Tôi đã trao đổi điện thoại yêu cầu người này lên làm thủ tục bàn giao, không có thủ tục bàn giao thì không thể nhận lương được vì người này đã nắm được danh sách khách hàng, nắm được quy trình sản xuất của công ty chúng tôi. Anh ta đã nói sẽ lên bàn giao nhưng không lên, sau 1 tháng thì điện thoại tôi hỏi công ty có lương chưa? Vả lại, khi mới nhận việc người này đã ký vào thư mời nhận việc với điều khoản thỏa thuận là khi nghỉ việc phải báo trước 3 ngày và bàn giao công việc đầy đủ thì mới nhận lương thử việc.

1,Vậy cho tôi hỏi, người này đã vi phạm việc thỏa thuận trong thư mời nhận việc hay không ? Người này đã vi phạm nội quy lao động tại khoản mục d khoản 1 điều 119 của Bộ luật lao động 2012 về việc tiết lộ bí mật kinh doanh và phải bị xử lý kỷ luật sa thải hay không?

2, Công ty tôi có phải trả lương cho anh ta không ? Khi mà anh ta đã ký vào thư mời nhận việc đồng ý các điều khoản về lương và chế độ trong thời gian thử việc ? Bộ luật lao động 2012 có yêu cầu việc phạt tiền về tiết lộ bí mật kinh doanh không ?

Cảm ơn Luật sư đã đọc câu hỏi?.

Tôi rất mong sớm có hồi âm từ Luật sư. Trân trọng cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ bộ phận tư vấn luật lao động của công ty luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn luật lao động gọi 1900.6162

Trả lời:

 

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

- Luật lao động 2012

Nghị định 05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động:

Nội dung phân tích: 

- Thế nào là hợp đồng thử việc trong lao động ?
Theo quy định tại Điều 26 Bộ luật lao động 2012 thì: “Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc”. Như vậy, có thể thấy, hợp đồng thử việc chính là thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về việc làm thử, quyền và nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc.

- Nội dung của hợp đồng thử việc:
Theo quy định tại  Bộ luật lao động 2012 thì hợp đồng thử việc gồm các nội dung sau:
-    Tên và địa chỉ của người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;
-    Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;
-    Công việc và địa điểm làm việc;
-    Thời hạn của hợp đồng thử việc;
-    Thời gian thử việc.

->Như bạn đã cung cấp, khi mới nhận việc người này đã ký vào thư mời nhận việc với điều khoản thỏa thuận là khi nghỉ việc phải báo trước 3 ngày và bàn giao công việc đầy đủ thì mới nhận lương thử việc. Người này nghỉ việc mà không báo trước như vậy là vi phạm so với thỏa thuận của hai bên, và thỏa thuận đã nêu rõ trường hợp này bên công ty không có nghĩa vụ trả lương.

Điều 119 quy định về nội quy lao động, thì nội quy của mỗi công ty là khác nhau nhưng không trái với pháp luật.

"d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động "

- Tại nghị quyết 05/2015 có quy định cụ thể hơn tại điều 27 như sau:

"4. Bảo vệ tài sản, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động: Danh mục tài sản, tài liệu, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ phải bảo vệ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao."

Để khẳng định rằng người này tiết lộ bí mật công ty cần có được chứng cứ chứng minh cho việc làm của người này. Tuy nhiên giữa người này và công ty chưa tồn tại hợp đồng lao động nên sẽ không tiến hành xử lý kỷ luật sa thải, mà bên công ty có thể chấm dứt hợp đồng thử việc với người này mà không phả bồi thường.

- Điều 29 luật quy định về kết thúc thời gian thử việc như sau:
“1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.
2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận”

-> Bộ luật lao động 2012 không quy định về phạt tiền khi tiết lộ bí mật kinh doanh đối với người lao động nói chung. Hiện tại pháp luật dân sự sự sẽ điều chỉnh nếu như công ty có căn cứ cho rằng người này có hành vi vi phạm, tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty làm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, do đó công ty có quyền khởi kiện dân sự với người này.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về lao động và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động.