Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Cấu thành tội phạm là các dấu hiệu pháp lý đặc trưng của các tội phạm cụ thể, được quy định trong Luật Hình sự. Cấu thành tội phạm bao gồm bốn yếu tố: chủ thể, khách thể, mặt chủ quan và mặt khách quan.

- Chủ thể của tội phạm là con người cụ thể thực hiện hành vi phạm tội và họ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình theo quy định của Luật Hình sự. Chủ thể của tội phạm là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và độ tuổi theo quy định của pháp luật.

- Khách thể của tội phạm là hệ thống những quan hệ xã hội được Luật hình sự bảo vệ, bị tội phạm xâm hại, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại.

- Mặt chủ quan của tội phạm là những biểu hiện bên trong của tội phạm, là thái độ tâm lý của người phạm tội đối với tội phạm. Mặt chủ quan của tội phạm bao gồm các dấu hiệu về yếu tố lỗi, động cơ, mục đích của tội phạm.

- Mặt khách quan của tội phạm là những biểu hiện bên ngoài của tội phạm. Mặt khách quan của tội phạm bao gồm các dấu hiệu như sau: hành vi nguy hiểm cho xã hội, hậu quả của hành vi đó, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi nguy hiểm và hậu quả của hành vi đó gây ra, thời gian, địa điểm, phương tiện thực hiện tội phạm ...

Cấu thành tội phạm có những đặc điểm cơ bản sau:

>> Xem thêm:  Phân tích các yếu tố cấu thành tội phạm (CTTP) trong một điều luật ?

- Cấu thành tội phạm là tổng hợp các dấu hiệu pháp lý đặc trưng của một tội phạm cụ thể. Các dấu hiệu đó phải phản ánh đúng bản chất của tội phạm và phải có tác dụng phân biệt tội phạm này với tội phạm khác.

- Cấu thành tội phạm cần có những dấu hiệu bắt buộc. Dấu hiệu bắt buộc bao gồm dấu hiệu chung và dấu hiệu bắt buộc riêng của từng cấu thành tội phạm cụ thể. Dấu hiệu bắt buộc chung gồm hành vi, yếu tố lỗi, độ tuổi, năng lực trách nhiệm hình sự. Dấu hiệu bắt buộc riêng là những dấu hiệu phản ánh bản chất của tội phạm, là yếu tố để phân biệt tội phạm này với tội phạm khác.

Cấu thành tội phạm có ý nghĩa làm rõ đặc điểm pháp lý của tội phạm, có tác dụng định tội khi tội phạm xảy ra và để phân biệt tội phạm này đối với tội phạm khác. Nếu chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu tội phạm mà không nghiên cứu cấu thành tội phạm thì không thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội. Vì vậy muốn định tội danh một cách chính xác thì cần nắm vững cấu thành tội phạm.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hình sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Có phải là tội phạm không ?