Quyết định 101/QĐ-TCHQ 2015 Danh mục hàng hóa rủi ro trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA RỦI RO VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ; RỦI RO VỀ MA TÚY TIỀN CHẤT; RỦI RO VỀ VŨ KHÍ, CHẤT PHÓNG XẠ; RỦI RO VỀ BUÔN LẬU, VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP ...

Công văn 4203/TCT-KK hướng dẫn triển khai Thông tư 127/2015/TT-BTC

V/v Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư 127/2015/TT-BTC hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với ...

Dịch vụ nổi bật