Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về BHXH bắt buộc

2. Nội dung tư vấn:

Theo quy định tại Điều 38 Luật BHXH 2014:

"Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con."

Điều kiện để trường hợp chỉ có người cha tham gia BHXH được hưởng chế độ trợ cấp một lần khi sinh con là đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT_BLĐTBXH.

Căn cứ theo quy định trên, lao động nam sẽ không được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con nếu người vợ có tham gia BHXH mà chưa đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Điều này đã được khắc phục tại công văn 3432/LĐTBXH-BHXH như sau:

Trợ cấp một lần khi sinh con trong trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội cũng được thực hiện đối với cả trường hợp người mẹ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT_BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. 

Theo đó, dù người mẹ có tham gia bảo hiểm xã hội, người cha vẫn có cơ hội hưởng chế độ trợ cấp một lần khi vợ sinh con.

Trên đây là nội dung tư vấn Vợ tham gia bảo hiểm xã hội, chồng vẫn có thể được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con ? Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ: 1900.6162 

>> Xem thêm:  Mở công ty riêng khi đang xin trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thai sản ?

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh KHuê 

>> Xem thêm:  Vợ đóng bảo hiểm tự nguyện chồng có được hưởng trợ cấp thai sản 1 lần không ?