Người gửi: P.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật dân sự của công ty luật Minh Khuê.

Vấn đề quyền của công dân đối với cảnh sát giao thông như thế nào ?

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Đối với trường hợp của bạn, tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

- Luật Công an nhân dân 2014

Nội dung trả lời:

Điều 5 Luật Công an nhân dân 2014 có quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Công an nhân dân như sau:

"1. Công an nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ và sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an.

2. Công an nhân dân được tổ chức tập trung, thống nhất và theo cấp hành chính từ trung ương đến cơ sở.

3. Hoạt động của Công an nhân dân phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; cấp dưới phục tùng cấp trên; dựa vào Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”

Như vậy, theo quy định trên thì công dân có quyền giám sát hoạt động của Công an nhân dân nói chung và Cảnh sát giao thông nói riêng. Theo đó, bạn hoàn toàn có quyền kiểm tra chuyên đề của Cảnh sát giao thông nếu chuyên đề này không liên quan đến bí mật nhà nước, các khu vực an ninh, quốc phòng mà có quy định cấm.

Trân trọng ./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ