>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư:

- Nhà đầu tư có dự án thuộc đối tượng hưởng ưu đãi được hưởng thuế suất ưu đãi, thời hạn hưởng thuế suất ưu đãi, thời gian miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

- Các loại thuế suất ưu đãi bao gồm 10%, 15% và 20% phụ thuộc vào lĩnh vực và địa bàn dự án

- Thời gian áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi đối với các dự án đầu tư mới:

- Thời giam miễn thuế từ 2 năm đến 4 năm tuỳ thuộc vào lĩnh vực và địa bàn dự án

- Thời gian giảm thuế từ 2 năm đến 9 năm tuỳ thuộc vào lĩnh vực và địa bàn dự án

- Thời gian áp dụng mức thuế suất không quá 15 năm 

Trân trọng./.

 

>> Xem thêm:  Có thể chuyển nhượng hộ kinh doanh cá thể cho người khác được không ?

PHÒNG LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
-------------------------------------------------

>> Xem thêm:  Thuế đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư mới có được ưu đãi ?