Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư, chuyên viên của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2. Chuyên viên trả lời:

Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, cụ thể là tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nữ khi sinh con, muốn được hưởng chế độ thai sản, cần đáp ứng một trong các điều kiện theo quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 của Điều 31:

Điều kiện 1: Đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 06 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (Khoản 2 Điều 31).

Điều kiện 2: Các trường hợp không đóng đủ tối thiểu 06 tháng bảo hiểm xã hội trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, muốn hưởng chế độ thai sản phải đáp ứng các quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật BHXH như sau:

Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con được hướng dẫn tại thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

>> Xem thêm:  Cách tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu (12 tháng) trước khi sinh con để hưởng chế độ thai sản ?

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi không có căn cứ để xác định xem vợ bạn có đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con hay không. Do vậy, bạn cần đối chiếu lại các quy định trên với trường hợp của vợ bạn để có hướng giải quyết phù hợp.

Giả sử, vợ bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản, vợ bạn sẽ được hưởng các khoản như sau:

Thứ nhất, mức hưởng chế độ theo quy định tại Điều 39 Luật BHXH, cụ thể: vợ bạn sẽ được hưởng 06 tháng thời gian nghỉ thai sản, mỗi tháng nghỉ thai sản vợ bạn sẽ được giải quyết chế độ thai sản. Mức hưởng chế độ một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi bạn nghỉ chế độ.

Thứ hai, ngoài mức hưởng nêu trên, vợ bạn sẽ được trợ cấp một lần khi sinh con với mức hưởng như sau:

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Hưởng trợ cấp thai sản có được hưởng luôn về trợ cấp thất nghiệp không ?