Sau khi lấy chồng tôi chuyển khẩu sang nhà chồng. Tuy nhiên chung sống không mấy hạnh phúc nên tháng 2 năm 2018 tôi và anh đã quyết định ly hôn. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ êm ả, ai ngờ khi tôi đi làm thủ tục tách hộ khẩu không muốn chung hộ khẩu với chồng tôi thì phía cơ quan công an họ trả lời không được, phải có sự đồng ý của người chồng cũ. Tôi cho rằng việc này là không có cơ sở bởi ngôi nhà mà tôi ở là tài sản chung của tôi với chồng cũ tức là tôi cũng có quyền sở hữu đối với ngôi nhà này nên tôi phải được tách hộ khẩu. Thực tế tôi đã đi lại rất nhiều lần mà bị gây khó khăn ?

 Vì vậy tôi hy vọng nhận được sự giải đáp từ Quý công ty. Cảm ơn luật Minh Khuê.

 

 

Trả lời:

1. Cơ sở tư vấn

Luật cư trú năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013);

2. Nội dung tư vấn

Theo thông tin bạn cung cấp tôi xin đưa ra lời tư vấn như sau:

Hiện nay, Luật cư trú năm 2006 quy định vấn đề tách hộ khẩu như sau:

Điều 27. Tách sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Theo đó, có hai trường hợp tách hộ khẩu:

- Trường hợp 1: Những người đã nhập vào sổ hộ khẩu theo quy định tại khoản 3 - Điều 25 và khoản 2 - Điều 26 - Luật cư trú năm 2006.

Điều 25. Sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình

3. Người không thuộc trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều này nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình thì được nhập chung vào sổ hộ khẩu đó.

Điều 26. Sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân

2. Người không thuộc đối tượng quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều 25 nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân thì được nhập chung vào sổ hộ khẩu đó.

Hai quy định này viện dẫn trường hợp nhập hộ khẩu theo quy định tại Điều 19 và 20 Luật cư trú:

Điều 19. Điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh

Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên;

2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

Theo quy định tại điều 27 - Luật cư trú năm 2006, đối với người nhập vào sổ hộ khẩu theo trường hợp này khi muốn chuyển hộ khẩu phải có sự đồng ý của chủ hộ.

- Trường hợp 2: Những người còn lại bao gồm cả những người nhập vào sổ hộ khẩu không theo quy định tại khoản 3 - Điều 25 và khoản 2 - Điều 26 - Luật cư trú năm 2006.

Cũng theo quy định tại Điều 27 - Luật cư trú thì người thuộc trường hợp này khi tách sổ hộ khẩu chỉ cần có nhu cầu mà không cần sự đồng ý của chủ hộ. 

Từ đó nhận thấy trường hợp của bạn thuộc trường hợp 2 nên khi tách sổ hộ khẩu bạn có quyền tự thực hiện mà không cần sự đồng ý của chồng cũ của mình.

Trên đây là giải đáp về thắc mắc của bạn. Trường hợp còn vướng mắc hoặc trao đổi vui lòng liên hệ   1900.6162 để nhận sự hỗ trợ từ Luật sư.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty Luật Minh Khuê