TẢI: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ HUYỆN CỦ CHI

 

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ HUYỆN CỦ CHI - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Luật sư tư vấn luật Đất đai qua điện thoại gọi số:   1900 6162

---------------------------------------------------------- 

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá;