Vậy khi sổ đỏ đứng tên tôi và hai vợ chồng tôi xây nhà, sau này nếu có xảy ra chuyện không hay thì phần tài sản trên đất (ngôi nhà) và tài sản là quyền sử dụng đất ở 100m2 vợ tôi có quyền trong đó không, và nếu phân chia thì sẽ như thế nào? Rất mong luật sư tư vấn giúp!

Người gửi: Hòa

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật hôn nhâncủa Công ty Luật Minh Khuê

Có phải ly hôn hay không ?

Luật sư tư vấn luật hôn nhân gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Về vấn đề này chúng tôi giải đáp như sau:

 

Cơ sở pháp lý

Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 của Quốc hội

>> Xem thêm:  Quy định về các hàng thừa kế ? Có được phép ngăn chặn việc bán đất được thừa kế ?

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội

Nội dung tư vấn

Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về tài sản riêng của vợ, chồng như sau:

"1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này."

Theo như bạn trình bày thì khi mẹ bạn chết có để lại di chúc cho bạn hưởng riêng 100 m2. Như vậy, nếu di chúc hợp pháp thì mảnh đất này sẽ được coi là tài sản riêng của bạn vì mảnh đất này bạn có được do được thừa kế riêng. Còn đối với việc hai vợ chồng bạn xây nhà trên mảnh đất này nếu có tranh chấp xảy ra căn nhà này sẽ được coi là tài sản chung của hai vợ chồng và sẽ được chia theo công sức đóng góp của mỗi người vì căn nhà này do cả hai vợ chồng tạo lập bằng công sức của cả hai do đó mỗi người có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung (Điều 219 BLDS 2005).

Điều 46 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung như sau:

"1. Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.

2. Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó.

3. Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác."

>> Xem thêm:  Xin cấp giấy chứng tử của người thân để làm thủ tục thừa kế ở đâu ? Tách sổ đỏ là tài sản thừa kế ?

Như vậy, nếu trong trường hợp hợp mảnh đất này bạn được thừa kế riêng nhưng có thỏa thuận giữa vợ và chồng đây là tài sản chung thì đương nhiên mảnh đất và tải sản trên đất sẽ được coi là tài sản chung vợ chồng. Nếu sau này giữa bạn và chồng bạn có phát sinh tranh chấp thì cả quyền sử dụng đất lẫn ngôi nhà được tiến hành chia theo thỏa thuận của hai vợ chồng bạn hoặc chia theo pháp luật nếu không thỏa thuận được.

Tuy nhiên, nếu bạn không có thỏa thuận với chồng sẽ nhập quyền sử dụng mảnh đất trên vào tài sản chung, thì quyền sử dụng mảnh đất này vẫn chỉ thuộc riêng về bạn mà không liên quan đến việc hai vợ chồng đã cùng xây nhà trên mảnh đất ấy. Nếu sau này khi có tranh chấp, quyền sử dụng mảnh đất vẫn được xác định là thuộc riêng về bạn, còn quyền sở hữu ngôi nhà thì sẽ được chia theo thỏa thuận của bạn và chồng, nếu không thỏa thuận được thì tiến hành chia theo pháp luật.

Theo đó, pháp luật quy định về nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng như sau:

 Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

+ Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

+ Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

+ Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

+ Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

- Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

Như vậy, nếu bạn không thỏa thuận với chồng về việc sẽ nhập quyền sử dụng mảnh đất trên vào tài sản chung thì khi có tranh chấp, quyền sử dụng mảnh đất thuộc về bạn, ngôi nhà sẽ được chia theo công sức đóng góp của hai vợ chồng trong quá trình xây dựng, và dựa trên cả việc lỗi của mỗi bên trong vi phạm nghĩa vụ vợ chồng. Còn nếu bạn không nhập quyền sử dụng mảnh đất vào tài sản chung, thì khi có tranh chấp thì sẽ nhập cả mảnh đất và ngôi nhà thành một thể thống nhất và chia theo các nguyên tắc trên.

>> Xem thêm:  Đất thừa kế thì có được chuyển nhượng, cho thuê hay không ? Cách sang tên tài sản thừa kế ?

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trân trọng ./.

Bộ phận Tư vấn Luật Hôn nhân Gia đình.

 

>> Xem thêm:  Tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất ? Thủ tục chia tài sản thừa kế khi không có di chúc ?