TUYÊN BỐ XÓA BỎ MỌI HÌNH THỨC KHÔNG KHOAN DUNG VÀPHÂN BIỆT ĐỐI XỬ DỰA TRÊN CƠ SỞ TÔN GIÁO HAY TÍN NGƯỠNG, 1981

(Được Đại Hộiđồng Liên Hợp Quốc thông qua theo Nghị quyết số 36/55 ngày 25/11/1981)

Đại Hộiđồng,

Xétrằng, một trong những nguyên tắccơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc là thừa nhận nhân phẩm và sự bình đẳng vốncó của tất cả mọi người, và rằng tất cả các Quốc gia thành viên cam kết chủ độngtiến hành các hoạt động chung và riêng với sự hợp tác của Liên Hợp Quốc nhằm thúcđẩy và khuyến khích việc tôn trọng và thực hiện trên phạm vi toàn cầu các quyềnvà tự do cơ bản cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, giới tính,ngôn ngữ hay tôn giáo,

Xétrằng, Tuyên ngôn Toàn thế giớivề Quyền con người và các công ước quốc tế về quyền con người ghi nhận các nguyêntắc không phân biệt đối xử và bình đẳng trước pháp luật và quyền tự do tư tưởng,tín ngưỡng hay tôn giáo,

Xétrằng, sự coi thường và vi phạmcác quyền và tự do cơ bản của con người, đặc biệt là quyền tự do tư tưởng, tínngưỡng và tôn giáo một cách trực tiếp hay gián tiếp, đều dẫn đến chiến tranh vàđể lại hậu quả to lớn cho nhân loại, đặc biệt trong những trường hợp mà những hànhvi đó được sử dụng như là những công cụ can thiệp của nước ngoài vào công việc nộibộ của các quốc gia khác và dẫn đến sự kích động hận thù giữa các dân tộc và cácquốc gia,

Xétrằng, tôn giáo hay tín ngưỡng màbất kỳ ai có niềm tin về một trong hai điều đó đều là một trong những yếu tố cănbản trong nhận thức của người đó về cuộc sống, và rằng tự do tôn giáo hay tín ngưỡngcần được tôn trọng và bảo đảm đầy đủ

Xétrằng, cần phải thúc đẩy sự hiểubiết, khoan dung và tôn trọng các vấn đề liên quan đến tự do tôn giáo hay tínngưỡng, và đảm bảo rằng việc sử dụng tôn giáo hay tín ngưỡng vào các mục đích tráivới Hiến chương, các văn kiện có liên quan khác của Liên Hợp Quốc và những mụcđích và nguyên tắc của bản Tuyên bố này là không thể chấp nhận được,

Tin tưởng rằng,tự do tôn giáo hay tín ngưỡng cũng cần góp phần vào việc đạt đượccác mục tiêu là hòa bình thế giới, công bằng xã hội và tình hữu nghị giữa các dântộc, và vào việc xóa bỏ những tư tưởng hay những hành vi của chủ nghĩa thực dânvà nạn phân biệt chủng tộc,

Ghi nhận với sựhài lòng việc một số Công ước được thông qua và đã có hiệu lực dướisự bảo trợ của Liên Hợp Quốc và các cơ quan chuyên môn, nhằm xóa bỏ mọi hình thứcphân biệt đối xử,

Lo ngại vềnhững biểu hiện của sự không khoan dung và tình trạng phân biệt đối xử liênquan đến những vấn đề về tôn giáo hay tín ngưỡng vẫn còn tồn tại rõ rệt ở mộtvài nơi trên thế giới,

Quyết tâm thôngqua mọi biện pháp cần thiết để nhanh chóng xóa bỏ sự không khoan dung như vậydưới mọi hình thức và biểu hiện, và ngăn chặn sự phân biệt đối xử dựa trên cơsở tôn giáo hay tín ngưỡng,

Thông qua Tuyênbố về xóa bỏ mọi hình thức không khoan dung và phân biệt đối xử dựa trên tôngiáo hay tín ngưỡng này:

Điều 1.

1. Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tínngưỡng và tôn giáo. Quyền này bao gồm tự do theo một tôn giáo hoặc bất cứ tínngưỡng nào mà mình lựa chọn, và tự do, hoặc với tư cách cá nhân hay là cộngđồng cùng với người khác, ở nơi công cộng hay nơi riêng biệt biểu đạt tôn giáohay tín ngưỡng của mình bằng thờ cúng, cầu nguyện, thực hành và truyền giáo.

2. Không một ai phải chịu sự ép buộc làm những điềutổn hại đến quyền tự do lựa chọn một tôn giáo hoặc tín ngưỡng của họ.

3. Tự do được thể hiện tôn giáo hay tín ngưỡng chỉcó thể chịu những giới hạn đã được pháp luật quy định và cần thiết để bảo đảman toàn và trật tự công cộng, sức khỏe hay đạo đức hay các quyền và tự do cơbản của người khác.

Điều 2.

1. Khôngai phải chịu sự phân biệt đối xử bởi bất cứ một quốc gia, tổ chức, nhóm ngườihay một cá nhân nào vì lý do tôn giáo hay tín ngưỡng.

2. Trong phạm vi mục đích của Tuyên bố này, cụm từ“sự không khoan dung” và “phân biệt đối xử” dựa trên cơ sở tôn giáo hay tínngưỡng có nghĩa là bất cứ sự phân biệt, loại trừ, hạn chế hay ưu đãi nào dựatrên cơ sở tôn giáo hay tín ngưỡng và nhằm mục đích hay gây tác động dẫn tới vôhiệu hóa hoặc làm giảm sự thừa nhận, sự thụ hưởng hoặc sự thực hiện các quyềnvà tự do cơ bản của con người trên cơ sở bình đẳng.

Điều 3.

Sự phân biệt đối xử giữa con người vì lý do tôngiáo hay tín ngưỡng là một sự xúc phạm tới nhân phẩm và phủ nhận các nguyên tắccủa Hiến chương Liên Hợp Quốc, và sẽ bị lên án như là một sự vi phạm các quyềnvà tự do cơ bản của con người đã được công nhận trong Tuyên ngôn Toàn thế giớivề Quyền con người và được quy định chi tiết trong các Công ước quốc tế cơ bảnvề quyền con người, đồng thời còn bị xem là một trở ngại trong các quan hệ hòabình và hữu nghị giữa các quốc gia.

Điều 4.

1. Tấtcác quốc gia cần thực hiện những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn và xóa bỏ sựphân biệt đối xử trên cơ sở tôn giáo hay tín ngưỡng liên quan đến việc thừanhận thực hiện và thụ hưởng các quyền và tự do cơ bản của con người trong tấtcả các lĩnh vực của đời sống dân sự, kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa.

2. Tất cả các quốc gia cần thực hiện mọi nỗ lựcnhằm ban hành hoặc bãi bỏ những quy định pháp luật trong trường hợp cần thiếtnhằm cấm bất cứ sự phân biệt đối xử nào, và thực hiện mọi biện pháp thích hợpđể chống lại sự không khoan dung vì lý do tôn giáo hay tín ngưỡng trong lĩnhvực này.

Điều 5.

1. Cha mẹ, hoặc trong trường hợp có thể là ngườigiám hộ hợp pháp của trẻ em, có quyền tổ chức cuộc sống trong phạm vi gia đìnhphù hợp với tôn giáo hay tín ngưỡng của họ và quan tâm đến việc giáo dục đạođức trong môi trường mà họ tin tưởng rằng trẻ em sẽ được nuôi dưỡng tốt.

2. Mọi trẻ em đều được hưởng quyền tiếp cận giáodục về tôn giáo hay tín ngưỡng phù hợp với nguyện vọng của cha mẹ hoặc trongtrường hợp có thể, của người giám hộ hợp pháp của trẻ, và sẽ không bị buộc phảitiếp nhận việc giáo dục về tôn giáo hay tín ngưỡng trái với nguyện vọng của chamẹ hay người giám hộ hợp pháp của trẻ, những lợi ích tốt nhất của trẻ em chínhlà nguyên tắc chỉ đạo.

3. Trẻ em cần phải được bảo vệ khỏi bất cứ sự phânbiệt đối xử nào vì lý do tôn giáo hay tín ngưỡng. Trẻ em phải được nuôi dưỡngtrên tinh thần hiểu biết, khoan dung, hữu nghị giữa các dân tộc, tình anh embao la và hòa bình, tôn trọng tự do tôn giáo hay tín ngưỡng của người khác, vàvới ý thức đầy đủ rằng tài năng và sức lực của trẻ em cần phải được cống hiếnnhằm phục vụ cho đồng bào của mình.

4. Trong trường hợp một đứa trẻ không được cả chamẹ hoặc người giám hộ hợp pháp chăm sóc thì cần phải quan tâm thỏa đáng đếnnhững nguyện vọng mà trẻ đã bày tỏ trực tiếp hoặc gián tiếp trong vấn đề tôngiáo hay tín ngưỡng, những lợi ích tốt nhất của trẻ em chính là nguyên tắc chỉđạo.

5. Phù hợp với Điều 1, khoản 3 của Tuyên bố này,mọi tập tục tôn giáo hay tín ngưỡng tác động đến trẻ em thông qua môi trườngtôn giáo hay tín ngưỡng mà trẻ em đang sống không được làm tổn hại đến sự pháttriển trí tuệ và thể chất hoặc sự phát triển đầy đủ của trẻ.

Điều 6.

Căn cứ theo Điều 1 của Tuyên bố này, và căn cứ theocác quy định tại Điều 1, khoản 3, quyền tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo haytín ngưỡng bao gồm những tự do sau đây:

1. Được thờ cúng hoặc tụ họp liên quan đến tôn giáohay tín ngưỡng, và được thành lập và duy trì những cơ sở cho những mục đíchtrên;

2. Được thành lập và duy trì các cơ sở nhân đạohoặc từ thiện thích hợp;

3. Được chế tạo, thu mua và sử dụng ở mức độ đầy đủnhững đồ vật cần thiết và tài liệu liên quan đến phong tục hay tập quán của mộttôn giáo hay tín ngưỡng;

4. Được viết, phát hành và phổ biến các ấn phẩm cóliên quan đến những lĩnh vực trên;

5. Được thuyết giáo về một tôn giáo hay tín ngưỡngở những nơi phù hợp cho những mục đích trên;

6. Được xin và tiếp nhận những đóng góp tài chínhtự nguyện và những đóng góp khác của các cá nhân và tổ chức;

7. Được đào tạo, bổ nhiệm, bầu hay chỉ định nhữnglãnh tụ kế nhiệm phù hợp với những yêu cầu và tiêu chuẩn của bất cứ tôn giáohay tín ngưỡng nào;

8. Được có những ngày nghỉ và kỷ niệm những ngày lễvà buổi lễ phù hợp với giáo luật tôn giáo hay tín ngưỡng của một người;

9. Được thành lập và duy trì cơ chế thông tin chocác cá nhân và cộng đồng trong những vấn đề về tôn giáo hay tín ngưỡng ở cấpquốc gia và quốc tế,

Điều 7.

Các quyền và tự do được nêu trong Tuyên bố này cầnđược thể chế hóa vào pháp luật quốc gia theo một phương thức mà mọi người cóthể thực hiện được các quyền và tự do đó trong thực tiễn.

Điều 8.

Không có quy định nào trong Tuyên bố này được giảithích nhằm hạn chế hoặc làm tổn hại đến bất cứ quyền nào đã được xác định trongTuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền con người và các Công ước quốc tế về quyềncon người.