*Tồn đầu * *kỳ trước* *Số lượng* *mua kỳ* *trước* *Sử dụng trong kỳ* *Còn * *cuối kỳ* *Số lượng mua* *kỳ này* *Sử dụng* *Xóa bỏ* *Mất* *Hủy* *Cộng*

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

>> Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp. gọi: 1900.6162

 

Luật sư trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2. Nội dung tư vấn:

Mẫu 02/GTGT là Tờ khai thuế dành cho dự án đầu tư ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Còn mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn được ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC dưới đây:

>> Xem thêm:  Cá nhân có phải xuất hóa đơn khi cho thuê nhà không?

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
 ………, ngày……… tháng……… năm………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN
            Kính gửi:………………………………………………
I. Tổ chức, cá nhân đề nghị mua hóa đơn:……………………………
1. Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế):……………...
2. Mã số thuế:………………………………………...
3. Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế):………………….
4. Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế):…………..
5. Số điện thoại liên hệ:………………………………...
+ Cố định:…………………………………….
+ Di động:…………………………………………….
6. Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế):……………
7. Vốn điều lệ (ghi theo số đã góp đủ):……………………
8. Số lượng lao động:……………………..
9. Tên người mua hóa đơn (Đối với hộ kinh doanh thì tên người mua hóa đơn là chủ hộ kinh doanh, trường hợp chủ hộ ủy quyền cho người khác thì phải kèm giấy ủy quyền):…….
Số CMND người đi mua hóa đơn:…………………..
Ngày cấp:.................... Nơi cấp:..............................


II. Số lượng hóa đơn, chứng từ đề nghị mua:
Đề nghị cơ quan thuế bán hóa đơn, chứng từ để sử dụng theo số lượng và loại như sau:

Đơn vị tính: Số
S
T
T
Loại 
hóa đơn, chứng từ
Tồn đầu 
kỳ trước
Số lượng
mua kỳ
trước
Sử dụng trong kỳ Còn 
cuối kỳ
Số lượng mua
kỳ này
Sử dụng Xóa bỏ Mất Hủy Cộng
                     
                     

    
Tôi xin cam kết:

Đã nghiên cứu kỹ các quy định trong Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.
Quản lý và sử dụng hoá đơn do cơ quan thuế phát hành đúng quy định. Nếu vi phạm tổ chức, cá nhân xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 

Ghi chú:
- Hộ, cá nhân kinh doanh không cần đóng dấu.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Bạn kê khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế theo quý thì:

- Cột "tồn đầu kỳ trước" là số hóa đơn chưa sử dụng hết của quý liền trước của quý trước quý phát sinh mua hóa đơn.

VD: bạn hóa đơn vào tháng 10/2018 (quý IV năm 2016), kỳ trước là quý III năm 2018, cho nên để điền được con số vào chỉ tiêu "tồn đầu kỳ trước" thì chính là chỉ tiêu "tồn cuối kỳ" của quý II năm 2018.

- "Số lượng mua kỳ trước" là số lượng mua của quý III năm 2016. Nếu trong kỳ không phát sinh mua thêm hóa đơn thì điền là 0;

- "Sử dụng trong kỳ" là số hóa đơn đã sử dụng trong quý III năm 2016. Trong kỳ phát sinh sử dụng bao nhiêu hóa đơn thì ghi theo số lượng đó (Có thể ghi theo báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý III năm 2016):

>> Xem thêm:  Các khoản thuế phải đóng khi cá nhân kinh doanh ?

+"Sử dụng": số hóa đơn được sử dụng trong quý;

+ "Xóa bỏ": tất cả hóa đơn viết sai dù đã xé khỏi cuống hay chưa, chưa giao cho khách hoặc đã giao nhưng chưa kê khai mà phải gạch chéo, thu hồi hoặc hủy;

+ "Hủy": các hóa đơn không tiếp tục sử dụng, hoặc hết giá trị sử dụng...(các trường hợp quy định tại Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC);

+ "Mất": ghi số lượng hóa đơn bị mất kể cả do lỗi hay sự kiện bất khả kháng;

+ "Cộng": tính tổng số lượng các hóa đơn sử dụng, xóa bỏ, mất hủy.

Xét trường hợp của bạn trước kia dùng phương pháp khấu trừ thuế và tự in hóa đơn, khi chuyển sang phương pháp khai thuế trực tiếp bạn phải quyết toán hóa đơn cũ, nếu còn dư cần hủy vì phải mua hóa đơn bán hàng tại cơ quan thuế. Do đó các cột đã nêu bạn ghi "0". Những kỳ sau mua hóa đơn bạn ghi theo những gì đã trình bày ở trên.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Xuất hóa đơn sau khi nghiệm thu ? Cách xuất hóa đơn cho chi nhánh ?