Quyết định số 1542/QĐ-CHK quy trình phối hợp xử lý theo dữ liệu hệ thống quản lý tàu bay đến, tầu bay khởi hành tại Nội Bài năm 2021

Quyết định số 1542/QĐ-CHK quy trình phối hợp xử lý theo dữ liệu hệ thống quản lý tàu bay đến, tầu bay khởi hành tại Nội Bài năm 2021

Ngày 14 tháng 9 năm 2021, Bộ giao thông Vận tải - Cục hàng không Việt Nam ban hành Quyết định số 1542/QĐ-CHK ban hành quy trình phối hợp xử lý theo dữ liệu hệ thống quản lý tàu bay đến, tầu bay khởi hành (AMAN/DMAN) tại khu vực cảng hàng không quốc tế Nội bài:

Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Ngày 04 tháng 9 năm 2020, Bộ giáo dục Đào tạo ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học. Luật Minh Khuê giới thiệu ...

Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH năm 2020 về luật biên giới quốc gia

Ngày 07 tháng 12 năm 2020, Văn phòng Quốc hội ban hành Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH về luật biên giới quốc gia. Luật Minh Khuê xin trân trọng giới thiệu ...

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 số 50/2005/QH11

Ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc hội ban hành Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, nội dung:

Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Chính phủ ban hành nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định này có hiệu lực thi ...

Chỉ thị số 01-CT/TW năm 2021 về nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng

Ngày 09 tháng 3 năm 2021, Ban chấp hành Trung ương Đảng, ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dịch vụ nổi bật