Thông tư 35/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành Luật cư trú

Ngày 09 tháng 09 năm 2014, Bộ Công an ban hành Thông tư 35/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ...

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế...

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn Ban hành: 19/10/2020 Hiệu lực: 05/12/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực Nghị ...

Luật du lịch năm 2017

Ngày 19 tháng 6 năm 2017, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Luật Du lịch năm 2017. Công ty luật Minh Khuê giới thiệu toàn văn văn phản pháp lý quan ...

Dịch vụ nổi bật