1. Uỷ ban nhân dân (UBND) xã có được cho thuê đất công ích không ?

Thưa luật sư, Trên địa bàn xã tôi có 1 số diện tích đất là mặt bằng ao, tuy nhiên do nước xả thải của dân chảy ra nhiều, bị ô nhiễm nên không cho thuê thầu được. Một số diện tích bờ ao các hộ dân tận dụng mặt bằng để vật liệu và làm nghề mộc, tự ý dựng lán để hoạt động. Ubnd xã đã kết hợp với các ngành chức năng để giải tỏa, xử lý.
Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng đất của người dân cao và nhằm tránh tái lấn chiếm, UBND xã muốn cho các hộ thuê thầu có được không. Việc cho thuê thầu có thể không đấu giá không. Trình tự thủ tục hồ sơ cần thực hiện như thế nào ?
Xin nhờ luật minh khuê giải đáp.

>> Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai về thuê đất công ích, gọi: 1900.6162

Luật sư trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho bộ phận tư vấn pháp luật đất đai. Câu hỏi của bạn chúng tôi được trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 132 Luật đất đai năm 2013 được hướng dẫn về quỹ đất công ích như sau:

"Điều 132. Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích

1. Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.

Đất nông nghiệp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại hoặc tặng cho quyền sử dụng cho Nhà nước, đất khai hoang, đất nông nghiệp thu hồi là nguồn để hình thành hoặc bổ sung cho quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Đối với những nơi đã để lại quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích vượt quá 5% thì diện tích ngoài mức 5% được sử dụng để xây dựng hoặc bồi thường khi sử dụng đất khác để xây dựng các công trình công cộng của địa phương; giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất.

2. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sử dụng vào các mục đích sau đây:

a) Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng quy định tại điểm a khoản này;

c) Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

3. Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích quy định tại khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm.

Tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích phải nộp vào ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

4. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất quản lý, sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt."

Vậy với những diện tích đất nằm trong quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của UBND xã, phường mà chưa sử dụng thì UBND xã có thể cho các hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê.

Vì còn thiếu thông tin liên quan đến vị trí đất nằm ở địa bàn hành chính nào nên chúng tôi chưa đưa ra được thông tin chính xác về trình tự, thủ tục, hồ sơ để tổ chức đấu giá quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của UBND xã. Dưới đấy chúng tôi xin đưa ra một số văn bản pháp luật liên quan của các địa phương khác liên quan đến quỹ đất công ích này để bạn tham khảo:

1. Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND TP Hà Nội quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc để cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

2. Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND Tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn Tỉnh Phú Yên.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Mức bồi thường thỏa đáng đối với đất nông nghiệp khi bị nhà nước thu hồi ?

2. Cơ quan nào có thẩm quyền cho thuê đất có thời hạn trên 50 năm ?

Xin chào luật sư,tôi có câu hỏi xin được tư vấn: Tôi có 2 câu hỏi như sau:
1. Cơ quan quan nhà nước cấp nào có thẩm quyền cho doanh nghiệp tư nhân thuê đất có thời hạn trên 50 năm ?
2. Đất thu hồi ( không có đền bù ) dùng cho mục đích phúc lợi xã hội ( xây dựng trường học ). Nay chuyển đổi sang mục đích cho doanh nghiệp tư nhân thuê mướn dài hạn trên 50 năm. Vậy các gia đình có đất thu hồi có được quyền đòi bồi thường hoặc trả lại phần đất đã thu hồi trước đó hay không?
Xin cảm ơn !
Người gửi: N.V.A

>> Luật sư tư vấn pháp luật đất đai gọi: 1900.6162

Trả lời:

Đối với câu hỏi thứ nhất, theo Luật đất đai năm 2013 quy định:

Khoản 1,Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:
a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;
b) Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;
c) Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này;
d) Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật này;
đ) Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Theo khoản 3,điều 126 luật đất đai năm 2013 quy đinh về đất sử dụng có thời hạn:

3. Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

Như vậy doanh nghiệp của bạn muốn thuê đất với thời hạn 50 năm thì thẩm quyền thuộc về UBND cấp tỉnh.

Đối với câu hỏi thứ 2: Theo điều 82 luật đất đai năm 2013 quy định:

Điều 82. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất
Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:
1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này;
2. Đất được Nhà nước giao để quản lý;
3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;
4. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này.

Vì đất mà nhà nước thu hồi ở đây không có đền bù nên đất đó sẽ thuộc các trường hợp quy định tại điều 82 của luật đất đai 2013. Khi đó đất sẽ thuộc quyền quản lý của nhà nước. Việc Nhà nước cho doanh nghiệp thuê đất sẽ không phải đền bù về đất cho người dân.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Thanh lý hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật ? Thanh lý hợp đồng thuê đất của Nhà nước ?

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?

Thưa luật sư, Tôi đang có một chút thắc mắc khi nhắc đến thẩm quyền giao đất, vậy không biết Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền giao đất hay không, mong được luật sư tư vấn?
Tôi xin cảm ơn.

Ủy ban nhân dân cấp xã có được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất?

Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Luật Đất đai năm 2013 như sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

b) Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;

c) Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật Đất đai;

d) Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật Đất đai;

đ) Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;

b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Lưu ý: Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ở trên không được ủy quyền.

Như vậy: Ủy ban nhân dân cấp xã không có thẩm quyền giao đất mà chỉ được cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở ? Cấp lại sỏ đỏ như thế nào ?

4. Trường hợp nào thì người sử dụng đất được thuê đất đất ổn định lâu dài ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Trong các trường hợp nào thì người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài ? Doanh nghiệp X kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản muốn thuê đất để hoạt động kinh doanh. Vậy doanh nghiệp X sẽ được thuê đất trong thời hạn tối đa bao nhiêu năm ?
Cám ơn luật sư !

Trường hợp nào thì người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài ? Kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản muốn thuê đất thì phải làm sao ?

Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai về đất nuôi trồng thủy sản, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, các trường hợp người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài được luật đất đai quy định như sau:

Điều 125 Luật đất đai năm 2013 quy định người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong các trường hợp sau đây:

- Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng;

- Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật đất đai năm 2013. Theo đó, đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng được quy định như sau:

+ Cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất để bảo tồn bản sắc dân tộc gắn với phong tục, tập quán của các dân tộc;

+ Cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ đất được giao, được sử dụng đất kết hợp với mục đích sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, không được chuyển sang sử dụng vào mục đích khác;

- Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;

- Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê;

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan gồm đất trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng các công trình sự nghiệp thuộc các ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, ngoại giao và các công trình sự nghiệp khác của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính;

- Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

- Đất cơ sở tôn giáo gồm đất thuộc chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động.

- Đất tín ngưỡng;

- Đất giao thông, thủy lợi, đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất xây dựng các công trình công cộng khác không có mục đích kinh doanh;

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;

- Đất tổ chức kinh tế sử dụng khi chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài thì tổ chức kinh tế được sử dụng đất ổn định lâu dài và đất tổ chức kinh tế sử dụng khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất được sử dụng ổn định lâu dài thì được sử dụng đất ổn định lâu dài

Thứ hai, doanh nghiệp X kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản muốn thuê đất để hoạt động kinh doanh. Vậy doanh nghiệp X sẽ được thuê đất trong thời hạn tối đa bao nhiêu năm ?

Khoản 3 Điều 126 Luật đất đai năm 2013 quy định:

3. Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm.

Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này.”

Đối chiếu với trường hợp của doanh nghiệp X muốn thuê đất để kinh doanh nuôi trồng thủy sản thì thời hạn thuê đất tối đa không quá 50 năm. Trường hợp dự án kinh doanh của doanh nghiệp X có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn cho thuê đất không quá 70 năm.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

>> Xem thêm:  Quy định về các khoản nghĩa vụ tài chính từ đất đai: Tiền sử dụng đất, Tiền thuê đất

5. Thuê đất tại khu công nghiệp Tây Bắc - Củ chi

Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi được Chính phủ thành lập theo QĐ số 405/TTg ngày 11/06/1997, là một đơn vị trong hệ thống các Khu Công Nghiệp Việt Nam.

Tư vấn pháp luật đầu tư, xây dựng trực tuyên

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

A – THÔNG TIN CHUNG VỀ KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC - CỦ CHI

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi được Chính phủ thành lập theo QĐ số 405/TTg ngày 11/06/1997, là một đơn vị trong hệ thống các Khu Công Nghiệp Việt Nam.

1.2.Chủ đầu tư cơ sở hạ tầng Khu Công Nghiệp: CTY Thương Mại Củ Chi

- Địa chỉ: Quốc lộ 22 thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi Tp Hồ Chí Minh

- Điện thoại: ( 84.8) 8921196 , ( 84.8) 8923046 – Fax: ( 84.8) 8921008

1.3.Thời gian hoạt động: 50 năm ( bắt đầu từ năm 1997)

1.4.Vị trí địa lý:

Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi toạ lạc tại trung tâm Huyện Củ Chi

Cách trung tâm Tp Hồ Chí Minh 32Km về phía tây Bắc

Cách sân bay Tân Sơn Nhất: 30 Km

Cách cảng Sài Gòn 36 Km

Nằm sát cạnh đường cao tốc xuyên Á , do đó rất thuận lợi cho tuyến giao thông từ Tp Hồ Chí Minh đi Campuchia, Thái lan …và ngược lại.

Mục tiêu: đầu tư và phát triển Khu Công Nghiệp, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để xây dựng các xínghiệp công nghiệp hiện đại, dịcfh vụ hiệu quả nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư.

II. HẠ TẦNG CƠ SỞ VÀ CÁC THÔNG TIN KỸ THUẬT

Tổng diện tích: 220,643Ha được phân bổ như sau:

STT

DANH MỤC

DIỆN TÍCH
( Ha )

TỶ LỆ( % )

01

ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ MÁY , XÍ NGHIỆP

133,243

60,47

02

ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ KHO CHO THUÊ, BÁN

10

4,53

03

ĐẤT XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG

33,3

15,11

04

ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

4,6

2,08

05

ĐẤT TRỒNG CÂY XANH

31,2

14,15

06

ĐẤT CÔNG VIÊN

3,2

1,45

07

VĂN PHÒNG BQL KHU CÔNG NGHIỆP

8

2,21

CỘNG

220,643

100

Cao độ bình quân: 12m.

Độ chịu lực của đất: 1,5Kg/cm2 ( hay 15 tấn/m2 ).

Mật độ xây dựng bình quân 60%

Đường giao thông được trải nhựa

- Đường chính dài 3,2Km, mặt đường rộng 23m

- Đường nội bộ, mặt đường rộng 15m được bố trí cho mỗi khu đất đảm bảo cho các lọai xe Container ra vào thận lợi.

Hệ thống giao thông bên trong và bên ngoài Khu Công Nghiệp kết hợp với nhau tạo thành một hệ thống giao thông hoàn chỉnh, thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá.

Hệ thống điện trung thế 22Kv thuộc mạng lưới quốc gia.

Hệ thống thoát nước mưa, nước bẩn được bố trí trước hàng rào xí nghiệp để đấu nối với hệ thống của các xí nghiệp, trong Khu Công Nghiệp có nhà máy xử lý nước thải tập trung và xử lý nước thải từ các nhà máy, xí nghiệp trong Khu Công Nghiệp thải ra.

Có nhà máy và hệ thống cung cấp nước sạch dẫn đến hàng rào các xí nghiệp.

III. TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG

Có trạm y tế để khám và chữa bệnh cho các chuyên gia và công nhân.

Có trạm phòng cháy và chữa cháy

Có sân thể thao, công viên để các chuyên gia và công nhân giải trí, thư giãn.

Có trạm bưu điện phục vụ đầy đủ các dịch vụ về bưu chính và viễn thông và các lines điện thoại cung cấp đầy đủ đến các xí nghiệp.

Có văn phòng giao dịch, trao đổi ngoại tệ.

Có văn phòng hải quan để giải quyết các vấn đề và các thủ tục xuất nhập khẩu.

IV. DỊCH VỤ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

Dịch vụ tuyển dụng lao động, chuyên viên và đào tạo tay nghề.

Dịch vụ kho bãi và vận chuyển container.

Dịch vụ xuất nhập khẩu.

Dịch vụ thu gom rác dân dụng, công nghiệp và các chất thải rắn.

Dịch vụ cung cấp nước sạch và xử lý nước thải.

Dịch vụ cung ứng xăng dầu và chất đốt, gas.

Các dịch vụ khác theo yêu cầu của nhà đầu tư.

V. CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Công nghiệp thuộc các ngành, điện máy, điện công nghiệp, điện gia dụng, điện tử, tin học, thông tin viễn thông.

Công nghiệp nhẹ như đồ chơi trẻ em, nữ trang gỉa, may mặc, dệt, da giầy…

Công nghiệp bao bì, chế bản, thiết kế, mẫu mã, in ấn.

Công nghiệp gốm sứ, thuỷ tinh, nhựa, cao su.

Công nghiệp cơ khí chính xác.

Công nghiệp cơ khí, chế tạo máy, sửa chữa cơ khí máy móc, cơ khí xây dựng.

Công nghiệp sản xuất đồ gỗ, trang trí nội thất, vật liệu xây dựng.

Công nghiệp thép xây dựng, ống thép.

Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

Công nghiệp mỹ phẩm, dược phẩm.

Các ngành Công nghiệp khác không gây ô nhiễm môi trường hoặc có tính chất hạn chế gây ô nhiễm.

VI. PHƯƠNG THỨC KINH DOANH VÀ PHỤC VỤ

Cho thuê đất có đầy đủ hạ tầng.

Cho thuê hoặc bán trả góp nhà xưởng.

Hình thức thanh toán linh hoạt, giá cả hợp lý.

Phong cách phục vụ lịch sự, tận tâm, luôn làm hài lòng các nhà đầu tưvới phương châm: “ tất cả cho sự phát triển của nhà đầu tư “

VII. QUẢN LÝ HÀNH CHÁNH MỘT CỬA

Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi áp dụng chế độ quản lý “ hành chánh một cửa”, mọi công việc như xin cấp giấy phép đầu tư, phê duyệt thiết kế kỹ thuật để xây dựng nhà máy, xin phép xuất nhập khẩu v.v…đều tập trung vào một cơ quan chức năng có thẩm quyền là Ban Quản Lý các Khu Công Nghiệp & Khu Chế Xuất Tp Hồ Chí Minh – Hepza, với thủ tục hành chánh gọn nhẹ và nhanh chóng.

B – GIÁ PHÍ DỊCH VỤ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

NỘI DUNG PHÍ & DỊCH VỤ

ĐƠN VỊ TÍNH

ĐƠN GIÁ (VND )

- ĐIỆN

KWh

Trả theo giá của ngành điện

- CẤP NƯỚC

m3

3.500đ

Ngoài ra đơn vị thuê đất còn phải nộp lệ phí quản lý hành chánh và duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng , tiện ích công cộng theo mức 0,20USD/m2/năm trên diện tích thuê.

C – GIÁ THUÊ ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

SỐ NĂM THUÊ

ĐƠN GIÁ THUÊ TÍNH THEO SỐ NĂM
(USD/M2/NĂM)

PHÍ DUY TU & BẢO DƯỠNG CƠ SỞ HẠ TẦNG(USD/M2/NĂM)

TRẢ 1 LẦN

TRẢ 5 NĂM 1 LẦN

TRẢ 2 NĂM 1 LẦN

TRẢ TỪNG NĂM

TÍNH TRÊN SỐ M2 THUÊ

20

0,42

0,56

0,60

0,80

0,20

30

0,39

0,52

0,58

0,75

0,20

40

0,37

0,49

0,55

0,72

0,20

46

0,35

0,47

0,53

0,70

0,20

GHI CHÚ:

Các đơn giá trên chưa cộng thuê VAT vào.

Đối với phương thức trả từng năm nộp trước tiền thuê đất cho 5 năm đầu.

Đối với phương thức trả 2 nămmột lần nộp trước tiền thuê đất cho 4 năm đầu.

Các nhà đầu tư được miễn phí dịch vụ làm Giấy phép Đầu tư.

Phí duy tu & bảo dưỡng cơ sở hạ tầng được tính trên diện tích thuê (m2), trả hằng năm và được miễn 2 năm đầu kể từ ngày ký Hợp đồng chính thức.

(MKLAW FIRM)

>> Xem thêm:  Chế độ quản lý nhà nước về đất đai ? Vai trò quản lý đất đai của cơ quan nhà nước

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích quy định như thế nào?

Trả lời:

1. Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.

Đất nông nghiệp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại hoặc tặng cho quyền sử dụng cho Nhà nước, đất khai hoang, đất nông nghiệp thu hồi là nguồn để hình thành hoặc bổ sung cho quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Đối với những nơi đã để lại quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích vượt quá 5% thì diện tích ngoài mức 5% được sử dụng để xây dựng hoặc bồi thường khi sử dụng đất khác để xây dựng các công trình công cộng của địa phương; giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất.

2. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sử dụng vào các mục đích sau đây:

a) Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng quy định tại điểm a khoản này;

c) Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

3. Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích quy định tại khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm.

Tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích phải nộp vào ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

4. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất quản lý, sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Câu hỏi: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất như thế nào?

Trả lời:

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

b) Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;

c) Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này;

d) Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật này;

đ) Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Câu hỏi: Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp nào?

Trả lời:

Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này;

2. Đất được Nhà nước giao để quản lý;

3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;

4. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này.