Luat Minh Khue

Video

Dự thảo quyền tác giả tác phẩm về biểu giá thu tiền tác quyền sử dụng

Luật sư _Lê Minh Trường_ tham gia góp ý dự thảo luật sở hữu trí tuệ chương trình "Diễn đàn văn học nghệ thuật" - VTV1 Đài THVN

  02-08-2017 | 29 lượt xem