Vậy anh/chị cho em hỏi là nếu thành viên k tham gia góp vốn thì 2 thành viên đã góp vốn đủ có quyền góp vốn tiếp đúng không a,và có phải huy động thêm 1 thành viên bên ngoài nữa k a, vì nểu chỉ có 2 thành viên góp vốn thì không còn là cty cổ phần nữa. và hiện tại 1 trong 2 thành viên góp vốn đủ kia đã tiếp tục góp thêm vốn phần của thành viên bỏ. như vậy có vấn đề gì không a, Mong nhận được sự tư vấn của các anh chị trong cty luật Minh Khuê. Xin chân thành cảm ơn cty luật Minh Khuê.và trong thời hạn 3 năm cty em phải nộp đủ số vốn điệu lệ, nếu chưa nộp đủ thì có sao không a. Mong nhận được sự tư vấn của các anh chị trong cty luật Minh Khuê.

Xin Chân thành Cảm ơn!