Liên hệ

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Thời gian làm việc

  • Giờ hành chính: Từ thứ Hai đến thứ Sáu Sáng: 8h00 – 12h00, Chiều: 13h00 – 17h00
  • Ngoài giờ: Chủ nhật và khung giờ các ngày trong tuần: 12h00 – 13h00, Chiều: 17h00 – 21h00

Gửi liên hệ đến Luật Minh Khuê

Liên lạc với Luật Minh Khuê theo mẫu dưới đây

    Phí tư vấn:
    * 300.000 VNĐ / Giờ (Giờ hành chính tại Văn phòng)
    * 500.000 VNĐ / Giờ (Ngoài giờ hành chính)
    * 800.000 VNĐ / Giờ (Ngoài văn phòng)