Mien-troi-khong-ten

 

Mien-troi-khong-ten3

 

mien-troi-khong-ten-2

 

Hong-duyen

 

Hồng Duyên 3

 

Hồng Duyên

 

Mr Tiến

 

Mr Tiến 2

 

Mr Tiến 3

 

Miss Loan 2

 

Miss Loan

 

Miss Loan 3

 

Mr Trí Thành

 

Mr Thành

 

Mr Trí Thanh 1

 

Thùy Linh

 

Thùy Linh 2

 

Thùy Linh đời thường

 

Miss Hiên 1


Miss Hiền 3

 

Miss Hiền 5

 

Miss Hiền ơi là hiền

 

Miss Hiền

 

Miss Tam

 

Miss Tam 2

 

Miss Tam3

 

Miss Quế

 

Mr Trí

 

Miss Thiện

 

Thiện Nguyễn

 

Nguyễn Thiện

 

Tuấn Vũ

 

Đoàn Tuấn Vũ

 

Bích Ngọc

 

Bích Ngọc 2

 

Bích Ngọc 3

 

Mr Long

 

Mr Long 2

 

Miss Phương 2

 

Miss Phương 3

 

Miss Phương

 

Miss Hoa

 

Miss Hoa

 

Hưng Hà

 

Hung ha

 

Hưng Hà 2

 

Miss Dung

 

Dung vivi

 

Một số hình ảnh đẹp của các sinh viên tập sự tại Công ty luật Minh Khuê

 

Hải Yến

Những hình ảnh đẹp vẫn đang tiếp tục cập nhật - Hãy gửi hình ảnh của Bạn cho MKLAW FIRM

Trân trọng./.

 

BAN BIÊN TẬP - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

-------------------------------------------------

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG:

Khóa 1: Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa đào tạo kỹ năng thực tiễn khóa 1;

Khóa 2: Danh sách sinh viên tốt nghiệp lớp đào tạo kĩ năng thực tiễn khóa 2;

Khóa 3: Danh sách sinh viên tốt nghiệp lớp đào tạo kỹ năng thực tiễn khóa 3;

Khóa 4: Danh sách sinh viên tốt nghiệp lớp đào tạo kỹ năng thực tiễn khóa 4;

Khóa 5: Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa đào tạo kỹ năng thực tiễn khóa 5;

Khóa 6: Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa kỹ năng tư vấn pháp luật thực tiễn khóa 6;

Khóa 7: Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa kỹ năng thực tiễn hoạt động tư vấn pháp luật khóa 7;

Khóa 8: Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa đào tạo kỹ năng thực tiễn hoạt động tư vấn pháp luật khóa 8.