>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.1975

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật Doanh nghiệp 2005 thì thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản phải được thực hiện như sau:
- Đối với tài sản có đăng ký hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước
- Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

Về thời điểm chuyển quyền sở hữu: “Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty”.

Vậy thời điểm nào quyền sở hữu tài sản được chuyển sang công ty? Điều 168 Bộ luật dân sự 2005 quy định về thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với tài sản như sau:
1. Việc chuyển quyền sở hữu đối với bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký quyền sở hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
2. Việc chuyển quyền sở hữu đối với động sản có hiệu lực kể từ thời điểm động sản được chuyển giao, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trân trọng./.

PHÒNG LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP  

-----------------------------------