CHÍNH PHỦ******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

******

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 1969

TUYÊN BỐ

VỀVIỆC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU QUỐC DÂN MIỀN NAM VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CÁCH MẠNG LÂMTHỜI CỘNG HÒA MIỀN NAM VIỆT NAM

Vừa qua, Mặt trậndân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủvà hòa bình Việt Nam và các lực lượng yêu nước khác ở miền Nam Việt Nam đã họpĐại hội đại biểu quốc dân miền Nam để thảo luận những vấn đề quan trọng của cuộckháng chiến chống Mỹ, cứu nước trong thời kỳ mới và nhất trí quyết định thànhlập Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Hội đồng cố vấnbên cạnh Chính phủ.

Cùng với đồng bàocả nước, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nhiệt liệt chào mừng sự kiệnlịch sử này, một thắng lợi mới rất to lớn của quân và dân miền Nam anh hùng.

Đây là kết quả rựcrỡ của những thắng lợi quân sự, chính trị và ngoại giao của nhân dân miền Namđã giành được, nhất là từ đầu năm 1968 đến nay.

Đây là bước pháttriển tất yếu của quá trình xây dựng chính quyền cách mạng của nhân dân miền Nam,là biểu hiện rực rỡ ý chí của nhân dân miền Nam thực hiện quyền làm chủ củamình.

Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nhiệt liệt hoan nghênh đường lối và chương trình hành độngcủa Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đường lối và chương trình đó nói lên quyết tâm của nhân dân miền Nam động viên mọi lựclượng để đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, và thực hiện nguyện vọng thiết thaxây dựng miền Nam Việt Nam độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập và phồn vinh,tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà.

Chính phủ cách mạnglâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tuyên bố công nhận giải pháp toàn bộmười điểm của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là lập trường đấutranh của mình tại Hội nghị Pa-ri về Việt Nam, và sẽ hiệp thương với các lựclượng chính trị ở miền Nam Việt Nam tán thành hòa bình, độc lập, trung lập đểthành lập một Chính phủ liên hiệp lâm thời trên tinh thần bình đẳng, dân chủ,tôn trọng lẫn nhau.

Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trịnh trọng tuyên bố:

Chính phủ cách mạnglâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam ViệtNam bầu ra là Chính phủ hợp pháp, đại diện chân chính của nhân dân miền NamViệt Nam.

Chính phủ nước ViệtNam dân chủ cộng hòa thỏa thuận cùng Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miềnNam Việt Nam nâng Phái đoàn đại diện Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ViệtNam tại miền Bắc thành Đoàn đại diện đặc biệt của Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Chính phủ nước ViệtNam dân chủ cộng hòa sẽ cùng Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền NamViệt Nam tăng cường quan hệ về mọi mặt giữa hai miền trong khi chờ đợi thực hiệnhòa bình thống nhất Tổ quốc và cổ vũ, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành sự nghiệpgiải phóng dân tộc.

Chính phủ nước ViệtNam dân chủ cộng hòa nghiêm khắc lên án thái độ ngoan cố của Mỹ. Thông cáo chungMỹ - ngụy tại Mít-uê ngày 08-06-1969 càng chứng tỏ Mỹ vẫn giữ luận điệu vô lý“hai bên cùng rút quân”, tiếp tục âm mưu thực hiện chủ nghĩa thực dân mới ởmiền Nam Việt Nam, chống lại việc thành lập Chính phủ liên hiệp lâm thời, gây trởngại cho sự tiến triển của Hội nghị Pa-ri về Việt Nam. Việc tổng thống Mỹ tuyênrút 25.000 quân Mỹ chỉ là thủ đoạn lừa bịp nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới đangđòi phải rút ngay toàn bộ quân Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam.

Chính phủ nước ViệtNam dân chủ cộng hòa kiên quyết đòi Mỹ phải chấm dứt xâm lược Việt Nam, rút hếtquân Mỹ và quân các nước ngoài thuộc phe Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam mà khôngđược đòi điều kiện gì; phải triệt để tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miềnNam Việt Nam và các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam như hiệp nghịGiơ-ne-vơ năm 1954 về Việt Nam đã xác nhận. Giải pháp toàn bộ mười điểm của Mặttrận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là cơ sở đúng đắn, hợp tình hợp lý đểgiải quyết vấn đề Việt Nam.

Việc họp Đại hộiđại biểu quốc dân miền Nam Việt Nam về việc thành lập Chính phủ cách mạng lâm thờiCộng hòa miền Việt Nam là một nguồn cổ vũ rất to lớn đối với toàn thể nhân dânViệt Nam và kiều bào ở nước ngoài.

Hưởng ứng lời hiệutriệu của Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam Việt Nam và tuyên bố của Chính phủcách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, quân và dân miền Bắc quyết pháthuy truyền thống chiến đấu và sản xuất, thi đua xây dựng miền Bắc xã hội chủnghĩa vững mạng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu của đế quốc Mỹ chống nước Việt Namdân chủ cộng hòa; làm tròn nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn.

Thực hiện các quyếtđịnh của Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam Việt Nam và mọi chủ trương, chínhsách của Chính phủ cách mạng lâm thời, quân và dân miền Nam anh hùng nhất địnhsẽ càng phát huy thế thắng, thế mạnh của thời kỳ tổng tiến công và nổi dậy,vượt khó mọi khó khăn gian khổ, kiên trì cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nướctiến lên giành những thắng lợi to lớn hơn nữa cho đến thắng lợi hoàn toàn.

Chính phủ nước ViệtNam dân chủ cộng hòa tin tưởng sâu sắc rằng các nước xã hội chủ nghĩa anh em,các nước yêu chuộng hòa bình và công lý, nhân dân thế giới và nhân dân tiến bộMỹ sẽ càng nhiệt liệt ủng hộ cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân Việt Nam chođến thắng lợi cuối cùng.

CHÍNH PHỦ
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA