Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật hôn nhân và gia đình của Công ty luật Minh Khuê.

Vợ không rút đơn ly hôn thì kết quả như thế nào?

Luật sư tư vấn luật hôn nhân gia đình qua điện thoại gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Luật Minh Khuê. Với yêu cầu này Luật Minh Khuê xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật tố tụng dân sự 2004 (Bộ luật tố tụng dân sự 2011)

2. Nội dung phân tích:

Cả hai vợ chồng bạn cùng đồng ý ký vào đơn ly hôn và gửi đơn đến tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền, như vậy trường hợp của 2 bạn thuộc trường hợp thuận tình ly hôn theo quy định tại Điều 55 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.  Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của 2 bạn được coi là một việc dân sự. Điều 311 Chương XX Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) quy định chung về thủ tục giải quyết việc dân sự, có quy định như sau:

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý mới nhất năm 2020

Điều 311. Phạm vi áp dụng

Toà án áp dụng những quy định của Chương này, đồng thời áp dụng những quy định khác của Bộ luật này không trái với những quy định của Chương này để giải quyết những việc dân sự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7 và 8 Điều 26, các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 7 Điều 28, khoản 1 và khoản 4 Điều 30, khoản 3 Điều 32 của Bộ luật này.

Việc dân sự là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức không có tranh chấp, nhưng có yêu cầu Toà án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý là căn cứ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của mình hoặc của cá nhân, cơ quan, tổ chức khác; yêu cầu Toà án công nhận cho mình quyền về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.”

Theo quy đinh trên, khi giải quyết việc dân sự Tòa án sẽ áp dụng quy định của chương XX và những quy định khác của BLTTDS để giải quyết trừ những quy định trái với những quy định của Chương XX.

Theo đó, điểm đ khoản 1 Điều 192 BLTTDS quy định về những trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án dân sự:

Điều 192. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

1. Sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong các trường hợp sau đây:

a) Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế;

b) Cơ quan, tổ chức đã bị giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản mà không có cá nhân, cơ quan, tổ chức nào kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức đó;

c) Người khởi kiện rút đơn khởi kiện và được Toà án chấp nhận hoặc người khởi kiện không có quyền khởi kiện;

d) Cơ quan, tổ chức rút văn bản khởi kiện trong trường hợp không có nguyên đơn hoặc nguyên đơn yêu cầu không tiếp tục giải quyết vụ án;

đ) Các đương sự đã tự thoả thuận và không yêu cầu Toà án tiếp tục giải quyết vụ án;

e) Nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt hoặc vì sự kiện bất khả kháng;

g) Đã có quyết định của Toà án mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã là một bên đương sự trong vụ án mà việc giải quyết vụ án có liên quan đến nghĩa vụ, tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đó;

h) Thời hiệu khởi kiện đã hết;

i) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 168 của Bộ luật này mà Toà án đã thụ lý;

k) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, xoá tên vụ án đó trong sổ thụ lý và trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho đương sự nếu có yêu cầu.”

Như vậy, sau khi thụ lý giải quyết vụ án mà các đương sự tự thỏa thuận được với nhau và không yêu cầu Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án thì Tòa án sẽ ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án, xóa tên vụ án đó trong sổ thụ lý và trả lại đơn khởi kiện cho đương sự.

Trong trường hợp của bạn, dựa trên dữ liệu bạn đưa ra có thể hiểu rằng 2 vợ chồng bạn đã nộp đơn yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và bây giờ 2 người đều không muốn ly hôn nữa. Do đó, để có thể tiếp tục là vợ chồng hợp pháp của nhau 2 bạn cần phải rút đơn ly hôn yêu cầu Tòa án không giải quyết việc ly hôn nữa. Trong trường hợp chỉ có mình bạn rút đơn ly hôn mà vợ bạn không yêu cầu rút đơn thì lúc này Tòa án sẽ không đình chỉ giải quyết vụ án mà sẽ chuyển thành vụ án đơn phương ly hôn mà vợ bạn là nguyên đơn và bạn là bị đơn để giải quyết. Theo quy định của pháp luật, thời hạn giải quyết thuận tình ly hôn là 130 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu. Do vậy, bạn không thể kéo dài thời gian giải quyết vụ án bởi lẽ nếu thời hạn giải quyết kéo dài hơn so với quy định thì Tòa án sẽ vi phạm quy định của pháp luật về tố tụng. Đối với trường hợp của bạn, bạn cn phải thuyết phục vợ bạn rút đơn xin ly hôn thì 2 người sau này mới tiếp tục là vợ chồng hợp pháp của nhau được.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê  

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình bản mới nhất do tòa án phát hành năm 2020