Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật nghĩa vụ quân sự 78/2015/QH13

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nghị định 120/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính quốc phòng cơ yếu

Thông tư 95/2014/TT-BQP hướng dẫn 120/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính quốc phòng, cơ yếu.

2. Luật sư tư vấn:

Em ain hỏi em đo huyết áp là 162 vậy em có được tham gia nghĩa vụ quân sự không ?.luật sư tư vấn hộ em . Em sin cảm ơn

Căn cứ Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế -Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định việc Khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự quy định về bảng phân loại sức khỏe, theo quy định mới hình xăm không thuộc trong bảng phân loại sức khỏe nên bạn vẫn thuộc đối tượng tham gia NVQS.

96

Huyết áp (tình trạng HA khi nghỉ, thường xuyên, tính bằng mmHg):

 

- HA tối đa:

 

+ 110 - 120

1

 

+ 121 - 130 hoặc 100 - 109

2

 

+ 131 - 139 hoặc 90 - 99

3

 

+ 140 - 149 hoặc <>

4

 

+ 150 - 159

5

 

+ ≥ 160

6

 

- HA tối thiểu:

 

+ ≤ 80

1

 

+ 81 - 85

2

 

+ 86 - 89

3

 

+ 90 - 99

4

 

+ ≥ 100

5


Điều 9. Phân loại sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự (Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP )

1. Căn cứ phân loại sức khỏe

>> Xem thêm:  Các loại mẫu báo cáo và mẫu sổ thống kê dùng trong đợt tuyển quân 2020 mới nhất

Theo tiêu chuẩn sức khỏe tại Bảng số 1, Bảng số 2 và Bảng số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Cách cho Điểm

Mỗi chỉ tiêu, sau khi khám bác sỹ cho Điểm chẵn từ 1 - 6 vào cột “Điểm”, cụ thể:

a) Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt;

b) Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt;

c) Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá;

d) Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình;

đ) Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém;

e) Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.

3. Cách ghi phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự

>> Xem thêm:  Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp nghề thì có phải đi nghĩa vụ quân sự không ?

a) Mỗi chuyên khoa, sau khi khám xét, bác sỹ sẽ cho Điểm vào cột “Điểm”; ở cột “Lý do” phải ghi tóm tắt lý do cho số Điểm đó; ở cột “Ký”, bác sỹ khám phải ký và ghi rõ họ tên;

b) Phần kết luận, Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe căn cứ vào Điểm đã cho ở từng chỉ tiêu để kết luận, phân loại sức khỏe theo đúng quy định, ghi bằng số và chữ (phần bằng chữ để ở trong ngoặc đơn);

c) Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe có trách nhiệm ký vào phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự sau khi kết luận;

d) Chữ ký của Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe được đóng dấu của cơ quan Chủ tịch Hội đồng; chữ ký của Chủ tịch Hội đồng khám phúc tra sức khỏe được đóng dấu của đơn vị quyết định thành lập Hội đồng khám phúc tra sức khỏe.

4. Cách phân loại sức khỏe

Căn cứ vào số Điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại, cụ thể như sau:

a) Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt Điểm 1;

b) Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị Điểm 2;

c) Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị Điểm 3;

d) Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị Điểm 4;

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin ra quân trước thời hạn mới nhất năm 2020

đ) Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị Điểm 5;

e) Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị Điểm 6.

Như vậy, huyết áp của bạn 163 sẽ bị điểm 6 mà có ít nhất 1 chỉ tiêu điểm 6 thì sức khỏe của bạn loại 6 sẽ không thuộc đối tượng tham gia khám tuyển NVQS.

Thưa luật sư , con trai tôi sinh năm 1997 . Bị loạn thị mắt trái 2.0 diop mắt phải 1.5 diop cận 2 mắt 1.5 diop . Sau khi khám nghĩa vụ quân sự thì nhận được giấy báo trúng tuyển , vậy nên tôi muốn khiếu nại về việc gọi nhập ngũ bằng cách nào ? và tại đâu ? Vì theo tôi tìm hiểu thì khi con trai tôi bị loạn thị thì được miễn NVQS . Mong luật sư trả lời

2

Cận thị:

- Cận thị dưới -1,5 D

2

- Cận thị từ - 1,5 D đến dưới - 3 D

3

- Cận thị từ - 3 D đến dưới - 4 D

4

- Cận thị từ - 4 D đến dưới - 5 D

5

- Cận thị từ - 5 D trở lên

6

- Cận thị đã phẫu thuật trên 1 năm kết quả tốt

Dựa vào thị lực không kính tăng lên 1 điểm

3

Thoái hoá hắc võng mạc do cận thị nặng (từ -3D trở lên)

6

4

Viễn thị:

- Viễn thị dưới + 1,5 D

3

- Viễn thị từ + 1,5 D đến dưới + 3 D

4

- Viễn thị từ + 3 D đến dưới + 4 D

5

- Viễn thị từ + 4 D đến dưới + 5 D

6

- Viễn thị đã phẫu thuật trên 1 năm kết quả tốt

4

5

Các loại loạn thị

6

Bên cạnh đó, theo Thông tư 140/2015/TT-BQP tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ quy định như sau:

3. Tiêu chuẩn sức khoẻ:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

Như vậy, bạn cần dựa theo bảng phân loại nêu trên và chỉ tiêu phân loại sức khỏe để xem xét nộp đơn khiếu nại tại Hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương, nếu không giải quyết thì bạn có quyền tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Hội đồng nghãi vụ quân sự quận/huyện để xem xét giải quyết.

Chào luật sư. Em sinh năm1994, em đã tốt nghiệp cao đẳng được 1 năm. Trong thời gian đi học e có giấy chuyển nghĩa vụ quân sự vào nhà trường. Vậy giờ e có được nằm trọng đối tượng tạm hoãn nghĩa vụ quan sự không. 2. Bố mẹ em năm nay 60 tuổi. Và giá đình có mình em vậy e có được coi là lão động chính trọng nhà không. Nếu có em có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ ( Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015)

>> Xem thêm:  Mồ côi cha thì có phải đi nghĩa vụ quân sự không ?

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Như vậy, để được tạm hoãn NVQS, bạn phải thuộc một trong các trường hợp nêu trên. Bạn đã tham gia cao đẳng đại học thì độ tuổi gọi nghĩa vụ quân sự của bạn đến hết năm 27 tuổi. Bên cạnh đó, dựa theo hoàn cảnh của gia đình bạn, bạn đủ điều kiện tam hoãn NVQS.

Thủ tục yêu cầu tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự
+ Chuẩn bị Hồ sơ yêu cầu tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm:
i) Bản chính đơn xin tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình
ii) Giấy tờ chứng minh đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình ( Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình )
+ Sau đó nộp tại UBND cấp xã để giải quyết.
Trường hợp Hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương không giải quyết thì bạn có quyền tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Hội đồng nghãi vụ quân sự quận/huyện để xem xét giải quyết.

>> Xem thêm:  Bị bệnh mãn tính về da có được đi nghĩa vụ quân sự không ?

Cho em hỏi: Trong hộ khẩu chỉ có 2 vợ chồng em. Hiện tại chồng em(sinh năm 1990) là lao động chính trong gia đình vì em vừa sinh em bé chưa đi làm. Vậy cho em hỏi chồng em có đc hoãn nghĩa vụ quân sự không. Và được hoãn đến khi nào?

Với trường hợp của chồng bạn, bạn chưa thuộc đối tượng là lao động duy nhất trong gia đình vì cần thỏa mãn điều kiện sau:" b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;" vì người vợ vẫn trong độ tuổi lao động, không thuộc đối tượng không có khả năng lao động.

Chào luật sư. Em hiện đang là sinh viên năm nhất ,em sinh năm 1997 và học cùng khóa của sinh viên năm 1998. Hiện tại em muốn nghỉ học hoặc là bảo lưu trường này để thi lại trường khác vào năm sau, liệu em có phải đi nghĩa vụ quân sự khi làm như thế không? Hiện tại có hộ khẩu ở BÌNH DƯƠNG và đã đăng kí lấy giấy nghĩa vụ quân sự được 2 năm rồi, nhưng nếu em bây giờ chuyển khẩu ở NGHỆ AN và làm lại chứng mịnh thư, thì năm sau em thi lại đậu vào trường khác thì em phải lấy giấy đăng kí nghĩa vụ quân sự ở đâu nộp vào trường. Hiện em chỉ có giấy đăng kí nghĩa vụ quân sự ở BÌNH DƯƠNG? Mong luật sư giúp em nhanh chóng để em có thể định hướng được a, em xin hết. Em xin chân thành cảm ơn luật sư.

Trong trường hợp của bạn, bạn bảo lưu thời gian học tại trường để năm sau thi vào trường khác thì thời gian bảo lưu của bạn trùng với thời gian tham gia gọi NVQS thì bạn sẽ không có giấy xác nhận đang theo học tại trường để gửi về Hội đồng nghĩa vụ quân sự để làm thủ tục tạm hoãn được nên bạn vẫn phải tham gia NVQS.

Lưu ý: Với trường hợp bạn xin bảo lưu thời gian học nhưng sau đó bạn thi đỗ vào một trường đại học khác nhưng bên Hội đồng nghĩa vụ quân sự chỉ tính thời gian bạn theo học tại trường thứ nhất trong một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo mà thôi nên bạn vẫn tham gia gọi nhập ngũ nếu bạn học tại trường thứ 2.

Nếu bạn chuyển khẩu thì bạn phải tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi nơi đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 như sau:

Điều 17. Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung; khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập; tạm vắng; đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến

1. Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung:

Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự phải đăng ký bổ sung tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự.

2. Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập:

a) Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự; trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập mới phải đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký chuyển đến;

b) Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự được gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự đến cơ sở giáo dục; sau khi thôi học phải làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự về nơi cư trú hoặc nơi làm việc mới. Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục đăng ký xin đi nghĩa vụ quân sự ?

3. Đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng:

Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, nếu đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập từ 03 tháng trở lên phải đến nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng; khi trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trong thời hạn 10 ngày làm việc phải đăng ký lại.

4. Công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến được đăng ký theo quy định của Chính phủ.

Thưa luật sư. Em có câu hỏi muốn họi luật sư: em sinh 20/3/1990.theo luật NVQS em chưa từng tạm hoãn do đang học cao đẳng,đại học.vậy cho đên năm nay 2016 em đã hết tuổi gọi NVQS chưa ạ..?

Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ ( Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015)

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Như vậy, nếu bạn không học cao đẳng, đại học thì độ tuổi của bạn kéo dài hết năm 25 tuổi ( khi nào bạn bước sang tuổi 26 thì không thuộc đối tượng tham gia NVQS.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật dân sự - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Các trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự ?

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc xác định thời gian đóng bảo hiểm xã hội?