Tôi có 2 câu hỏi như sau: 1. Số cổ phần này có được phát hành bán rộng rãi ra bên ngoài hay chỉ được phát hành trong nội bộ các cổ đông? 2. Mình có được quyền trực tiếp mua cổ phần của doanh nghiệp đó hay chỉ được mua gián tiếp qua cổ đông của họ?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến, gọi1900.6162 

 

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 

>> Xem thêm:  Chuyển nhượng cổ phần không thông qua giao dịch chứng khoán?

2. Nội​ dung tư vấn:

Căn cứ Khoản 8 điều 3 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định: "8. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ."

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc bán cổ phần, doanh nghiệp cổ phần hóa phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu để chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần và thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Trong câu hỏi mà bạn nêu ra, doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa đã bán ra 49% cổ phần, do vậy, trong lần bán cổ phần lần hai thực chất sẽ là công ty cổ phần thực hiện bán cổ phần.

Khoản 2 điều 122 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

"2. Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

a) Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;

b) Chào bán ra công chúng;

c) Chào bán cổ phần riêng lẻ."

Như vậy, số cổ phần này có thể được phát hành rộng rãi ra bên ngoài nếu công ty lựa chọn hình thức chào bán ra công chúng. Khi đó, bạn hoàn toàn được quyền trực tiếp mua cổ phần của doanh nghiệp mà không cần mua gián tiếp qua cổ đông công ty thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư tư vấn Luật doanh nghiệp

 

 

>> Xem thêm:  Cán bộ, công chức, viên chức có được mua cổ phần trong công ty cổ phần không ?