TUYÊN BỐ VỀ QUYỀNCỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC SỐNG TRONG HÒA BÌNH, 1984

(Được Đại Hộiđồng Liên Hợp Quốc thông qua theo Nghị quyết 39/11 ngày 2/11/1984).

Đại Hội đồng,

Tái khẳng định rằng, mục đích chính của LiênHợp Quốc là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế;

Nhận thức rõ, các nguyên tắc cơ bản của luậtquốc tế đã được đề ra trong Hiến chương Liên Hợp Quốc;

Bày tỏ nguyện vọng và mong muốn của các dântộc muốn xóa bỏ chiến tranh trong cuộc sống của nhân loại và, trên hết là tránhmột thảm họa chiến tranh hạt nhân rộng khắp trên thế giới;

Tin tưởng rằng, cuộc sống không có chiếntranh; phục vụ yêu cầu quốc tế chủ yếu cho sự phồn vinh, phát triển và tiến bộcủa các nước, và cho sự thực hiện đầy đủ các quyền và tự do cơ bản của conngười là những mục tiêu phấn đấu của Liên Hợp Quốc;

Hiểu rõ rằng, trong kỷ nguyên hạt nhân, việcthiết lập một nền hòa bình bền vững trên trái đất tượng trưng cho điều kiện cốtyếu nhằm gìn giữ nền văn minh của nhân loại và cho sự sống còn của nhân loại;

Công nhận rằng, việc duy trì một cuộc sốnghòa bình cho các dân tộc là nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi quốc gia;

1. Hùng hồn tuyên bố rằng, các dân tộc trên hànhtinh của chúng ta có một quyền thiêng liêng là được sống trong hòa bình;

2. Hùng hồn bày tỏ rằng, việc gìn giữ quyền của cácdân tộc được sống trong hòa bình và việc thúc đẩy việc thực hiện quyền này làmột nghĩa vụ cơ bản của mỗi quốc gia;

3. Nhấn mạnh rằng, việc đảm bảo việc thực hiệnquyền của các dân tộc được sống trong hòa bình đòi hỏi chính sách của các nướcphải được xác định theo hướng tiến tới xóa bỏ mối đe dọa của chiến tranh, đặcbiệt là chiến tranh hạt nhân, từ bỏ việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tếvà giải quyết các cuộc xung đột quốc tế bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sởcủa Hiến chương Liên Hợp Quốc;

4. Kêu gọi tất cả các nước và các tổ chức quốc tếhãy làm hết sức mình để giúp đỡ việc thực hiện quyền của các dân tộc được sốngtrong hòa bình bằng việc thông qua những biện pháp thích hợp cả ở cấp độ quốcgia và quốc tế.