Luat Minh Khue

Thông tư 05/2023/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 30/2015/TT-NHNN

Mới đây, Thống đốc NHNN ban hành Thông tư 05/2023/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 30/2015/TT-NHNN quy định cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng ...

Mẫu số 38/TT-Phiếu trình dự thảo Kết luận thanh tra

Phiếu trình dự thảo Kết luận thanh tra là một tài liệu quan trọng trong quá trình thực hiện hoạt động thanh tra, được sử dụng để trình bày những kết quả ...

Nghị định 37/2023/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 37/2023/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân. Nội dung chi tiết khách hàng có thể tham ...

Thông tư 04/2023/TT-BKHĐT hướng dẫn yêu cầu nội dung và kỹ thuật

Ngày 26/6/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 04/2023/TT-BKHĐT hướng dẫn yêu cầu nội dung và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch và sơ đồ, ...

Thông tư 11/2023/TT-BKHCN ban hành nhằm sửa đổi Thông tư 14/2014/TT-BKHCN

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ...

Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Ngày 26 tháng 01 năm 2021, Chính Phủ ban hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Xem nội ...

Dịch vụ nổi bật

Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng