Luat Minh Khue

Hướng dẫn 09-HD/BTCTW năm 2017 nghiệp vụ công tác đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Hướng dẫn 09-HD/BTCTW năm 2017 nghiệp vụ công tác đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Ngày 05 tháng 06 năm 2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn 09-HD/BTCTW năm 2017 nghiệp vụ công tác đảng viên với nội dung toàn văn như sau: ...

Kế hoạch 109/KH-UBND tập huấn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội

Kế hoạch 109/KH-UBND tập huấn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 17/05/2018, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch 109/KH-UBND về công tác tập huấn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa ...

Hướng dẫn cách viết đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXHO) một lần

Hướng dẫn cách viết đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXHO) một lần

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần (Mẫu Mẫu 14-HSB) và hướng dẫn cách viết để quý khách hàng tham khảo và áp dụng:

Công văn 9720/BKHĐT-ĐKKD của Bộ kế hoạch và Đầu tư

Công văn 9720/BKHĐT-ĐKKD của Bộ kế hoạch và Đầu tư

Công văn số 9720/BKHĐT-ĐKKD năm 2015 về thông báo mẫu con dấu do Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

Dịch vụ nổi bật