Hay phải là 24h:3 ca mỗi ca 8 tiếng mới là liên tục. bây giờ nhiều doanh nghiệp lách luật bắt công nhân làm đủ 8h không tính giờ ăn liệu có phải là sai phạm.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê.

Như thế nào là làm việc liên tục?

Tư vấn pháp luật lao động, gọi: 1900.6162

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo Điều 108 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

1. Người lao động làm việc liên tục 8 giờ trong 1 ngày được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.

2. Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.

3. Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người sử dụng lao động quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động.

>> Xem thêm:  Quy định về thời gian thử việc đối với người lao động ?

Căn cứ Điều 5, Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013, quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn vệ sinh lao động, có quy định về nghỉ trong giờ làm việc như sau:

1. Thời gian nghỉ giữa giờ làm việc quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 108 của Bộ luật Lao động được coi là thời giờ làm việc áp dụng trong ca liên tục 8 giờ trong điều kiện bình thường hoặc 6 giờ trong trường hợp được rút ngắn. Thời điểm nghỉ cụ thể do người sử dụng lao động quyết định.

2. Ngoài thời giờ nghỉ ngơi trong ca làm việc bình thường được quy định tại Khoản 1 Điều này, người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên kể cả số giờ làm thêm thì được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc.

Đối chiếu Điều luật trên thì ta hiểu, công ty nghỉ trong giờ làm việc được áp dụng khi tổ chức làm việc trong ca liên tục (ngày 3 ca, mỗi ca 8 tiếng)

Như vậy, nếu công ty không làm việc liên tục 8 giờ trong 1 ngày thì việc người lao động nghỉ giữa ca không tính vào thời gian làm việc là không trái với quy định pháp luật.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp lao động

>> Xem thêm:  Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động được quy định như thế nào ?