Nghị định số 59/2020/NĐ-CP cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

Luật THAHS năm 2019 quy định trình tự, thủ tục thi hành án hình sự, trong đó những quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự và giao Chính phủ quy định ...

Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ

Đến thời điểm hiện nay, có thể khẳng định Việt Nam đã thành công trong việc đẩy lùi đại dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng, được cộng đồng quốc tế đánh ...

Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/05/2020 về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều địa phương, gây bức xúc trong dư ...

Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, UBND Thành phố Hồ ...

Mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Nghị định số 58/2020/NĐ-CP

Theo quy định hiện hành, người sử dụng lao động hàng tháng đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ ...

Biểu mẫu dùng trong việc giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mới nhất

Theo quy định hiện hành, người sử dụng lao động hàng tháng đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ ...

Biểu mẫu trong công tác công đoàn Việt Nam

Sau khi Đoàn Chủ tịch ban hành Quyết định số 174/QĐ-TLĐ ngày 03/02/2020 ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa II, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban ...

Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)

Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII diễn ra trong các ngày 24, 25 và 26/09/2018 đã thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và được ban hành ...

Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)

Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII diễn ra trong các ngày 24, 25 và 26/09/2018 đã thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và được ban hành ...

Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 15/05/2020 của HĐND Thành phố Hà Nội

Căn cứ vào các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/03/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, HĐND ...

Dịch vụ nổi bật