BỘ QUỐC PHÒNG
BAN TUYỂN SINH QUÂN SỰ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/TSQS-NT

Hà Nội , ngày 07 tháng 03 năm 2016

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
VÀO CÁC TRƯỜNG QUÂN ĐỘI NĂM 2016

TT

Tên trường,
Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi/Xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

Ghi chú

1

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

3190

- Số 236, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

- ĐT: 069 698 262

Website: http://www.mta.edu.vn

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển trong 5 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 của năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.

3) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển kỳ 1 năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung hoặc báo cáo Ban TSQSBQP xem xét, quyết định.

* Kỹ sư quân sự:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu cho các đối tượng nam, nữ theo tổ hợp xét tuyển và khu vực phía Nam, phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP học viện sẽ công bố các tiêu chí tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

- Tuyển 65 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 20 chỉ tiêu đi đào tạo các trường ngoài Quân đội.

* Kỹ sư dân sự:

- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

- Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.

- Tuyển thẳng và UTXT từ HSG thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu tuyển thẳng và UTXT từ HSG trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Đảm bảo chỗ ở trong KTX cho sinh viên năm thứ nhất.

- Học phí theo qui định của Nhà nước.

* Cao đẳng dân sự:

- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

- Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.

- Đảm bảo chỗ ở trong KTX cho sinh viên năm thứ nhất.

- Học phí theo qui định của Nhà nước.

* Liên thông đại học:

Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định năm 2016.

a)

Các ngành đào tạo kỹ sư quân sự

KQH

D860210

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

400

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

320

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A00

240

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A01

42

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00

09

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A01

02

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam

25

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ

02

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

80

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A00

60

+Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A01

11

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00

01

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A01

01

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam

06

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ

01

b)

Các ngành đào tạo kỹ sư dân sự

DQH

1850

- Ngành Công nghệ thông tin

D480201

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

100

- Ngành Kỹ thuật phần mềm

D480103

100

- Ngành Khoa học máy tính

D480101

100

- Ngành Hệ thống Thông tin

D480104

100

- Ngành Truyền thông và mạng máy tính

D480102

100

- Ngành Kỹ thuật điện, điện tử

D520201

250

- Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

250

+ Chuyên ngành Tự động hóa

+ Chuyên ngành Điều khiển công nghiệp

+ Chuyên ngành Điện tử Y sinh

- Ngành Kỹ thuật Cơ khí

D520103

310

+ Chuyên ngành Chế tạo máy

+ Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô

- Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

D520114

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

160

- Ngành Kỹ thuật Xây dựng

D580208

120

- Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

D580205

100

- Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

D510401

1.Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Hóa, Tiếng Anh

100

- Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406

60

c)

Đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học hệ dân sự

DQH

490

- Ngành Công nghệ Thông tin

D480201

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

100

- Ngành Kỹ thuật điện, điện tử

D520201

50

- Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

D520216

50

- Ngành Kỹ thuật Cơ khí

D520103

90

- Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

D520114

50

- Ngành Kỹ thuật xây dựng

D580208

100

- Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

D580205

50

d)

Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự

DQH

450

- Ngành Công nghệ thông tin

C480201

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

100

- Công nghệ thông tin chất lượng cao Học viện KTQS - Apptech

100

- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

C510301

100

- Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

C510303

100

- Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

50

2

HỌC VIỆN QUÂN Y

830

- Số 160, Phùng Hưng, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

- ĐT: 069 698 913

- Website: http://www.hocvienquany.vn

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

-Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Hóa, Sinh có điểm thi môn Sinh cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến các tiêu chí phụ tiếp theo như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

* Đại học quân sự:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu cho các đối tượng nam, nữ theo tổ hợp xét tuyển và khu vực phía Nam, phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP học viện sẽ công bố các tiêu chí tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

- Tuyển 10 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.

* Đại học dân sự:

- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

- Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.

- Tuyển thẳng và UTXT từ HSG thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu tuyển thẳng và UTXT từ HSG trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Học phí theo qui định chung của Nhà nước.

- Có ký túc xá cho sinh viên hệ dân sự.

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

YQH

230

* Ngành Bác sĩ đa khoa

D720101

1. Toán, Hóa, Sinh

2. Toán, Lý, Hóa

230

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

161

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp B00

99

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A00

33

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp B00

09

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00

03

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam

14

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ

03

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

69

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp B00

42

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A00

14

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp B00

04

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00

02

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam

06

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ

01

b)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

DYH

600

- Ngành Bác sĩ đa khoa

D720101

1. Toán, Lý, Hóa

2 .Toán, Hóa, Sinh

500

- Ngành Dược sĩ đại học

D720401

Toán, Lý, Hóa

100

3

HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

383

- Số 322, đường Lê Trọng Tấn, Hoàng Mai, Hà Nội

- ĐT: 043 565 9449

- Email: [email protected] hoặc [email protected]

- Website: http://www.hvkhqs.edu.vn

-Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia (các ngành Ngoại ngữ môn Ngoại ngữ là môn thi chính, nhân hệ số 2 và quy đổi theo quy định của Bộ GD&ĐT; ngành Trinh sát kỹ thuật không xác định môn thi chính). Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

-Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển vào ngành Trinh sát kỹ thuật có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; thí sinh xét tuyển vào các ngành Ngoại ngữ có điểm thi môn thi chính cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến các tiêu chí phụ tiếp theo như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

* Đại học quân sự:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Ngành Trinh sát Kỹ thuật chỉ tuyển thí sinh nam, các ngành ngoại ngữ tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển:

Theo ngành và chỉ tiêu cho các đối tượng nam, nữ theo tổ hợp xét tuyển và khu vực phía Nam, phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP học viện sẽ công bố các tiêu chí tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

- Tuyển 03 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 20 chỉ tiêu đi đào tạo các trường ngoài Quân đội.

* Đại học dân sự:

- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

- Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.

- Tuyển thẳng và UTXT từ HSG thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu tuyển thẳng và UTXT từ HSG trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Học phí theo qui định chung của Nhà nước.

- Có ký túc xá cho sinh viên hệ dân sự.

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

NQH

83

* Ngành Trinh sát kỹ thuật

D860202

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

33

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

25

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

20

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

05

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

08

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

06

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

02

* Ngành Ngôn ngữ Anh

D220201

TIẾNG ANH, Toán, Văn

30

- Thí sinh Nam

27

+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

19

+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

06

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT

02

- Thí sinh Nữ

03

+ Xét tuyển

02

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT

01

* Ngành Ngôn ngữ Nga

D220202

1. TIẾNG ANH, Toán, Văn

2. TIẾNG NGA, Toán, Văn

10

- Thí sinh Nam

09

+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

06

+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

02

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT

01

- Thí sinh Nữ

01

* Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

1. TIẾNG ANH, Toán, Văn

2. TIẾNG TRUNG QUỐC, Toán, Văn

10

- Thí sinh Nam

09

+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

06

+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

02

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT

01

- Thí sinh Nữ

01

b)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

DNH

300

- Ngành Ngôn ngữ Anh

D220201

TIẾNG ANH, Toán, Văn

200

- Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

1. TIẾNG ANH, Toán, Văn

2. TIẾNG TRUNG QUỐC, Toán, Văn

100

4

HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG

BPH

238

- Phường Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội

- ĐT: 043 383 0531

- Website: http:// www.hvbp.edu.vn

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

-Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, Tiếng Anh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến các tiêu chí phụ tiếp theo như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực: Phía phía Bắc từ tỉnh Quảng Bình trở ra; phía Nam từ tỉnh Quảng Trị trở vào, xác định đến từng quân khu.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP học viện sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 05 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 13 chỉ tiêu đi đào tạo các trường ngoài Quân đội.

Các ngành đào tạo đại học quân sự

238

* Ngành Biên phòng

D860206

1. Văn, Sử, Địa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

238

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

131

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

105

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

26

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế)

10

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

08

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

02

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5

26

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

21

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

05

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7

33

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

26

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

07

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9

38

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

30

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

08

5

HỌC VIỆN HẬU CẦN

1031

- Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

- ĐT: 069 695 115

- Website: http://www.hocvienhaucan.edu.vn

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

* Đại học quân sự:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực phía Nam, phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP học viện sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 05 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 06 chỉ tiêu đi đào tạo các trường ngoài Quân đội.

* Đại học, cao đẳng dân sự:

- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

- Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.

- Tuyển thẳng và UTXT thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu tuyển thẳng và UTXT trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Học phí theo qui định chung của Nhà nước.

- Có ký túc xá cho sinh viên hệ dân sự.

* Liên thông đại học:

Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định năm 2016.

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

HEH

481

* Ngành Hậu cần quân sự

D860226

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

481

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

313

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

250

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

63

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

168

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

134

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

34

b)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

HFH

350

- Ngành Tài chính - Ngân hàng

D340201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

150

- Ngành Kế toán

D340301

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

150

- Ngành Kỹ thuật xây dựng

D580208

Toán, Lý, Hóa

50

c)

Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự

HFH

100

- Ngành Tài chính - Ngân hàng

C340201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

50

- Ngành Kế toán

C340301

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

50

d)

Đào tạo liên thông đại học dân sự

HFH

100

- Ngành Tài chính - Ngân hàng

D340201

Toán, Lý thuyết tài chính, Tài chính doanh nghiệp

50

- Ngành Kế toán

D340301

Toán, Lý thuyết hạch toán kế toán, Kế toán doanh nghiệp

50

6

HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

PKH

415

- Xã Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội

- ĐT: 043 361 4557

- Website: http://www.Hocvienpkkq.com

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành, theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực phía Nam, phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP học viện sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 10 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 05 chỉ tiêu đi đào tạo các trường ngoài Quân đội.

Các ngành đào tạo đại học quân sự

415

* Ngành Kỹ thuật Hàng không

D520120

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

105

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

73

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

58

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

15

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

32

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

26

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

06

* Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử

D860203

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

310

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

217

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

174

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

43

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

93

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

74

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

19

7

HỌC VIỆN HẢI QUÂN

HQH

280

- Số 30 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

- ĐT: (058)3 881 425; 069.754.636

- Website: http://www.hocvienhaiquan.edu.vn

- Email: [email protected]

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của khu vực phía Nam, phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP học viện sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 10 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 10 chỉ tiêu đi đào tạo các trường ngoài Quân đội.

Các ngành đào tạo đại học quân sự

280

* Ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân

D860201

Toán, Lý, Hóa

280

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

182

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

98

8

TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ

LCH

634

- Phường Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

- ĐT: 069 695 167

- Website: http://www.daihocchinhtri.edu.vn

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến các tiêu chí phụ tiếp theo như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực phía Nam, phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 54 chỉ tiêu đi đào tạo ở trường ngoài Quân đội.

Các ngành đào tạo đại học quân sự

634

* Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

D310202

1. Văn, Sử, Địa

2. Toán, Lý, Hóa

634

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

412

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

275

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

137

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

222

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

148

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

74

9

TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1

LAH

2276

- Xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội

- ĐT: 069 598 219

- Website: http://www.sqlq1.edu.vn.

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Các ngành tuyển sinh tổ hợp môn thi: Toán, Lý, Hóa thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; các ngành tuyển sinh tổ hợp môn thi: Văn, Sử, Địa thí sinh có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến các tiêu chí phụ tiếp theo như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

* Đại học quân sự:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam từ tỉnh Thừa Thiên - Huế trở ra.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 05 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 30 chỉ tiêu đi đào tạo ở trường ngoài Quân đội.

* Đại học, cao đẳng ngành Quân sự cơ sở:

Tuyển thí sinh nam từ Thừa Thiên - Huế trở ra, phải qua sơ tuyển đủ tiêu chuẩn; thí sinh được cấp uỷ, chính quyền địa phương xác định là nguồn cán bộ quân sự cơ sở trong quy hoạch của địa phương, thông qua quy trình xét tuyển, trúng tuyển được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cử đi đào tạo và bố trí sử dụng sau đào tạo.

* Đào tạo liên thông ngành Quân sự cơ sở:

Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định năm 2016.

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

635

* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

D860210

Toán, Lý, Hóa

635

b)

Các ngành đào tạo đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở

1641

- Đào tạo đại học ngành Quân sự cơ sở

D860230

Văn, Sử, Địa

390

- Đào tạo cao đẳng ngành Quân sự cơ sở

C860230

Văn, Sử, Địa

430

- Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Quân sự cơ sở (vừa làm vừa học)

D860230

Văn, Công tác Đảng-CTCT, CN Quân sự địa phương

197

- Đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành Quân sự cơ sở (vừa làm vừa học)

C860230

Văn, Công tác Đảng-CTCT, CN Quân sự địa phương

624

10

TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2

LBH

2593

- Ấp Long Đức 1, Xã Tam Phước, Tp Biên Hòa, Đồng Nai.

- ĐT: 061 352 9100

- Website: http://www.dhnh.lucquan2.com

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Các ngành tuyển sinh tổ hợp môn thi: Toán, Lý, Hóa thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; các ngành tuyển sinh tổ hợp môn thi: Văn, Sử, Địa thí sinh có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến các tiêu chí phụ tiếp theo như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

* Đại học quân sự:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam từ tỉnh Quảng Trị trở vào.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của các quân khu phía Nam.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 05 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 30 chỉ tiêu đi đào tạo ở trường ngoài Quân đội.

* Đại học, cao đẳng ngành Quân sự cơ sở:

Tuyển thí sinh nam từ Đà Nẵng trở vào, phải qua sơ tuyển đủ tiêu chuẩn; thí sinh được cấp uỷ, chính quyền địa phương xác định là nguồn cán bộ quân sự cơ sở trong quy hoạch của địa phương, thông qua quy trình xét tuyển, trúng tuyển được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cử đi đào tạo và bố trí sử dụng sau đào tạo.

* Đào tạo liên thông ngành Quân sự cơ sở:

Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định năm 2016.

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

685

* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

D860210

Toán, Lý, Hóa

685

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế)

34

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5

226

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7

240

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9

185

b)

Các ngành đào tạo đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở

1908

- Đào tạo đại học ngành Quân sự cơ sở

D860230

Văn, Sử, Địa

392

- Đào tạo cao đẳng ngành Quân sự cơ sở

C860230

Văn, Sử, Địa

440

- Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Quân sự cơ sở (vừa làm vừa học)

D860230

Văn, Công tác Đảng-CTCT, CN Quân sự địa phương

167

- Đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành Quân sự cơ sở (vừa làm vừa học)

C860230

Văn, Công tác Đảng-CTCT, CN Quân sự địa phương

909

11

TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH

PBH

181

- Xã Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội

- ĐT: 043 393 0194

- Website:http://www.tsqpb.edu.vn;

- Email: [email protected]

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu khu vực phía Nam và phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 01 chỉ tiêu đi đào tạo ở trường ngoài Quân đội.

Các ngành đào tạo đại học quân sự

181

* Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh

D860204

Toán, Lý, Hóa

181

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

127

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

54

12

TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH

753

- Số 229B, Bạch Đằng, Phường Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

- ĐT: 0650 3859 632

- Website: http://www.tsqcb.edu.vn

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

* Đại học quân sự:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực phía Nam, phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 03 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.

* Đại học dân sự:

- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

- Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.

- Tuyển thẳng và UTXT thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu tuyển thẳng và UTXT trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Học phí theo qui định chung của Nhà nước.

- Có ký túc xá cho sinh viên hệ dân sự.

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

SNH

253

* Ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh

D860217

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

253

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

164

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

131

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

33

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

89

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

71

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

18

b)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

ZCH

500

- Ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205

1.Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

150

- Ngành kỹ thuật xây dựng

D580208

1.Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

150

- Ngành kỹ thuật cơ khí

D520103

1.Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

200

13

TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN

1305

- Số 101 Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hòa, Tp Nha Trang, Khánh Hòa.

- ĐT: (058)3 831 805; Email: [email protected]

- Website: http://www.tcu.edu.vn

- Phương thức tuyển sinh:

+ Đại học: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

+ Cao đẳng: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia của các thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT và xét tuyển kết quả học bạ THPT.

- Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

* Đại học quân sự:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực phía Nam, phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 04 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 01 chỉ tiêu đi đào tạo ở trường ngoài Quân đội.

* Đại học dân sự:

- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

- Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.

- Tuyển thẳng và UTXT thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu tuyển thẳng và UTXT trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Học phí theo qui định chung của Nhà nước.

- Có ký túc xá cho sinh viên hệ dân sự.

* Cao đẳng dân sự:

- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

- Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.

- Xét tuyển 50% tổng chỉ tiêu theo kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia và 50% tổng chỉ tiêu dựa trên kết quả học bạ THPT.

- Học phí theo qui định chung của Nhà nước.

- Có ký túc xá cho sinh viên hệ dân sự.

* Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học:

Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định năm 2016.

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

TTH

405

* Ngành Chỉ huy kỹ thuật thông tin

D860219

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

405

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

263

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

210

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

53

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

142

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

114

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

28

b)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

TCU

500

- Ngành Công nghệ thông tin

D480201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

250

- Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

250

c)

Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự

TCU

200

- Ngành Công nghệ thông tin

C480201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

100

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

100

d)

Các ngành ĐT liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ dân sự

TCU

200

- Ngành Công nghệ thông tin

D480201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

100

- Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

100

14

TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN

KGH

180

- Cổng 3 đường Biệt Thự, Tp Nha Trang, Khánh Hòa

- ĐT: 069 697 941

- Website: http://www.tsqkq.vn

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu khu vực phía Nam và phía Bắc;

* Đại học quân sự:

Thí sinh xét tuyển hệ đại học quân sự ngành Sĩ quan CHTM Không quân, chuyên ngành: Đào tạo Phi công quân sự: Chỉ tuyển thí sinh Nam trong cả nước đã qua khám tuyển sức khoẻ, do Viện Y học Phòng không - Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức theo khu vực trong cả nước, đã kết luận đủ tiêu chuẩn vào đào tạo Phi công quân sự.

* Cao đẳng quân sự:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ cao đẳng quân sự phải qua sơ tuyển như tuyển sinh đại học quân sự, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

KGH

60

* Ngành Sĩ quan CHTM Không quân

D860202

Toán, Lý, Hóa

60

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

45

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

15

b)

Các ngành đào tạo cao đẳng quân sự

KGC

120

* Ngành Kỹ thuật Hàng không

C520120

Toán, Lý, Hóa

120

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

60

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

60

15

TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP

TGH

110

- Xã Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc

- ĐT: 0211 353 9021

- Website:http://www.siquantangthietgiap.vn

- Email: [email protected]

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu khu vực phía Nam và phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

Các ngành đào tạo đào tạo đại học quân sự

110

* Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp

D860205

Toán, Lý, Hóa

110

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

77

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

33

16

TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG

DCH

100

- Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

- ĐT: 043 384 0625

- Website:http://www.tsqdc.edu.vn

- Email: [email protected]

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: : Theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực phía Nam, phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

Các ngành đào tạo đại học quân sự

100

* Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công

D860207

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

100

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

65

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

52

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

13

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

35

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

28

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

07

17

TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HÓA

HGH

50

- Xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội

- ĐT: 043 361 1253

- Website: http://www.sqph.edu.vn

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến các tiêu chí phụ tiếp theo như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu khu vực phía Nam, phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

Các ngành đào tạo đại học quân sự

50

* Ngành Chỉ huy Kỹ thuật hóa học

D860218

Toán, Lý, Hóa

50

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

35

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

15

18

TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ (VIN - HEM PICH)

865

- Số 189 Nguyễn Oanh, P.10, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh

- ĐT: 083 984 2768- Website: ttp://www.tdnu.edu.vn

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

* Đại học quân sự:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu khu vực phía Nam và phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 05 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.

* Đại học dân sự:

- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

- Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.

- Tuyển thẳng và UTXT thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu tuyển thẳng và UTXT trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Học phí theo qui định chung của Nhà nước.

* Liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ dân sự:

- Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho năm 2016.

- Tổ chức thi tuyển tại trường.

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

VPH

D860210

Toán, Lý, Hóa

145

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

58

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

87

b)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

ZPH

600

- Ngành Công nghệ thông tin

D480101

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

200

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô

D510205

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

200

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

D520103

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

200

c)

Các ngành đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ dân sự

120

- Ngành Công nghệ thông tin

D480101

Toán cao cấp, Cơ sở dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

60

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô

D510205

Toán cao cấp, Sức bền vật liệu, Lý thuyết Ôtô

60

19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI

ZNH

540

- Số 101 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp Hà Nội. ĐT: 046 2663068

- Cơ sở 2: Số 140 đường Cộng hòa, phường 4, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh. ĐT: 0838115897

- Website: http://www.vnq.edu..vn

Đào tạo hệ dân sự

540

a)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

350

- Ngành Báo chí

D320101

Văn, Sử, Địa

70

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

- Tuyển thẳng và UTXT thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu tuyển thẳng và UTXT trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Học phí: Theo qui định của Nhà nước.

- Ngành Khoa học thư viện

D320202

Văn, Sử, Địa

20

- Ngành Bảo tàng học

D320305

Văn, Sử, Địa

20

- Ngành Quản lý văn hóa

D220342

Văn và 2 môn năng khiếu

50

- Phương thức tuyển sinh:

+ Môn Văn: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

+ 2 môn năng khiếu: Trường tổ chức thi theo Quy chế của Bộ GD&ĐT

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

- Tuyển thẳng và UTXT thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu tuyển thẳng và UTXT trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Vùng tuyển sinh: Trong cả nước

- Học phí: Theo qui định của Nhà nước.

- Ngành Sư phạm âm nhạc

D140221

50

- Ngành Quay phim truyền hình

D210236

20

- Ngành Diễn viên kịch - Điện ảnh

D210234

20

- Ngành Sáng tác âm nhạc

D210203

5

- Ngành Đạo diễn điện ảnh truyền hình

D210235

20

- Ngành Đạo diễn sân khấu

D210227

20

- Ngành Chỉ huy âm nhạc

D210204

5

- Ngành Thanh nhạc

D210205

25

- Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

D210207

10

- Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

D210210

5

- Ngành Biên đạo múa

D210243

5

- Ngành Huấn luyện múa

D210244

5

b)

Các ngành đào tạo đại học liên thông từ cao đẳng lên đại học (2 năm)

80

- Ngành Khoa học thư viện

D320202

Văn và 2 môn năng khiếu

05

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi 3 môn; Môn cơ bản (Ngữ văn, thi tự luận 180 phút) và 2 Môn năng khiếu theo Quy chế của Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển: Theo chuyên ngành.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước đã tốt nghiệp cao đẳng theo đúng chuyên ngành đăng ký dự thi và đáp ứng các yêu cầu của ngành tuyển.

- Học phí: Theo qui định của Nhà nước.

- Ngành Bảo tàng học

D320305

05

- Ngành Quản lý văn hóa

D220342

10

- Ngành Sư phạm âm nhạc

D140221

10

- Ngành Sáng tác âm nhạc

D210203

3

- Ngành Chỉ huy âm nhạc

D210204

2

- Ngành Thanh nhạc

D210205

10

- Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

D210207

10

- Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

D210210

5

- Ngành Biên đạo múa

D210243

10

- Ngành Huấn luyện múa

D210244

10

c)

Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự (3 năm)

60

- Ngành Văn thư lưu trữ

C320303

Văn, Sử, Địa

20

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

- Học phí: Theo qui định của Nhà nước.

- Ngành Sư phạm âm nhạc

C140221

Văn và 2 môn năng khiếu

20

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển từ kết quả thi không trúng tuyển đại học ngành Quản lý văn hóa, Sư phạm âm nhạc của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

- Điểm trúng tuyển: Theo chuyên ngành.

- Học phí: Theo qui định của Nhà nước.

- Ngành Quản lý văn hóa

C220342

20

d)

Đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học tại cơ sở 2 Tp.HCM (4 năm)

50

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi 3 môn; Môn cơ bản (Ngữ văn, thi tự luận 180 phút) và 2 Môn năng khiếu theo Quy chế của Bộ GD&ĐT.

- Thời gian thi: Tháng 10 năm 2016.

- Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

- Ngành Biên kịch Điện ảnh - Truyền hình

D210233

10

- Ngành Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình

D210235

10

- Ngành Đạo diễn sân khấu

D210227

10

- Ngành Quay phim - Truyền hình

D210236

20

20

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

QPH

500

- Trung tâm trường: Phường Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ.ĐT: 02103. 820 227.

- Cơ sở 2: Tổ 18, Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. ĐT: 0438273264.

- Website: http:// www.cdcnqp.edu.vn

* Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước, nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua Sở GD&ĐT các tỉnh.

- Phương thức TS:

1. Phương thức 1: 300 chỉ tiêu

Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. Thí sinh đăng ký và dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tỷ lệ xét tuyển tổ hợp môn Toán, Lý, Tiếng Anh (mã A01) không quá 25% tổng chỉ tiêu; Tỷ lệ xét tuyển 2 tổ hợp môn Toán, Văn, Tiếng Anh (mã D01) và tổ hợp môn Toán, Văn, Tiếng Pháp (mã D03) không quá 20% tổng chỉ tiêu.

2. Phương thức 2: 150 chỉ tiêu

Xét tuyển theo điểm học bạ 03 năm học THPT. (Theo đề án tự tuyển sinh của nhà trường).

*Học phí: Theo quy định của nhà nước.

*Thời gian nhận hồ sơ: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

* Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.

* Hồ sơ:

- Phiếu đăng ký xét tuyển.

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT.

- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp TCCN cùng ngành đào tạo cao đẳng.

- 02 ảnh 3x4 (chụp mới không quá 3 tháng)

- Thời gian nhận hồ sơ: Trước 15/8/2016.

* Học phí: Theo quy định của nhà nước.

a)

Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự

450

- Ngành Kế toán

C340301

1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

3. Văn, Toán, Ngoại ngữ

120

- Ngành Tài chính - Ngân hàng

C340201

1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

3. Văn, Toán, Ngoại ngữ

70

- Ngành Công nghệ thông tin

C480201

1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

60

- Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

130

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

70

b)

Các ngành đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng

50

- Ngành Kế toán

C340301

Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành

30

- Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành

20

21

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT Ô TÔ

COT

720

- Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

- ĐT: 046 325 8761, 0989531733

- Website: http://www.caodangoto.vn

- Phương thức tuyển sinh:

+ Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia (50% chỉ tiêu cho tất cả các ngành). Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT. Chỉ tiêu xét tuyển theo tổ hợp các môn Toán, Lý, Tiếng Anh và tổ hợp các môn Toán, Văn, Tiếng Anh không quá 25% tổng chỉ tiêu đào tạo.

+ Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT theo đề án tự chủ tuyển sinh của nhà trường (50% chỉ tiêu cho tất cả các ngành).

- Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

- Học phí theo quy định chung của cả nước.

a)

Các ngành đào tạo cao đẳng chính quy

600

- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

C510205

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

200

- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

C510201

100

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

100

- Ngành Công nghệ Thông tin

C480201

100

- Ngành Kế toán

C340301

100

TT

Tên trường,
Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi/Xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

Ghi chú

b)

Các ngành đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng

120

- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

C510205

40

- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

C510201

20

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

20

- Ngành Công nghệ Thông tin

C480201

20

- Ngành Kế toán

C340301

20

KT. TRƯỞNG BAN.
PHÓ TRƯỞNG BAN THỨ NHẤT
Thượng tướng Phạm Xuân Hùng