Tài sản của doanh nghiệp là gì ? Quy định về tài sản của doanh nghiệp

Tài sản của doanh nghiệp là gì ? Quy định về tài sản của doanh nghiệp

Tài sản của doanh nghiệp là vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp, được doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động của mình. Bài viết phân tích cụ thể:

Định giá doanh nghiệp là gì ? Cơ sở giá trị của xác định giá trị doanh nghiệp

Thẩm định giá được xuất phát từ nhu cầu khách quan về việc xác định giá trị của tài sản, giúp các bên tham gia giao dịch có thể thỏa thuận với nhau về giá ...

Danh sách các tổ chức hoạt động tư vấn luật và luật sư miền bắc

Dưới đây là tập hợp danh sách các công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật tại Miền Bắc và Danh sách các luật sư đang được cập nhật:

Làm lãnh đạo, làm nhà quản lý, làm sếp ... thì sướng hay khổ ?

Nếu nhìn một cách thoáng qua (nhìn vẻ bề ngoài, bề nổi) của vấn đề thì làm lãnh đạo (làm sếp) thật sướng: Có nhà đẹp để ở, có xe ô tô để đi, tiền tiêu thì ...

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Công Việt Anh

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Công Việt Anh là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực: Biên dịch, phiên dịch và dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp.

Một số vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp thương mại

Tranh chấp thương mại là một hiện tượng phổ biến và thường xuyên diễn ra trong hoạt động của nền kinh tế thị trường. Việc hạn chế và giải quyết tranh chấp ...