TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÔNGPHẢI LÀ CÔNG DÂN NƯỚC MÀ HỌ ĐANG SINH SỐNG, 1985

(Được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thôngqua theo Nghị quyết số 40/144 ngày 13/12/1985).

Đại Hội đồng,

Xét rằng, Hiến chương Liên Hợp Quốc khuyến khích việc tôn trọng rộng rãivà sự tuân thủ các quyền và tự do cơ bản của tất cả mọi người, không có bất cứ sựphân biệt nào về chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ hay tôn giáo,

Xét rằng, Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền con người tuyên bố rằng tấtcả mọi người đều sinh ra tự do và bình đẳng về nhân phẩm và các quyền, và rằng,mỗi người đều có các quyền và tự do được nêu trong bản Tuyên ngôn đó mà không dựatrên bất cứ sự phân biệt đối xử nào về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ vàtôn giáo, quan điểm chính trị hay chính kiến khác, nguồn gốc xã hội hay dân tộc,của cải, hoàn cảnh ra đời hay các yếu tố khác,

Xét rằng, Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền con người nhấn mạnh rằng, mọingười đều có quyền được thừa nhận tư cách con người trước luật pháp ở bất cứ đâu.Rằng, tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không có bất kỳ sự phân biệtnào và đều có quyền được bảo vệ như nhau trước luật pháp. Rằng, tất cả mọi ngườiđều có quyền được bảo vệ như nhau chống lại bất cứ sự phân biệt, vi phạm nào đượcnêu trong Tuyên ngôn, cũng như chống lại bất cứ hành động xúi giục nào đối với sựphân biệt như vậy,

Nhận thức rằng, các Quốc gia thành viên của các Công ước quốc tế về quyền conngười cam kết bảo đảm rằng, các quyền được ghi nhận trong các Công ước này sẽ đượcthực hiện không có bất kỳ sự phân biệt nào về chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ, tôngiáo, quan điểm chính trị hay chính kiến khác, nguồn gốc xã hội hay dân tộc, củacải, hoàn cảnh ra đời hay hoàn cảnh khác,

Ý thức rằng, bằng việc nâng cao các phương tiện thông tin và phát triển cácquan hệ hòa bình và thân thiện giữa các nước, của những người đang sống ở các nướcmà họ không phải là công dân,

Khẳng định lại, mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc,

Nhận thức rằng, việc bảo vệ các quyền và tự do cơ bản được đề cập trong các vănkiện quốc tế cũng cần phải được bảo đảm cho các cá nhân là những người không phảilà công dân ở nước mà họ đang sống,

Trịnh trọng quy định các điều khoản sau đây:

Điều 1.

Với mục đích của Tuyên bố này, thuật ngữ "người nước ngoài"sẽ được áp dụng, về số lượng của các quyền này được đề cập trong các điều theo sau,cho bất cứ người nào không phải là công dân ở quốc gia mà họ đang sinh sống,

Điều 2.

1. Không có bấtcứ một điều khoản nào trong Tuyên bố này được giải thích nhằm hợp pháp hóa việcnhập cảnh bất hợp pháp và sống tại một quốc gia của bất cứ người nước ngoài nào,và cũng không có một điều khoản nào được viện dẫn cho sự giới hạn quyền của bấtcứ quốc gia nào nhằm thực thi luật pháp và các quy định về việc nhập cảnh của nhữngngười nước ngoài cũng như thời hạn và điều kiện ở lại của họ, hay nhằm thiết lậpnhững sự khác biệt giữa công dân của họ với người nước ngoài. Tuy nhiên, những quyđịnh và luật như vậy sẽ không phù hợp với trách nhiệm pháp lý quốc tế của quốc giađó, những trách nhiệm này liên quan đến lĩnh vực quyền con người.

2. Tuyên bố này sẽ không làm tổn hại đến việc hưởng các quyềnđược quy định trong luật quốc tế, mà một quốc gia có nghĩa vụ cần phải làm liênquan đến người nước ngoài, thậm chí kể cả ở những nơi Tuyên bố này không thừa nhậnnhững quyền như vậy hay thừa nhận chúng trong một phạm vi hẹp hơn.

Điều 3.

Mỗi quốc gia ký kết cần phải xây dựng pháp luật quốc gia haynhững quy định liên quan đến người nước ngoài.

Điều 4.

Người nước ngoài cần phải tuân theo luật pháp của quốc gia màhọ đang sống và cần phải tôn trọng tập quán và truyền thống của người dân ở quốcgia đó.

Điều 5.

1. Người nước ngoài sẽ được hưởng các quyền đặc biệt sau đâyphù hợp với pháp luật quốc gia và tuân theo nghĩa vụ quốc tế liên quan của quốcgia mà họ đang sống

a. Quyền sống và an ninh cá nhân; không một người nước ngoàinào có thể bị bắt giữ và tạm giam một cách tùy tiện, không một người nước ngoàinào bị tước bỏ tự do của mình ngoại trừ việc đó được thực hiện căn cứ vào nhữngcơ sở luật pháp và phù hợp với các thủ tục được quy định trong luật pháp;

b. Quyền được bảo vệ chống lại sự can thiệp một cách tùy tiệnvà phi pháp vào đời tư, gia đình, chỗ ở hay thư từ;

c. Quyền bình đẳng trước tòa án và tất cả các tổ chức và cơ quantài phán khác, quyền được xét xử sự công bằng và trong trường hợp cần thiết, đượcmột người bào chữa trợ giúp miễn phí trong một vụ án hình sự mà được quy định theoluật pháp, hay trong các vụ kiện khác;

d. Quyền được lựa chọn người phối ngẫu, quyền kết hôn và thànhlập gia đình;

e. Quyền tự do tư tưởng chính kiến, tín ngưỡng và tôn giáo; quyềnbiểu lộ tôn giáo hoặc tín ngưỡng của mình, chỉ phải tuân theo những giới hạn đượcquy định trong luật pháp trong trường hợp cần thiết nhằm bảo vệ trật tự và an ninhcông cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của cộng đồng hoặc các quyền và tự do cơ bản củanhững người khác;

f. Quyền được gìn giữ ngôn ngữ văn hóa và truyền thống của mình;

g. Quyền được gửi tiền tiết kiệm, thu nhập hay các tài sản cánhân khác ra nước ngoài tuân theo những quy định của pháp luật;

2. Tuân theo những giới hạn được quy định trong luật pháp vàđiều này mà là cần thiết ở trong xã hội dân chủ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trậttự công cộng, sức khỏe và đạo đức cộng đồng hay các quyền và tự do cơ bản của nhữngngười khác, và phù hợp với các quyền khác đươc thừa nhận trong các văn kiện quốctế liên quan và trong các điều khoản của Tuyên bố này, những người nước ngoài sẽcó các quyền sau:

a. Quyền được rời khỏi đất nước mình;

b. Quyền tự do biểu đạt;

c. Quyền tự do lập hội hòa bình;

d. Quyền tự do sở hữu tài sản riêng cũng như sở hữu chung vớinhững người khác tuân theo luật quốc gia.

3. Tuân theo các điều khoản được đề cập trong khoản 2, nhữngngười nước ngoài sống một cách hợp pháp trên lãnh thổ của một quốc gia có quyềntự do di chuyển và tự do lựa chọn nơi ở trong phạm vi biên giới của quốc gia đó.

4. Tuân theo luật pháp quốc gia và việc ủy quyền, vị hôn thê,trẻ em nhỏ tuổi và lệ thuộc của một người nước ngoài cư trú một cách hợp pháp trênlãnh thổ của một quốc gia có quyền được chấp nhận đi kèm theo, tham gia vào haysống cùng với người.

Điều 6.

Không một người nước ngoài nào có thể là đối tượng bị tra tấnhay hành hạ, đối xử hay trừng phạt phi nhân tính hay hạ thấp phẩm giá, và đặc biệtkhông người nước ngoài nào bị trở thành vật thí nghiệm khoa học hay y học mà khôngcó sự nhất trí một cách tự nguyện của họ.

Điều 7.

Một người nước ngoài sống hợp pháp trên lãnh thổ một quốc giacó thể chỉ bị trục xuất theo một quyết định được đưa ra phù hợp với luật pháp, tronghoàn cảnh đó ngoại trừ trường hợp có những lý do bắt buộc liên quan đến yêu cầuvề an ninh quốc gia, người ấy được phép trình bày những lý do chứng minh rằng tạisao họ không thể bị trục xuất và được xem xét lại trường hợp của mình, cũng nhưđược trình bày theo ý nguyện của mình trước cơ quan có thẩm quyền hoặc cá nhân haynhững người đặc biệt được chỉ định bởi cơ quan có thẩm quyền. Nghiêm cấm việc trụcxuất các cá nhân hay tập thể người nước ngoài dựa trên sự phân biệt về chủng tộc,màu da, tôn giáo, văn hóa, nguồn gốc đạo đức, dân tộc hay dòng dõi.

Điều 8.

1. Người nước ngoài định cư hợp pháp trên lãnh thổ của một quốcgia có quyền được hưởng các quyền sau, phù hợp với pháp luật quốc gia và tuân theonghĩa vụ của Điều 4:

a. Quyền có điều kiện làm việc an toàn và sức khỏe, được hưởnglương xứng đáng và được hưởng lương ngang nhau đối với công việc có giá trị ngangnhau mà không có bất cứ sự phân biệt nào; đặc biệt là phụ nữ phải được đảm bảo điềukiện làm việc không kém hơn nam giới và được trả lương ngang nhau trong cùng mộtcông việc ngang nhau;

b. Quyền gia nhập công đoàn và các tổ chức hoặc hiệp hội kháctheo nguyện vọng của mình và được tham gia các hoạt động của các hiệp hội đó. Khôngcó giới hạn được áp dụng trong việc thực hiện quyền này trừ trường hợp những giớihạn đó được quy định trong luật pháp và là cần thiết, ở một xã hội dân chủ, vì lợiích của an ninh quốc gia và trật tự công cộng hoặc để bảo đảm các quyền và tự docơ bản của các cá nhân khác;

c. Quyền được bảo vệ sức khỏe chăm sóc y tế, an sinh xã hội,dịch vụ xã hội, giáo dục, nghỉ ngơi. Họ cũng phải tuân theo các quy định có liênquan trong quá trình tham gia vào các lĩnh vực đó và rằng các cơ quan chức năngcủa Nhà nước không được lạm dụng quyền lực một cách phi lý.

2. Với quan điểm nhằm bảo vệ quyền của người nước ngoài đượctiếp tục các hoạt động một cách hợp pháp trên đất nước mà họ đang sống, các quyềnnhư vậy có thể được các chính phủ có liên quan quy định cụ thể trong các hiệp ướcsong phương và đa phương.

Điều 9.

Không một người nước ngoài nào bị tước bỏ một cách tùy tiện cáctài sản hợp pháp của mình.

Điều 10.

Bất kể người ngoài cũng có quyền tự do, tại bất cứ thời điểmnào, được liên hệ với lãnh sự quán hoặc cơ quan ngoại giao của quốc gia mà họ làmột công dân, hoặc trong trường hợp vắng mặt, với cơ quan ngoại giao hoặc lãnh sựquán của quốc gia khác được ủy quyền, nhằm bảo vệ lợi ích của quốc gia mà họ làcông dân tại quốc gia mà họ đang sống.