Kính chào và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chứng tôi. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

I Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

II Nội dung trả lời:

Kính chào luật sư. Luật sư cho tôi hỏi, cán bộ công chức, viên chức có cần phải đóng BHXH theo mức mới ( cộng thêm tất cả các phụ cấp) không ạ? Người lao động hợp đồng với cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp mà trên hợp đồng chỉ ghi *"mức lương = hệ số * 1.150.000, và các khoản phụ cấp khác nếu có". *Mà ở đây được hiểu là phụ cấp trách nhiệm đối với kế toán hợp đồng, và phụ cấp khu vực đói với các lao động hợp đồng khác. Thì có phải đóng BHXH trên cả các phụ cấp này không ạ?

Theo quyđịnh tại khoản 3Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Điều 2 Đối tượng áp dụng

3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. 

>> Như vậy theo quy định trên thì cán bộ công chức cũng sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội

Về mức đồng bảo hiểm xã hội

Điều 89 Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở.

NHư vậy tiền lương tháng có bao gồm cả tiền phụ cấp ngạch bâc chức vụ quân hàm.......

Dạ cho e hỏi em có mua 1 cái bảo hiểm xã hội của 1 người bạn, mòa em cũng đã làm giấy quy quyền lun òy ạ,tip theo bây giờ em làm sao nửa ạ

TRường hợp của bạn vì bạn không nói rõ, bạn mua bảo hiểm thế nào. Tuy nhiên nếu bạn của bạn không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buoocjthif sẽ là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Điều 99 Giải quyết thao gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội

1. Việc giải quyết đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu như sau:

b) Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Điều 97 Hồ sơ đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội

1. Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu bao gồm:

b) Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

Và trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội.

Điều 99 Giải quyết đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội

3. Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội trong thời hạn sau đây:

b) 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lần đầu;

Bạn bảo bạn làm giấy ủy quyền tiếp cho bạn bạn luôn rồi thì bạn bạn có thể làm hồ sơ để thực hiện thủ tục cấp sổ bảo hiểm xã hội.

Xin luật sư tư vấn giúp e ah. E đang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hơn 1 năm. Nay e xin vao công ty mới, công ty này có đóng bảo hiểm cho nhân viên. Vậy e cần làm thủ tục gì trước để cong ty đóng bảo hiểm xã hội cho em ạ.nếu trong thời gian e

Theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Quyết định số 1111/QĐ-BHXh về quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành có quy định: “Một người có từ 02 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH trùng nhau thì cơ quan BHXH hướng dẫn người lao động lựa chọn 01 sổ BHXH để tiếp tục ghi quá trình đóng BHXH hoặc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN. Các sổ BHXH còn lại thu hồi và thực hiện hoàn trả cho đơn vị, người lao động theo quy định tại điểm 3.3 khoản 3 điều 48. Trường hợp sổ BHXH bị thu hồi mà đơn vị đề nghị cấp sổ BHXH, đồng thời phải thu hồi các khoản trợ cấp BHXH đã chi trả trước đó (nếu có).”

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, không được đóng 2 sổ BHXH cùng lúc và trùng thời gian đóng, vì theo quy định của Quyết định số 1111/QĐ-bHXH quy định hướng mỗi người chỉ có một sổ bảo hiểm xã hội duy nhất và thời gian tham gia bảo hiểm xã hội không được trùng nhau, nếu có thời gian đóng trùng thì không được tính vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội mà chỉ được tính một sổ.

Chính vì vậy, nếu bạn có tham gia đồng thời đóng bảo hiểm bắt buộc tại doanh nghiệp và đóng bảo hiểm tự nguyện thì bạn chỉ được tính thời gian tham gia bảo hiểm là một bên. Nếu trong trường hợp bạn đang tồn tại hai sổ bảo hiểm thì bạn phải tiến hành thủ tục gộp sổ bảo hiểm.

Em muon hoi la e mua bao hiem than the ở cơ quan mức phí 126.000/1 năm.vậy em sinh mổ có được tính quyền lợi bảo hiểm không và được tính như thế nào?,em tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 5/2013-12/2013 em đóng đủ 8 tháng sau đó bị gián đoạn đến tháng

Vì bạn bảo bạn tham gia bảo hiểm thân thể ở cơ quan thì trường hợp của bạn là tham gia bảo hiểm tự nguyện theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 sửa đổi bổ sung năm 2010

Cụ thể khoản 3 Điều 7 Luật kinh doanh bảo hiểm

3. Bảo hiểm sức khoẻ bao gồm:

a) Bảo hiểm tai nạn con người;

b) Bảo hiểm y tế;

c) Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ.

Và theo quy định tại Điều 33 Luật kinh doanh bảo hiểm

Điều 33. Căn cứ trả tiền bảo hiểm tai nạn, sức khoẻ con người

1. Trong bảo hiểm tai nạn con người, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng trong phạm vi số tiền bảo hiểm, căn cứ vào thương tật thực tế của người được bảo hiểm và thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

2. Trong bảo hiểm sức khoẻ con người, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm trong phạm vi số tiền bảo hiểm, căn cứ vào chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi sức khoẻ của người được bảo hiểm do bệnh tật hoặc tai nạn gây ra và thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

>> NHƯ vậy bạn vẫn được bảo hiềm chi trả. Tuy nhiên còn phỉa căn cứ vào mức độ anh hưởng sức khỏe của bạn và hợp đồng bảo hiểm giữa bạn và công ty kinh doanh bảo hiểm.

Em xin chào anh chị ah cho e hỏi là e đóng bảo hiểm ở công ty này được 6 tháng rồi, nhưng nay e chuyển đi công ty khác làm thì e có được chuyển sổ bảo hiểm đó đi đóng tiếp ở công ty mới hay không ạdoanh nghiệp có trả sổ cho em không ạ hay e không lấy được vì chưa đủ 1 năm để chuyển ạ em xin chân thành cảm ơn!

Theo quy định tại khoản 2,3 Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012

Khoản 2 và3 Điều 47 Bộ luật lao động quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động:

“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.”

Như vậy công ty có trách nhiệm trả sổ bảo hiểm cho người lao động và sau khi lấy sổ ở công ty cũ bạn thực hiện thủ tcuj nộp sỏ bảo hiểm cho công ty mói để cơ quan bảo hiểm xã hội gộp sổ bảo hiểm

Theo quy định khoản 1 Điều 63 quyết định 1111/QĐ BHXH như sau:
 
" 1. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất".
 

cho em hỏi em đã nghỉ việc gần 1 năm,gần đây em có đi làm lại và công ty mới đã đóng cho em sổ bảo hiểm mới.vậy tới ngày nghỉ 1 năm em có được cầm sổ bảo hiểm cũ để đi đăng kí hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội 1lần được không?Xin chân thành cảm ơn luạt sư mong luật sư giải đáp thắc mắc của em sớm để em yên tâm làm việc xin cảm ơn luật sư.

Trường hợp của bạn thì bạn có hai sự lựa chọn đó là: Thứ nhất là nếu bạ đi làm lại thì bạn có thể gửi sổ bảo hiểm cũ của chị cho công ty mới để công ty mới gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội làm thủ tục gộp sổ bảo hiểm theo quy định tại Điều 63 Quyết định 1111/QĐ-bHXH. Hoặc trường hợp thứ hai thì bạn có thể mang sổ bảo hiểm của công ty cũ đi làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần.theo quy định tại khoản 1,2 Điều 1 Quyết định 93/2015 Quy định về hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Điều 1.

1. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Thưa quý công ty, quý luật sư. E xin nhờ quý công ty, quý luật sư tư vấn ban đầu giúp cộng đồng giáo viên chúng em. Chúng em hiện đang là giáo viên mầm non tại 1 công ty. Ban đầu chúng em vào kí hợp đồng với công ty thời hạn 1 năm,nhưng công ty kg đề cập đến bảo hiểm xã hội, bảo là sau 1 năm mới đóng. Nhưng tới thời điểm hiện tại, có những thành viên đã làm việc đến 2 năm mà vẫn chưa thấy công ty đóng bảo hiểm. Mỗi lần nhắc tới, công ty đều lấy lí do này, lí do kia ví dụ như đang làm hồ sơ, đang có vấn đề về mã thuế... E xin hỏi vậy công ty có vi phạm về việc đóng bảo hiểm xã hội không? Nếu có chúng em phải khiếu nại ở đâu? E mong nhận đc câu trả lời của quý công ty. Em xin cám ơn. Đã được gửi từ Thư OPPO

Theo quy định tại Điều Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Điều 2 Đối tượng áp dụng.

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;'

>. Như vậy bắt buộc công ty bạn phải làm hồ sơ để đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định 95/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội:

. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Trường hợp để bảo vệ quyền lợi của nhân viên công ty bạn thì bạn có thể yêu cầu hòa giải viên để được giải quyết tranh chấp . Hoặc là bạn có thể gửi dđơn khở kiện trực tiếp đến tòa án huyện nơi công ty bạn có trụ sở

Theo Điều 201. Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động Bộ luật lao động năm 2012

1. Tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

xin chào luật sư.luật sư cho tôi hỏi tôi đi làm và đã đóng bảo hiểm được 10 tháng và hiện nay tôi đang mang thai được 5 tháng nhưng vì sức khỏe không được tốt nên tôi phải nghỉ làm đó bác sĩ chỉ định( có giấy chỉ định của bác sĩ) vậy luật sư cho tôi hỏi đến lúc tôi sinh em bé thì có được thanh toán tiền bảo hiểm xã hội không?nếu được thanh toán thì cần những thủ tục gì?

Theo quy định tại khoản 2,3 Điều 31 Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

>> Như vậy căn cứ vào quy định trên hì nếu chị nghỉ khi mới chỉ đóng được bảo hiểm xã hội 5 tháng mà trước đó bạn mới tham gia được 10 tháng bảo hiểm xã hội thì bạn chưa đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản. Trường hợp của chị thì điều kiện để được hửng chế đọ thai sản thì chỉ có cách là đíng đủ 6 tháng trước khi chị sinh 

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Và hồ sơ hưởng chế độ thai sản:

Điều 101 Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

c) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

d) Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

đ) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này.

cho e hỏi e làm tại công ty e đóng bảo hiểm được 7 tháng vậy e đã rút được sổ bảo hiểm xã hội chưa.e xin cảm ơn Được gửi từ Windows Phone của tôi

Bạn mới đóng bảo hiểm được 7 tháng như vậy bạn chưa đủ điều kiện để được hưởng baỏ hiểm xã hội một lần. theo quy định tại Nghị quyết 93/2015 Quy định về hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Điều 1.

1. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Cho e hỏi :e tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 7.2015. Và tháng 2 .2016 e nghỉ việc .dư sinh của e là đầu tháng 9.Vây e tự lãnh tiền bảo hiểm có được kg ạ?xin chân thành cám ơn!

Như vậy bạn đã đủ điều kiện để dược hưởng chế độ thai sản. Nếu bạn sinh con vào đầu tháng 9/2016 thì trong khoảng thời gian từ tháng 8/2015 đến tháng 8/2016 thì bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên theo quy định tại khoản ,2 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về ý kiến tư vấn xin hãy liên hệ với tổng đài 1900.6162để được tư vấn trực tiếp hoặc bạn có thể liên hệ với gmail :

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội