Vận đơn tàu chuyên tuyến (Liner bill ofiading) là vận đơn có các điều khoản dùng cho tàu biển chở hàng hoạt động thường xuyên giữa các cảng biển đã công bố trước và thu tiền cước vận chuyển theo một biểu cước (tariff) đã định sẵn. Viết tắt là “liner B/l”.