Đây là trường hợp đặc biệt ngoài ý muốn, họ mong chúng tôi thông cảm và hứa sẽ thu xếp để sớm trả lương. Tuy nhiên chúng tôi được biết pháp luật không cho phép chậm trả lương nếu không có lý do chính đáng. Đề nghị cho chúng tôi rõ việc làm của Ban Giám đốc công ty có đúng không? Việc chậm trả lương chỉ được thực hiện trong những trường hợp nào?

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Trả lời

Việc chậm trả lương của Ban Giám đốc công ty bạn là vi phạm quy định của pháp luật lao động về tiền lương. Bộ luật lao động tại Điều 59 đã quy định rõ người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng thời hạn và tại nơi làm việc.
 Người sử dụng lao động chỉ được trả lương chậm trong những trường hợp đặc biệt là những trường hợp do thiên tai, hoả hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp nhưng không khắc phục được thì được phép trả lương chậm, nhưng không quá một tháng và phải đền bù cho người lao động như sau:
 1. Nếu thời gian trả lương chậm dưới 15 ngày, thì không phải đền bù.
 2. Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên, thì phải đền bù một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch công bố tại thời điểm trả lương.

Các văn bản liên quan:

>> Tải bộ luật lao động số 10/2012/QH13