Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội

Nghị định 45/2014/NĐ-CP Quy định về tiền sử dụng đất

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về hồ sơ địa chính

Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân

Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

2. Nội dung tư vấn:

Kính gởi Luật sư. Tôi đang sử dụng thửa đất 120m2 tại thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh từ năm 1996. Nguồn gốc: là đất nhà nước quy hoạch giao sử dụng nhưng chưa có quyết định giao đất. Năm 1998, UBND tỉnh xác định giá đất là 120.000đ/m2; năm 2003 phòng Địa chính thông báo cho tôi nộp số tiền 14.400.000 đ nhưng tôi chưa nộp. Nay tôi đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ và xin nộp số tiền 14.400.000 dồng nhưng không được chấp nhận và được yêu cầu phải nộp với giá đất hiện nay (tương đương 150 triệu đồng). Xin hỏi luật sư là hiện nay tôi phải nộp tiền theo giá đất tại thời điểm nào? căn cứ quy định nào để thực hiện. Xin cảm ơn.

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP thì:

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới nhất năm 2020

"1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất và tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trongcác hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức (nếu có) thì phải nộp bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất quy định tại khoản 4 Điều 126 Luật Đât đai tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

Theo quy định trên, nếu bạn thời điểm này mới được công nhận quyền sử dụng đất thì bạn phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm được công nhận này.

Xin chào Công ty luật Minh Khuê. Tôi có vấn đề chưa hiểu rõ cần sự tư vấn của quý Công ty, mong các bạn giúp đỡ. Gia đình tôi hiện đang sử dụng một mảnh đất liền kề đất ở của nhà tôi. Mảnh đất này bố mẹ tôi thầu của hợp tác xã để làm ao nuôi cá từ năm 1990. Trong vòng 8 năm trở lại đây, gia đình tôi có đóng thuế sử dụng đất ở nông thôn cho mảnh đất đó. Và hiện tại không có bất cứ tranh chấp nào. Vậy luật sư cho hỏi: gia đình tôi có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mảnh đất đó không? Và nếu được cấp thì gia đình tôi có phải thu tiền không? Luật sư hãy giải đáp giúp tôi và dẫn ra những điều luật liên quan để tôi dễ tham chiếu. Xin cảm ơn!

Trong trường hợp này, nếu gia đình bạn sử dụng đất ổn định lâu dài, nhưng chưa từng được cấp những giấy tờ được quy định tại Điều 100 Luật đất đai năm 2013, thì theo quy định tại Điều 101 Luật này như sau:

"Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất."

Trong trường hợp này, để được cấp mới lần đầu, gia đình bạn phải nộp tiền sử dụng đất, để xác định giá đất phải nộp thì bạn phải dựa vào tình hình thực tế của mảnh đất mà gia đình bạn khai thác, sử dụng. Theo đó, Điều 7 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định:

a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức (nếu có) thì phải nộp bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất quy định tại khoản 3 Điều 126 Luật đất đai tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bạn cần phải xem xét trường hợp phần đất nhà mình hiện đang sử dụng như thế nào, có thuộc trong hạn mức giao đất ở tại địa phương hay không, có nhà ở hiện hữu hay không....để xác định số tiền sử dụng đất phải nộp. 

>> Xem thêm:  Sang tên sổ đỏ mà không có sổ hộ khẩu gốc của chủ nhà ?

Nam 2009 bo me toi co mua mot manh dat de o dung ten chu su dung la bo va me toi. Den nam 2014 bo toi mat khong de lai di chuc. Nay me toi co nhu cau vay von ngan hang. Nhung do bia do dung ten ca bo va me toi nen co quan co tham quyen yeu cau phai lam ho so phan chia tai san thua ke doi voi giay chung nhan quyen su dung dat tren. Bo me toi co 2 nguoi con mot nguoi 20 tuoi va mot nguoi 14 tuoi. Vay nguoi con 14 tuoi khi lap bien ban phan chia di san thua ke cua bo toi co can phai co nguoi giam ho khong. Trong bien ban phan chia di san thua ke me toi co quyen giam ho cho con 14 tuoi khong. mong luat gia tu van. toi xin chan thanh cam on

Trong trường hợp này, để ký nhận trong biên bản thỏa thuận phân chia di sản thì em trai bạn - người dưới 18 tuổi phải có người đại diện ký tên. Vì mẹ bạn cũng là người đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên mẹ bạn không thể đồng thời là người được ký thay vào biên bản cho em trai bạn. Vì vậy, lúc này, người giám hộ cho em trai bạn có thể được xác định là ông, bà của bạn để đứng ra ký nhận vào biên bản phân chia di sản.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn Luật Đất đai.

>> Xem thêm:  Có được xin cấp bổ sung đất thiếu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất so với thực tế hay không?