Luat Minh Khue

Văn bản luật khác

Chuyên mục văn bản luật khác cung cấp các văn bản luật, nghị định, thông tư mới cập nhật trong lĩnh vực pháp lý khác như khoáng sản, du lịch... Thông tin về các văn bản pháp luật thuộc mọi lĩnh vực quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc trao đổi với luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 qua số: 1900 6162.

Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-BTC ngày 27 tháng 06 năm 2014 hợp nhất các nghị định quy định chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-BTC ngày 27 tháng 06 năm 2014 hợp nhất các nghị định quy định chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Luật Minh Khuê xin cung cấp tới quý khách hàng văn bản hợp nhất 02 nghị định Nghị định số 214/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày ...

Công văn 1161/TCT-CS về thuế GTGT của mặt hàng cám mì, đậu tương, ngô hạt để sản xuất thức ăn chăn nuôi

Công văn 1161/TCT-CS về thuế GTGT của mặt hàng cám mì, đậu tương, ngô hạt để sản xuất thức ăn chăn nuôi
Ngày 05/0/2018 Tổng cục thuế ban hành công văn 1161/TCT-CS hướng dẫn về thuế GTGT của các nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Đính kèm theo công văn 479/TCT-CS hướng dẫn về thuế GTGT của mặt hàng ...

Công văn 3759/BTC-TCT về thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh ngày 02/04/2018

Công văn 3759/BTC-TCT về thuế GTGT đối  với hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh ngày 02/04/2018
Ngày 02/04/2018, Bộ tài chính tổng cục thuế ban hành công văn 3759/TC-TCT hướng dẫn về thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh. Theo đó, doanh nghiệp có hoạt động xây dựng trong khu ...

Công văn 1211/TCT - KK về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế ngày 06/04/2018

Công văn 1211/TCT - KK về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế ngày 06/04/2018
Ngày 06/04/2018 Tổng cục thuế ban hành công văn số 1211/TCT-KK về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế trả lời công văn 235/CV/HG ngày 23/02/2018 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia về việc kê khai, ...

Quy định quản lý Bitcoin và các loại tiền ảo

Quy định quản lý Bitcoin và các loại tiền ảo
Vừa qua tại Việt Nam có khá nhiều người bị lừa liên quan đến Bitcoin, do đó thủ tướng chính phủ đã ban hành ra chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại ...

Công văn 1636/TCHQ-TXNK V/v thực hiện chương trình ưu đãi thuế NK linh kiện phụ tùng ô tô

Công văn 1636/TCHQ-TXNK V/v thực hiện chương trình ưu đãi thuế NK linh kiện phụ tùng ô tô
Ngày 27/03/2018, Tổng cục hải quan ban hành công văn số 1636/TCHQ-TXNK về việc thực hiện chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu đối với mặt hành linh kiện phụ tùng ô tô. Nội dung cụ thể như sau:

Công văn 78/TCHQ-GSQL V/v hướng dẫn kiểm tra C/O mẫu D điện tử thông qua cơ chế một cửa ASEAN

Công văn 78/TCHQ-GSQL V/v hướng dẫn kiểm tra C/O mẫu D điện tử thông qua cơ chế một cửa ASEAN
Ngày 05/01/2018, Cục giám sát quản lý Tổng cục hải quan ban hành công văn 78/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra C/O mẫu D điện tử thông qua cơ chế một cửa với nội dung như sau:

Công văn 1677/BYT-BH giải quyết một số vấn đề về ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT

Công văn 1677/BYT-BH giải quyết một số vấn đề về ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT
Ngày 28/03/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 1677/BYT-BH hướng dẫn các cơ sở KCB xử lý trường hợp một số thông tin dữ liệu về thẻ BHYT thay đổi so với thông tin trên thẻ giấy do BHXH Việt Nam đang rà ...

Công văn 3072/BTC-CST giải đáp vướng mắc thực hiện chính sách miễn thuế nhập khẩu

Công văn  3072/BTC-CST giải đáp vướng mắc thực hiện chính sách miễn thuế nhập khẩu
Ngày 19/03/2018, Bộ tài chính ban hành công văn số 3072/BTC-CST về giải đáp vướng mắc khi thực hiện chính sách miễn thuế nhập khẩu theo thông tư 201/2012/TT-BTC và thông tư 81/2013/TT-BTC và quyết ...

Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 78/2014/TT-BTC , thông tư 111/2013/TT-BTC

Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 78/2014/TT-BTC , thông tư 111/2013/TT-BTC
Ngày 16/03/2018, Bộ Tài Chính ban hành thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn nghị định 146/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 100/2016/NĐ-CP, và sửa đổi bổ sung thông tư 78/2014/TT-BTC ...

Công văn 650/TCT-CS về kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu bị ấn định

Công văn 650/TCT-CS về kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu bị ấn định
Ngày 26/02/2018, Tổng cục thuế ban hành công văn 650/TCT-CS hướng dẫn về chính sách thuế đối với thuế Nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu bị ấn định thuế theo quyết định của cơ quan Hải quan. Nội dung ...

Công văn 665/TCT-KK về điều chỉnh giảm tiền chậm nộp

Công văn 665/TCT-KK về điều chỉnh giảm tiền chậm nộp
Ngày 27/02/2018, Tổng cục thuế ra công văn hướng dẫn điều chỉnh giảm tiền chậm nộp trên ứng dụng TMS như sau:

Công văn 1032/LĐTBXH-PC năm 2018 về đôn đốc đề án phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong Quý II/2018 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Công văn 1032/LĐTBXH-PC năm 2018 về đôn đốc đề án phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong Quý II/2018 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
Ngày 19/03/2018, Bộ lao động thương binh xã hội ban hành Công văn 1032/LĐTBXH-PC năm 2018 về đôn đốc đề án phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong Quý II/2018 và Chương trình xây dựng luật, ...

Công văn 10579/CT-TTHT về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng

Công văn 10579/CT-TTHT về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng
Ngày 20/03/2018 Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành công văn số 10579/CT-TTHT hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng. Cụ thể:

Chỉ thị 08/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan

Chỉ thị 08/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan
Ngày 13/03/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành chỉ thị 08/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Chỉ thị này có hiệu lực ngay ...

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP và điều 30 của nghị định số 174/2013/NĐ-CP về viễn thông

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP và điều 30 của nghị định số 174/2013/NĐ-CP về viễn thông

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộ số điều của Luật Viễn thông và điều ...

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định số: 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Dịch vụ nổi bật