Luat Minh Khue

Công văn 1894/TCT-TNCN 2017 thuế thu nhập cá nhân hợp đồng dịch vụ

Công văn 1894/TCT-TNCN 2017 thuế thu nhập cá nhân hợp đồng dịch vụ

Ngày 10 tháng 5 năm 2017, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn 1894/TCT-TNCN 2017 thuế thu nhập cá nhân hợp đồng dịch vụ

Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân

Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân

Văn bản hợp nhất số 18/ VBHN-BTC hợp nhất Thông tư số 256/2016/TT-BTC và Thông tư số 331/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp ...

Công văn số: 6675/BGTVT-VT ngày 21 tháng 06 năm 2018 về việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Tâm Kết

Công văn số: 6675/BGTVT-VT ngày 21 tháng 06 năm 2018 về việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Tâm Kết

Ngày 21 tháng 06 năm 2018, Bộ Giao thông văn thải ban hành Công văn số: 6675/BGTVT-VT ngày 21 tháng 06 năm 2018 về việc giải quyết kiến nghị của Công ty ...