Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

Bộ luật lao động năm 2012;

Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động;

2. Nội dung phân tích

Xin chào Luật sư, cho em hỏi về trường hợp Công ty em là công ty xây dựng và có nhận một số công nhân vào làm việc chưa đủ 18 tuổi. Theo như em biết thì đối với lao động từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, còn đối với lao động dưới 15 tuổi phải do người đại diện theo pháp luật ký kết vào hợp đồng lao động và đồng thời cũng phải có sự đồng ý của nguời lao động đó. Vậy cho em hỏi mẫu giấy cam kết (đồng ý) của người đại diện theo pháp luật phải đảm bảo những nội dung như thế nào ạ. Có cần phải có xác nhận của chính quyền địa phương không ạ.

Điều 18, Bộ luật lao động năm 2012 quy định về nội dung nếu giao kết hợp đồng lao động với từng đối tượng cần phải đảm bảo những điều kiện gì. Tuy nhiên, mẫu giấy cam kết (đồng ý) của người đại diện theo pháp luật cần đảm bảo những nội dung gì thì luật không quy định. Cho nên, bạn có thể yêu cầu họ điền các thông tin sau: họ tên của người đại diện; quan hệ với người lao động (kèm theo bằng chứng chứng minh); ý kiến đối với việc người lao động giao kết hợp đồng lao động; xác nhận của chính quyền địa phương (không bắt buộc); .....

Kính chào luật sư. Thưa luật sư theo điêu 37 khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động em có ghi chung chung " Bản thân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động." trong khi đó công ty thì chi trả chậm lương, nếu đưa ra pháp luật liệu em có bị sai phạm?

Theo quy định tại điều 37, Bộ luật lao động năm 2012, nếu công ty trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 37.

Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục được hiểu theo quy định tại điều 11, Nghị định 05/2015/NĐ-CP:

>> Xem thêm:  Cách xử lý giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối ? Thủ tục khởi kiện đòi lại tiền

"2. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tại Điểm d Khoản 1 Điều 37 của Bộ luật Lao động trong các trường hợp sau đây: 

a) Phải nghỉ việc để chăm sóc vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng, con đẻ, con nuôi bị ốm đau, tai nạn; 

b) Khi ra nước ngoài sinh sống hoặc làm việc; 

c) Gia đình gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh hoặc chuyển chỗ ở mà người lao động đã tìm mọi biện pháp nhưng không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động.".

Kính thưa luật sư, tôi có một câu hỏi cần luật sư tư vấn như sau : Tôi đã làm việc cho công ty từ tháng 7/2007 đến nay ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, không sai phạm bất kỳ lý do gì. Chỉ vì công ty muốn giảm nhân viên nên Sếp quản lý trực tiếp của tôi có gặp và trao đổi bắt tôi phải thôi việc bắt đầu từ cuối tháng 3/2016 xem như chỉ báo trước 20 ngày vậy như thế có đúng luật không thưa luật sư. Theo như trao đổi thì có thể đền bù được 3 tháng lương.

Công ty đang thực hiện trái quy định của pháp luật bởi vì công ty không đáp ứng lý do chấm dứt theo quy định tại khoản 1, điều 38 Bộ luật lao động năm 2012 cũng như không đáp ứng thời hạn báo trước (45 ngày) theo quy định tại khoản 2, điều 38 nên công ty đang đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật.

Nghĩa vụ của công ty được thực hiện theo quy định tại điều 42 Bộ luật lao động năm 2012:

"Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2020

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.".

Hiện tại tôi đang đi đến ký kết hợp đồng lao động cho 1 công ty nước ngoài chưa có pháp lý tại Việt Nam, cho tôi hỏi nếu như vậy thì có ký kết đợt hợp đồng lao động hay không hay chỉ làm hợp đồng tư vấn. Nếu muốn ký kết hợp đồng lao động trong trường hợp trên thì cần có yêu cầu gì? Xin cảm ơn

 Nếu bạn muốn giao kết hợp đồng lao động với công ty nước ngoài mà chưa có pháp lý tại Việt Nam thì việc ký hợp đồng lao động tại Việt Nam là chưa hợp lý. Vì theo thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH, tại điều 14 quy định người sử dụng lao động được hiểu là:

"a) Bên người sử dụng lao động

- Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

- Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã;

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc người được người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức ủy quyền đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có sử dụng lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động;

- Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu tổ chức ủy quyền đối với cơ quan, tổ chức, chi nhánh, văn phòng đại điện của nước ngoài hoặc quốc tế đóng tại Việt Nam;

- Chủ hộ hoặc người đại diện hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng lao động;

- Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.".

>> Xem thêm:  Người lao động bị tạm giam có được coi là lý do để công ty chấm dứt hợp đồng lao động ?

Nếu người sử dụng lao động không có bất kỳ sự hiện diện nào tại Việt Nam thì bạn nên giao kết hợp đồng tư vấn. 

Xin chào Luật Sư! Công ty em có ký hợp đồng thử việc 2 tháng tiếp theo là ký hợp đồng xác định thời hạn là 1 năm cho nhân viên. Vậy bây giờ em có thể ký hợp đồng không xác định thời hạn cho nhân viên không ạ? Tại vì em nghe nói là phải ký 2 hợp đồng ngắn hạn thì mới được ký Hợp đồng không thời hạn nhưng em không biết có bao gồm hợp đồng thử việc không ?

Bạn có thể ký hợp đồng không xác định thời hạn cho nhân viên ngay tại thời điểm này. Điều 22 Bộ luật lao động năm 2012 chỉ giới hạn nếu bạn đã ký Hợp đồng xác định thời hạn thì bạn chỉ được ký 2 lần sau đó phải chuyển sang hợp đồng không xác định thời hạn, chứ không hạn chế hợp đồng thứ hai của bạn bắt buộc phải là hợp đồng xác định thời hạn. 

Công ty tôi là Công ty TNHH Một thành viên, trong giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp thì chị Nguyễn Thị A là Chủ sở hữu của Công ty, chị Nguyễn Thị B là Giám đốc - người đại diện pháp luật của Công ty. Vậy chị Nguyễn Thị B có cần phải ký hợp đồng lao động với Công ty hay không? Và nếu không ký hợp đồng lao động thì có bị cơ quan nào phạt hay không? Tôi xin cám ơn,

Vì chị A là chủ sở hữu của công ty, chị B là giám đốc, tức được hiểu chị A đi thuê giám đốc. Do đó, chị B cần phải ký hợp đồng lao dộng với công ty. Nếu không ký hợp đồng lao động thì trong quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động tại Nghị định 95/2013/NĐ-CP, Nghị định 88/2015/NĐ-CP không đề cập mức xử phạt. 

Xin chào luật sư! Em hiện đang là sinh viên, lúc trước có đi làm lễ tân tại 1 phòng gym của 1 doanh nghiệp tư nhân. Em làm việc ở đó 1 năm và không kí hợp đồng lao động. Trong quá trình làm việc em có gây thất thoát 1 khoản tiền. Cụ thể là khách hàng đến đăng kí tập, em có nhận tiền từ khách hàng và nhập vào sổ sách. Có những hôm quên không nhập vào sổ sách, vì sợ bị trừ lương nên em đã không đăng kí thẻ cho khách. Tức là thẻ của khách không có giá trị để tập. Những khi khách vào tập thì em cho qua và không quẹt thẻ. Bây giờ em đã nghỉ làm và bị chủ trừ hết lương, nhưng chủ vẫn bắt ép em phải bồi thường trong khi em không hề kí kết hợp đồng lao động. Trong trường hợp này em nên làm thế nào để phù hợp với pháp luật, rất mong được luật sư giải đáp ạ! Em chân thành cảm ơn!

Điều 130 Bộ luật lao động năm 2012 quy định như sau:

"Điều 130. Bồi thường thiệt hại

1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

2. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.".

Như vậy, bạn tồn tại hợp đồng lao động với công ty, nhưng công ty không giao kết bằng văn bản. Nếu công ty chứng minh giữa bạn và công ty có tồn tại quan hệ lao động thì bạn có nghĩa vụ phải bổi thường và bị khấu trừ theo điều 101 Bộ luật lao động năm 2012:

"Điều 101. Khấu trừ tiền lương

>> Xem thêm:  Gia đình có hoàn cảnh khó khăn có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?

1. Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 130 của Bộ luật này.

2. Người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình.

3. Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập.".

Xin chào luật sư, Tôi muốn hỏi là khi tôi đươc nhận vào Công ty mới thì họ yêu cầu có những bằng chứng chứng minh kinh nghiệm làm việc (đã làm những việc gì, công ty nào?...) như hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm, quyết định thôi việc,v.v. Nhưng Công ty cũ của tôi đã cố tình thu Hợp đồng lao động và không đưa tôi bản nào. Và tôi cũng không có Quyết định thôi việc (Công ty cũ không làm). Bây giờ tôi không có bằng chứng chứng minh. Vậy thưa luật sư, tôi nên làm thế nào để có thể chứng minh được mình đã từng làm tại công ty đó ạ Xin cảm ơn luật sư!

 Bạn có thể xuất trình Sổ bảo hiểm xã hội vì Sổ bảo hiểm xã hội là giấy tờ ghi nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động. Nếu bạn có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chứng minh bạn đã làm việc tại công ty.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động. 

>> Xem thêm:  Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của Người lao động ?