TUYÊN BỐ SỬ DỤNG NHỮNG TIẾN BỘ CỦAKHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO MỤC ĐÍCH HÒA BÌNH VÀ VÌ LỢI ÍCH CỦANHÂN LOẠI, 1995

(Được thông qua theo Nghị quyết số384 ngày 10/11/1995 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc).

Đại Hội đồng,

Nhận thấy rằng, tiến bộ khoa học và kỹ thuật đã và đang trở thành mộttrong những nhân tố quan trọng nhất trong sự phát triển của xã hội loài người,

Lưu ý rằng, trong khi sự phát triển về khoa học và kỹ thuật cung cấpnhững cơ hội thuận lợi để nâng cao không ngừng điều kiện sống của các dân tộcvà quốc gia thì trong một số trường hợp, chúng lại có thể gây ra những vấn đềxã hội, cũng như đe dọa các quyền con người và tự do cơ bản của cá nhân;

Nhận thấy mối lo ngại về việc các thành tựu khoa học và kỹ thuật cóthể bị sử dụng nhằm tăng cường chạy đua vũ trang, đàn áp các phong trào giảiphóng dân tộc và tước bỏ các quyền con người và tự do của các dân tộc và cánhân;

Cũng lo ngại rằng, các thành tựu khoa học và kỹ thuật có thể chứa đựng hiểmhọa đối với các quyền dân sự chính trị của các cá nhân hoặc nhóm người và đốivới phẩm giá con người;

Nhận thấy sự đòi hỏi cấp thiết của việc sử dụng đầy đủ những pháttriển của khoa học và kỹ thuật vì lợi ích của con người và để vô hiệu hóa nhữnghậu quả tai hại trong hiện tại hoặc có thể xảy ra trong tương lai do sử dụngmột số thành tựu khoa học và kỹ thuật nào đó;

Ghi nhận rằng, những tiến bộ khoa học và kỹ thuật là vô cùng quan trọngtrong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của các nước phát triển;

Hiểu rằng, sự chuyển giao khoa học và kỹ thuật là một trong nhữngthách thức chủ yếu để tăng cường phát triển kinh tế của các nước đang pháttriển;

Khẳng định lại quyền tự quyết của các dân tộc và sự cần thiết phải tôntrọng các quyền tự do cơ bản cũng như phẩm giá của con người trong những điềukiện của tiến bộ khoa học và kỹ thuật;

Mong muốn thúc đẩy việc thực hiện các nguyên tắc nền tảng của Hiếnchương Liên Hợp Quốc, Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền con người, các công ướcquốc tế về quyền con người, Tuyên bố về trao trả độc lập cho các nước và cácdân tộc thuộc địa, Tuyên bố về những nguyên tắc của luật pháp quốc tế liên quanđến các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia phù hợp với Hiếnchương Liên Hợp Quốc, Tuyên bố về sự phát triển và tiến bộ xã hội, và Hiếnchương về các quyền và nghĩa vụ kinh tế của các quốc gia.

Long trọng tuyên bố rằng:

1. Mọi quốc gia sẽ thúc đẩy sự hợp tác quốc tế nhằm đảm bảorằng, các kết quả của những phát triển khoa học và kỹ thuật phải được sử dụngvới mục đích củng cố hòa bình và an ninh quốc tế, củng cố tự do, độc lập và vìmục đích phát triển kinh tế, xã hội của các dân tộc cũng như để thực hiện cácquyền và tự do cơ bản của con người phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc.

2. Mọiquốc gia sẽ sử dụng những biện pháp thích hợp để ngăn ngừa việc sử dụng cáctiến bộ khoa học và kỹ thuật, đặc biệt là do các cơ quan nhà nước tiến hành, đểhạn chế hoặc can thiệp vào việc hưởng thụ các quyền con người và tự do cơ bảncủa cá nhân như đã được nêu trong Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền con người,các công ước quốc tế về quyền con người và các văn kiện quốc tế chủ yếu khác.

3. Tất cả các quốc gia sẽ áp dụng những biện pháp để đảm bảorằng, các thành tựu khoa học và kỹ thuật được sử dụng nhằm thỏa mãn các nhu cầuvật chất và tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân.

4. Mỗi quốc gia đều tránh thực hiện bất kỳ hành động nàoliên quan đến việc sử dụng thành tựu khoa học và kỹ thuật nhằm mục đích xâmphạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ, can thiệp vào công việc nội bộ của cácquốc gia khác, phát động các cuộc chiến tranh xâm lược đàn áp các phong tràogiải phóng dân tộc hoặc theo đuổi chính sách phân biệt chủng tộc. Những hànhđộng như vậy chẳng những là sự vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên Hợp Quốc vàcác nguyên tắc của luật pháp quốc tế, mà còn tạo ra sự bóp méo không thể chấp nhậnđược các mục tiêu nhằm hướng sự phát triển của khoa học và kỹ thuật phục vụ lợiích của loài người.

5. Tất cả các quốc gia sẽ hợp tác trong việc thiết lập, tăngcường và phát triển khả năng khoa học và kỹ thuật của các nước đang phát triểnvới quan điểm nhằm thúc đẩy việc thực hiện các quyền kinh tế và xã hội của nhândân ở những nước đó.

6. Tất cả các quốc gia sẽ thi hành những biện pháp nhằm mởrộng các lợi ích của khoa học và kỹ thuật đối với mọi tầng lớp nhân dân và đểbảo vệ họ, trên khía cạnh vật chất và xã hội, khỏi những tác hại có thể xảy rado việc sử dụng sai các thành tựu của khoa học và kỹ thuật bao gồm cả việc dùngchúng để xâm phạm quyền của các cá nhân hoặc nhóm người, đặc biệt liên quan đếnviệc tôn trọng bí mật đời tư, bảo vệ nhân phẩm và sự toàn vẹn về tinh thần vàthể chất của mỗi người.

7. Mọi quốc gia sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết, bao gồmcả các phương tiện pháp lý, nhằm đảm bảo việc sử dụng các thành tựu khoa học vàkỹ thuật để thực hiện đầy đủ nhất các quyền và tự do cơ bản của con người,không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào về chủng tộc giới tính, ngôn ngữ hoặctín ngưỡng, tôn giáo.

8. Mọiquốc gia sẽ thực thi các biện pháp hữu hiệu, bao gồm các biện pháp pháp lý nhằmngăn ngừa và loại trừ việc sử dụng các thành tựu khoa học và kỹ thuật để làmtổn hại đến các quyền, tự do cơ bản và phẩm giá con người.

9. Tất cả các quốc gia, khi cần thiết, sẽ thực thi hànhđộng phù hợp với luật pháp nhằm bảo đảm các quyền và tự do cơ bản củacon người trong điều kiện sự phát triển của khoa học, kỹ thuật.