1. Viễn thị 1.5 độ có phải đi nghĩa vụ quân sự không ?

Chào luật sư , năm nay mắt phải em cận 0.5 còn mắt trái viễn thị 1.5 độ loạn thị 1 độ . vậy cho em hỏi cần phải đi nghĩa vụ quân sự không vậy ?
Em cám ơn!

>> Luật sư tư vấn luật Nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Thông tư 148/2018/TT-BQP tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ quy định tiêu chuẩn sức khỏe như sau:

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Căn cứ bảng phân loại sức khỏe trong Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau:

TT

BỆNH TẬT

ĐIỂM

1

Thị lực (không kính):

Thị lực mắt phải Tổng thị lực 2 mắt

10/10 19/10

1

10/10 18/10

2

9/10 17/10

3

8/10 16/10

4

6,7/10 13/10 -15/10

5

1, 2, 3, 4, 5/10 6/10 -12/10

6

2

Cận thị:

- Cận thị dưới -1,5 D

2

- Cận thị từ - 1,5 D đến dưới - 3 D

3

- Cận thị từ - 3 D đến dưới - 4 D

4

- Cận thị từ - 4 D đến dưới - 5 D

5

- Cận thị từ - 5 D trở lên

6

- Cận thị đã phẫu thuật trên 1 năm kết quả tốt

Dựa vào thị lực không kính tăng lên 1 điểm

3

Thoái hoá hắc võng mạc do cận thị nặng (từ -3D trở lên)

6

4

Viễn thị:

- Viễn thị dưới + 1,5 D

3

- Viễn thị từ + 1,5 D đến dưới + 3 D

4

- Viễn thị từ + 3 D đến dưới + 4 D

5

- Viễn thị từ + 4 D đến dưới + 5 D

6

- Viễn thị đã phẫu thuật trên 1 năm kết quả tốt

4

5

Các loại loạn thị

6

1. Căn cứ phân loại sức khỏeĐiều 9. Phân loại sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Theo tiêu chuẩn sức khỏe tại Bảng số 1, Bảng số 2 và Bảng số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Cách cho điểm

Mỗi chỉ tiêu, sau khi khám bác sỹ cho điểm chẵn từ 1 - 6 vào cột “Điểm”, cụ thể:

a) Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt;

b) Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt;

c) Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá;

d) Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình;

đ) Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém;

e) Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.

..............

4. Cách phân loại sức khỏe

Căn cứ vào số Điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại, cụ thể như sau:

a) Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt Điểm 1;

b) Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị Điểm 2;

c) Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị Điểm 3;

d) Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị Điểm 4;

đ) Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị Điểm 5;

e) Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị Điểm 6.

Như vậy, với trường hợp của bạn,căn cứ bảng phân loại nêu trên bạn sẽ không thuộc đối tượng tham gia NVQS. Bài viết tham khảo thêm:Bị cận bao nhiêu đột hì được miễn nghĩa vụ quân sự ?

>> Xem thêm:  Khu phi quân sự là gì ? Một số khu phi quân sự trên thế giới?

2. Bị cận thị và loạn thị có phải đi Nghĩa vụ quân sự không ?

Xin chào luật sư, hiện tại em đang bị cận 1.5 và loạn 1.0. Nhưng khi khám nghĩa vụ quân sự ở xã lại ghi là chỉ cận 0.75 và xếp em vào loại 2, sau đó chụp hình ,lấy máu và nước tiểu. Với tình trạng cận và loạn hiện tại em có phải đi nghĩa vụ quân sự không. Nếu gọi em phải xử lý làm sao vì hiện tại em chưa muốn đi nghĩa vụ quân sự ?
Em cảm ơn luật sư nhiều.

Bị cận thị và loạn thị có phải đi Nghĩa vụ quân sự không ?

Luật sư tư vấn pháp luật Nghĩa vụ quân sự, gọi:1900.6162

Trả lời:

Phụ lục 1 của Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP Quy định về việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự quy định các loại loạn thị được xếp vào sức khỏe loại 6 (bị chấm 6 điểm).

Điều 4 Thông tư liên tich quy định về tiêu chuẩn tuyển quân như sau:

3. Tiêu chuẩn sức khoẻ:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

Do vậy, trong trường hợp của bạn, dù hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự phân loại sức khỏe của bạn là loại 2 (cận 0,75 diop) tuy nhiên bạn vẫn rơi vào trường hợp loạn thi (các mức độ), bị chấm điểm sức khỏe loại 6 nên vẫn thuộc trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định

>> Xem thêm:  Mất răng thì có phải đi nghĩa vụ quân sự không ? Quy định về độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự ?

3. Hỏi về chế độ khám tuyển nghĩa vụ quân sự ?

Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp những câu hỏi pháp lý về tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự và chế độ khám tuyển nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật hiện hành:

Trả lời:

Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định:

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trongthời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

..........

>> Xem thêm:  Đã tách hộ khẩu và kết hôn có được miễn nghĩa vụ quân sự ? Mức phạt khi không nhập ngũ ?

4. Chỉ học hết lớp 5 thì có được đi nghĩa vụ quân sự không ?

Thưa luật sư, chào chú con có thể hỏi là con học xong lớp 5 đã nghỉ học và đã được 2 năm nay rồi vậy nếu cháu đủ tuổi vậy có được gọi đi nghĩa vụ quân sự không ạ ?
Cảm ơn luật sư.

Chỉ học hết lớp 5 thì có được đi nghĩa vụ quân sự không ?

Luật sư tư vấn pháp luật Nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn vừa mới học hết lớp 5 và nghỉ học được 2 năm, tức là đến nay, bạn mới được khoảng 12, 13 tuổi. Trước tiên, xét về độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự và độ tuổi được gọi nhập ngũ, Điều 12 và Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Thông tư 148/2018/TT-BQP có quy định như sau:

Điều 12. Đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự

1. Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên.

2. Công dân nữ quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này đủ 18 tuổi trở lên.

Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Xét trường hợp của bạn, bạn không đáp ứng độ tuổi để đăng ký nghĩa vụ quân sự và càng không đáp ứng điều kiện về độ tuổi để được gọi nhập ngũ.

Còn về việc bạn học hết lớp 5 thì có được tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Giả sử, khi bạn đã đáp ứng độ tuổi được gọi nhập ngũ, nếu địa phương nơi bạn sinh sống thuộc vào các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tuyển chọn từ trình độ trung học cơ sở trở lên; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì có thể được tuyển chọn công dân có trình độ tiểu học. Nếu bạn không thuộc trường hợp trên thì bạn không đủ tiêu chuẩn về văn hóa để được tham gia nghĩa vụ quân sự.

>> Xem thêm:  Bao nhiêu tuổi thì phải đi nghĩa vụ quân sự ?

5. Đang nợ môn tại trường đại học thì có phải đi nghĩa vụ quân sự không ?

Chào luật sư công ty luật minh khuê. Tôi tên là T, sau đây tôi xin trình bày về trường hợp hoàn cảnh bản thân mình, mong luât sư tư vấn giúp tôi. Hiện tại tôi đang theo học hệ đại học chính quy trừong đại học bách khoa hà nội, nhưng do nợ môn nên tôi chưa tốt nghiệp( Tôi vẫn trong thời gian đào tạo khoá học chính quy của trường).
Tôi đã xin giấy xác nhận sinh viên của nhà trường với đầy đủ dấu và chữ ký của ban viện và phó hiệu trưởng nhà trường. Nhưng anh can bộ xã khăng khăng rang không chấp nhận giấy xác nhận của tôi và nếu tôi có đủ sức khoẻ thì vẫn phải đi bình thường ?
Mong luật sư tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn.

Đang nợ môn tại trường đại học thì có phải đi nghĩa vụ quân sự không ?

Luật sư tư vấn pháp luật Nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành thì sinh viên đang theo học chương trình đại học, cao đẳng hệ chính quy thì được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Theo đó, nếu bạn vẫn đang hoàn thành chương trình học của nhà trường ( có giấy xác nhận của nhà trường) thì được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định tại điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015. Cụ thể:

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Theo quy định trên thì khóa đào tạo chính quy được hiểu là khóa đào tạo tập trung áp dụng đối với sinh viên trúng tuyển vào một trường đại học theo một chương trình học và các hoạt động khác do nhà trường quy định. Theo đó, nếu bạn chưa hoàn thành chương trình học do bị nợ môn mà thời gian học đã quá thời gian đào tạo chính quy thì những trường hợp này không thuộc trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, cho nên, nếu đáp ứng đủ điều kiện sức khỏe theo quy định thì phải tham gia nghĩa vụ quân sự bình thường.

Trong trường hợp bạn thuộc trường hợp được tạm hoãn mà cán bộ xã yêu cầu bắt buộc bạn phải đi khám sức khỏe để ham gia nghĩa vụ quân sự thì bạn có thể làm đơn lên Ban chỉ huy quân sự của địa phương để yêu cầu xem xét lại trường hợp của mình.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Nghĩa vụ quân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Bị trĩ có phải đi nghĩa vụ quân sự không ? Cách tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự tự nguyện ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Trách nhiệm của các quân khu

Trả lời:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền thực hiện công tác tuyển quân theo quy định .

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh làm tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự thực hiện công tác tuyển quân đúng quy định, bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng giao nhận quân.

3. Hằng năm chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị và trực tiếp tổ chức rút kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết công tác tuyển quân theo quy định.

Câu hỏi: Tổ chức Lễ giao nhận quân

Trả lời:

Bộ Tư lệnh các quân khu phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn quân khu, chỉ đạo thống nhất việc tổ chức lễ giao nhận quân cho các đơn vị Quân đội và Công an trong cùng 01 ngày

Câu hỏi: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc giao quân

Trả lời:

a) Thực hiện trách nhiệm theo quy định và chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự, các ban, ngành liên quan và các thôn thực hiện tuyển quân đúng quy định, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng giao quân.

b) Chỉ đạo các thôn tổ chức bình cử, đề xuất công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đi sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, chất lượng, hiệu quả.

c) Trực tiếp sơ tuyển, xét duyệt công dân nhập ngũ; báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện danh sách công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ. Lập hồ sơ nghĩa vụ quân sự và các thủ tục liên quan đối với công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ để bàn giao cho Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.