CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 

THÔNG BÁO

(V/v Thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch của Công ty)

 

 - Căn cứ vào Quyết định số 12/2012/QĐ-HĐTV ngày 18/05/2012 của trưởng văn phòng Công ty luật TNHH Minh Khuê về việc thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch Công ty Luật TNHH Minh Khuê;

- Căn cứ vào Giấy phép hoạt động của Sở tư pháp thành phố Hà Nội cấp ngày 21/05/2012 đăng ký thay đổi lần thứ 3;

Để tạo điều kiện thuận lợi trong quan hệ giao dịch công tác với các đơn vị, nay Công ty Luật SUNLAW trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch tại Hà Nội của Công ty cụ thể như sau:

Địa chỉ cũ: Phòng 802, tòa nhà VNT TOWER, số 19, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh xuât, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ văn phòng giao dịch mới: Tầng 2, tòa nhà FAFIM, số 19, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh xuât, thành phố Hà Nội.

Thời điểm thay đổi địa chỉ: Kể từ ngày 21/08/2012

Các thông tin khác của Công ty luật Minh Khuê vẫn giữ nguyên như hiện tại, cụ thể:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Mã số thuế: 0106143054

Số tài khoản ngân hàng: 0711 000 224 573  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thanh Xuân

Điện thoại: 02439916057                                    Fax: 02435510350

Email: lienhe@luatminhkhue.vn                       Website: www.luatminhkhue.vn

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Đối tác, khách hàng;

- Cán bộ công nhân viên;

- Lưu văn phòng;

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

 

 

 

Luật sư: LÊ MINH TRƯỜNG