Trả lời:

1. Kinh doanh dịch vụ chuyển phát

Điều kiện chung

+ Tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài trong doanh nghiệp liên doanh có thể bị hạn chế ở mức 51% trong vòng 5 năm sau khi gia nhập WTO

+ 5 năm sau khi gia nhập được thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Quy định chi tiết xem tại:

Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông (2002)

Nghị định số 157/2004/NĐ-CP ngày 18/8/2004 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính

Thông tư 01/2005/TT-BBCVT Hướng dẫn về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư và đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài

Thông tư số 02/2006/TT-BBCVT ngày 24/4/2006 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài đối với hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của WTO.

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến (24/7) gọi số: 1900.6162

2. Quy định quản lý tem bưu chínhGiấy phép xuất nhập khẩu tem bưu chính:

Chi tiết xem tại

Thông tư số 02/2006/TT-BBCVT ngày 24/4/2006 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài đối với hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Quyết định số 16 /2005/QĐ-BBCVT , ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông
Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/04/2001 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005;Quyết định số 16 /2005/QĐ-BBCVT , ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông
Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/04/2001 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005;

3. Giấy phép thử nghiệm dịch vụ chuyển phát thư, các dịch vụ khác trên mạng bưu chính công cộng:

Chi tiết xem tại:

+ Luật Bưu chính, viễn thông năm 2010

+ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông (2002)

+ Website Bộ Bưu chính Viễn thông

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật MInh Khuê