Em hỏi xem như thế có lấy lại được tiền của kẻ đã bán cho Em hàng đó không? Nếu bị khởi tố thì bị ra sao? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Chào Bạn, Điều Bạn đang lo lắng là hoàn toàn chính đáng. Luật sư tư vấn cho em như sau nhé:

1/- Nếu thực sự em biết được là hàng ăn cắp nhưng em vẫn mua thì em đã vi phạm phạm luật về việc tiêu thụ tài sản do phạm pháp mà có, sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định của Bộ luật hình sư.
Nếu bị khởi tố thì có thể bị áp dụng khoản 1 Điều 250 Bộ luật hình sự năm 1999 (Xem thêm: Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009 Bộ luật hình sự năm 2015) với quy định như sau:
Điều 250. Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
1. Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm .

Tội này theo Bộ luật hình sự năm 2015 có một số điều chỉnh cụ thể như sau:

Điều 323. Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

1. Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

d) Thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm:

a) Tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

b) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Tài sản, vật phạm pháp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

2/- Nếu em ko hề biết được hàng đó do ăn cắp lúc mua thì em phải chứng minh với cơ quan chức năng về việc này để không phải chịu trách nhiệm hình sự về việc tiêu thụ hàng do phạm tội mà có.

Trong trường hợp này, em có thể đề nghị cơ quan chức năng xem xét yêu cầu kẻ ăn cắp trả lại tiền em đã mua máy vi tính nhầm

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư dân sự