Nhưng hôm nay công ty thông báo muốn chấm dứt hợp đồng với tôi, lý do tôi không đủ kinh nghiệm mặc dù tôi chưa gây tổn thất gì cho công ty và cũng không phải thường xuyên không hoàn thành công việc được giao. Công ty nói nếu tôi không tự làm đơn nghỉ việc thì chỉ cần thông báo cho tôi trước 30 ngày. Xin luật sư cho tôi biết trường hợp của tôi, công ty làm như vậy là đúng hay sai luật? Và tôi phải làm như thế nào để bảo vệ quyền lợi người lao động của của tôi? 

Mong đợi sự tư vấn của luật sư, xin cảm ơn trân trọng.

Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012

Nghị định 05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ theo Điều 38 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động được quy định như sau:

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Ngoài ra, theo Điều 12 Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì:

Người sử dụng lao động phải quy định cụ thể tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của doanh nghiệp, làm cơ sở đánh giá người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ do người sử dụng lao động ban hành sau khi có ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Chính vì vậy, công ty bạn không thể tùy tiện nói bạn không hoàn thành công việc để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà phải dựa trên tiêu chí trong quy chế tại công ty bạn. 

>> Xem thêm:  Thời gian thử việc không được nhận phụ cấp có đúng luật ?

Trường hợp công ty bạn chứng minh được bạn thường xuyên không hoàn thành công việc thì phải báo cho bạn trước ít nhất 30 ngày.

Còn nếu trong trường hợp công ty bạn không chứng minh được bạn không thường xuyên hoàn thành công việc thì việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn là trái pháp luật và phải bồi thường. Theo đó công ty bạn phải thực hiện nghĩa vụ của người sửa dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật được quy định tại Điều 42 Bộ luật lao động năm 2012.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2020