Thưa luật sư công ty của tôi có làm bên thương mại, cuối năm khách hàng muốn lấy doanh số nên yêu cầu bên mình xuất hóa đơn trước rồi sang năm mới giao hàng cho bên mình và họ sẽ thanh toán trước luôn. Vậy công ty minh sẽ phải hạch toán hóa đơn đó như thế nào ?
Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Công ty luật Minh Khuê
Tôi xin chân thành cảm ơn quý công ty đã hỗ trợ!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuế công ty Luật Minh Khuê 

Xuất hóa đơn trước khi giao hàng ?

Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế và hóa đơn

2. Luật sư tư vấn:

1. Thời điểm xuất hóa đơn khi mua bán hàng hóa 

1.1 Thời điểm xuất hóa đơn

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về thời điểm xuất hóa đơn thì thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng (ngày lập) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt việc đã thu tiền hay chưa thu tiền.

Ví dụ: Công ty bạn có xuất hàng hóa ra khỏi kho bán cho khách hàng vào ngày 27/8/2021 thì ngày hôm đó công ty bạn phỉa xuất hóa đơn (không phân biệt là đã thu tiền hay chưa thu tiền của khách hàng)

Đối với những trường hợp giao hàng nhiều lần thì mỗi lần giao hàng đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa được giao tương ứng.

1.2 Cách ghi tiêu thức "ngày tháng năm" lập hóa đơn

​Khoản 2 Điều 16 Thông tư  số  39/2014/TT-BTC quy định về cách ghi tiêu thức "ngày tháng năm" lập hóa đơn, cụ thể như sau:

"2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua.

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

Ngày lập hóa đơn đối với việc bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến và một số trường hợp đặc thù thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính".

1.3 Kết luận

Theo các quy định nêu trên thì thời điểm xuất hóa đơn phải là thời điểm bên bán chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và việc này không quan tâm đến việc đã thanh toán tiền hàng hay chưa thanh toán tiền hàng nên việc công ty đối tác của bạn mặc dù trả tiền trước nhưng vẫn chưa giao hàng thì công ty bạn vẫn không thể xuất hóa đơn được. Nếu công ty bạn tiến hành xuất hóa đơn trước thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xuất hóa đơn không đúng thời điểm.

2. Mức xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xuất hóa đơn không đúng thời điểm 

Điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xuất hóa đơn không đúng thời điểm, cụ thể như sau:

"Điều 24. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ;

b) Lập hóa đơn liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển (dùng quyển có số thứ tự lớn hơn và chưa dùng quyển có số thứ tự nhỏ hơn) và tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy các quyển hóa đơn có số thứ tự nhỏ hơn;

c) Lập sai loại hóa đơn theo quy định đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế, bên bán và bên mua phát hiện việc lập sai loại hóa đơn và lập lại loại hóa đơn đúng theo quy định trước khi cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

b) Không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động, trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1, khoản 3 Điều này;

b) Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định, trừ trường hợp phạt cảnh cáo theo điểm b khoản 1 Điều này;

c) Lập hóa đơn ghi ngày trên hóa đơn trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế;

d) Lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế, trừ trường hợp phạt cảnh cáo theo điểm c khoản 1 Điều này;

đ) Lập hóa đơn điện tử khi chưa có thông báo chấp thuận của cơ quan thuế hoặc trước ngày cơ quan thuế chấp nhận việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế;

e) Lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh, trừ trường hợp lập hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày thông báo tạm ngừng kinh doanh;

g) Lập hóa đơn điện tử từ máy tính tiền không có kết nối, chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua theo quy định, trừ hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lập hóa đơn theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 4, khoản 5 Điều này khi người mua có yêu cầu".

Như vậy tùy từng mức độ vi phạm về hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm mà các cá nhân, tổ chức có thể bị xử phạt vi phạm hành chính nhẹ nhất từ cảnh cáo và cao nhất có thể bị phạt tiền đến 8 triệu đồng.

3. Một số lưu ý về thời điểm xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng

- Xuất kho giao hàng theo đúng ngày giao hẹn trên hợp đồng. Nhưng vài ngày sau, bên bán mới lập hóa đơn giao cho bên mua. 

- Doanh nghiệp xuất kho giao hàng nhiều lần ở trong tháng. Nhưng tới cuối tháng mới tiến hành lập hóa đơn giá trị gia tăng cho người mua

Trường hợp lô hàng lớn đến cả nghìn tấn, bên bán thống nhất với bên mua hàng là giao hàng cho đến khi nào hết hàng thì hai bên sẽ nghiệm thu, bên bán lập hóa đơn một lần (vì bên mua không đồng ý lấy nhiều hóa đơn).

Bên bán lập hóa đơn trước cho bên mua để bên mua về làm các thủ tục giải ngân (thanh toán). Còn hàng thì giao vào tháng sau.

Nếu bên bán giao hàng cho bên mua vào ngày 31/12 của năm trước, bên mua trả tiền chậm sang ngày 03/01 của năm sau, lúc này bên bán mới tiến hành lập hóa đơn. Đây là hành vi xuất hóa đơn chậm nhưng lệch năm, quy về khai man, trốn thuế.

- Bên bán thu tiền khi cung cấp dịch vụ

Tham khảo bài viết liên quan:

Xuất hóa đơn không đúng thời điểm ?

Xuất hóa đơn không đúng thời điểm giải quyết thế nào ?

Thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng vào chủ nhật có phạm luật ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email:Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật thuế