗnhợp Việt Nam - In-đô-nê-xi-a về hợp tác thươngmại, kinh tế và kỹ thuật nhằm thúc đẩysự hợp tác có hiệu quả trên mọi lĩnh vựcgiữa hai nước.

4. Hai Bên tiến hành các cuộc tham khảo chính trịthường xuyên giữa hai Bộ Ngoại giao nhằm tăngcường sự hợp tác và trao đổi ý kiến vềcác vấn đề quan hệ song phương, trong đócó kiểm điểm việc thực hiện Bản Tuyênbố hợp tác này, cũng như về các vấn đềkhu vực và quốc tế cùng quan tâm.

5. Hai Bên nhất trí tăng cường hợp tác trongcác lĩnh vực an ninh và quốc phòng trên tinh thần lánggiềng thân thiện, tin cậy và hiểu biết lẫnnhau thông qua việc trao đổi các đoàn và chia sẻkinh nghiệm trong lĩnh vực này nhằm xây dựng quanhệ mật thiết giữa các cơ quan an ninh và quốcphòng của hai nước. Hai Bên cũng sẽ thúc đẩyvà tăng cường việc trao đổi thông tin và phốihợp hoạt động nhằm ngăn chặn bấtcứ hoạt động nào của bất kỳ nhóm ngườinào chống lại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổcủa mỗi nước và đấu tranh chống các tộiphạm xuyên quốc gia như không tặc, hải tặc,khủng bố quốc tế, buôn người, buôn lậuvũ khí, rửa tiền, buôn lậu ma túy và các hình thứctội phạm khác.

6. Hai Bên khuyến khích các cuộc tiếp xúc trực tiếpgiữa các cơ quan lập pháp của hai Nhà nước cũngnhư sự phối hợp và hợp tác giữa các cơquan này trong khuôn khổ các tổ chức nghị viện quốctế như Tổ chức Liên minh Nghị viện ASEAN(AIPO) và Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU).

7. Hai Bên quyết tâm nâng cao tầm hợp tác kinh tế,cụ thể trong các lĩnh vực sau:

a) Hai Bên cam kết đa dạng hóa cơ cấu mặthàng xuất - nhập khẩu, thúc đẩy các hoạt độngxúc tiến thương mại, nghiên cứu thực hiệnphương thức hàng đổi hàng và thực hiện cácBản Ghi nhớ (MOU) đã được ký kết vềviệc cung cấp gạo trên cơ sở dài hạn giữahai nước và tăng cường trao đổi đoànvà thông tin, tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa cácdoanh nghiệp hai nước, tích cực khuyến khích doanhnghiệp mỗi nước tham gia vào các hội chợ triểnlãm tại mỗi nước.

b) Hai Bên cam kết tạo mọi điều kiệnthuận lợi cho các nhà đầu tư, kể cảdoanh nghiệp vừa và nhỏ, mở rộng đầu tưvào các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, sản xuấthàng xuất khẩu, chế biến nông sản thực phẩmvà dầu khí. Hai Bên tăng cường hợp tác trong việcxây dựng Khu vực đầu tư ASEAN thành điểmhấp dẫn để thu hút nguồn vốn đầutư trực tiếp của nước ngoài (FDI) vào khu vực.

c) Hai Bên tăng cường các cuộc tiếp xúc trựctiếp giữa các chuyên gia nông nghiệp của hai nước,tiến tới ký kết các văn bản thỏa thuậnhợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp,thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trao đổithông tin, khoa học và thị trường liên quan tới cácsản phẩm, trong đó có cà phê, cao su và trong lĩnh vựclâm nghiệp khác như phòngvà chống cháy rừng.

d) Hai Bên thúc đẩy việc triển khai thực hiệnBản ghi nhớ về hợp tác du lịch đã đượcký kết thông qua trao đổi đoàn các cấp và xem xét kýcác kế hoạch hợp tác du lịch ngắn hạn từ2 - 3 năm, góp phần thúc đẩy phát triển du lịchở hai nước cũng như trong ASEAN.

8. Hai Bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnhvực khoa học, công nghệ và sớm xúc tiến việcký kết hiệp định hợp tác giữa hai nướcvề khoa học, công nghệ để tạo cơ sởpháp lý phối hợp hoạt động trong thời gian tới.

9. Hai Bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnhvực giáo dục - đào tạo, đẩy mạnh các chươngtrình hợp tác về phát triển nguồn nhân lực thôngqua việc ủng hộ và tạo điều kiện cho cáchoạt động hợp tác song phương giữa các cơsở đào tạo, và khuyến khích việc cử sinh viênsang nghiên cứu và học tập tại các trường đạihọc của nhau. Hai Bên cũng khuyến khích các hoạt độnggiao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnhvực giáo dục và đào tạo giữa hai nước, đẩymạnh sự phối hợp trong các hoạt động hợptác đa phương thông qua các tổ chức khu vực vàquốc tế mà hai nước là thành viên như Tổ chứccác Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á (SEAMEO) và Hiệphội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

10. Hai Bên tăng cường hợp tác trong các lĩnhvực khác như bưu chính - viễn thông, hàng không, y tế,thể dục thể thao và bảo vệ môi trường.

11. Hai Bên tiếp tục tăng cường tham khảoý kiến chặt chẽ về các vấn đề quốctế và khu vực, đặc biệt là các vấn đềtrong khuôn khổ ASEAN nhằm xây dựng một khu vực ĐôngNam Á hòa bình, ổn định, phồn vinh, hợp tác và pháttriển, củng cố và tăng cường đoàn kếtASEAN trên cơ sở các nguyên tắc nêu trong các Tuyên bố Hòahợp Ba-li và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác(TAC) nhằm làm cho ASEAN có khả năng tận dụng cáccơ hội và ứng phó với những thách thức mà Thếkỷ 21 đang đặt ra cho Hiệp hội.

12. Hai Bên cho rằng hợp tác Á - Phi trên cơ sở 10nguyên tắc Băng-Đung có ý nghĩa quan trọng trong việcđối phó với tác động của quá trình toàn cầuhóa và môi trường thế giới đang thay đổi,cũng như trong việc tăng cường quan hệ chặtchẽ giữa các nước Châu Á và Châu Phi để pháttriển thành những khu vực hòa bình, ổn địnhvà thịnh vượng.

13. Hai Bên nhất trí tăng cường hợp tác vàtrao đổi ý kiến về các vấn đề quốctế cùng quan tâm tại các diễn đàn quốc tế vàkhu vực như Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thươngmại thế giới (WTO), Hợp tác Á - Âu (ASEM), ASEAN và Diễnđàn khu vực ASEAN (ARF). In-đô-nê-xi-a khẳng địnhlại cam kết ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO vàsẽ giúp đỡ Việt Nam về kỹ thuật trongquá trình đàm phán gia nhập tổ chức này.

14. Hai Bên nhất trí về sự cần thiết phảităng cường quan hệ quốc tế bình đẳng,cùng có lợi giữa các quốc gia, không chấp nhận chủnghĩa đơn cực trong trật tự thế giới.Tiến trình này có thể đạt được vớisự hợp tác của các nước trong khuôn khổPhong trào Không Liên kết (NAM) và Nhóm 77 (G-77) mà Việt Nam vàIn-đô-nê-xi-a là các thành viên tích cực.

Làm tại Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2003 thành 02 bản,mỗi bản bằng ba thứ tiếng: tiếng Việt,tiếng ln-đô-nê-xi-a và tiếng Anh. Các văn bản đềucó giá trị như nhau. Trong trường hợp có sựhiểu khác nhau giữa văn bản tiếng Việt và vănbản tiếng In-đô-nê-xi-a, văn bản tiếng Anh sẽđược dùng làm cơ sở để giải thích.