Các bước để tạo lập nên bộ pháp điển theo các chủ đề

Các bước để tạo lập nên bộ pháp điển theo các chủ đề

Để có được một bộ pháp điển thì cấn phải trải qua rất nhiều công đoạn với sự tham gia của rất nhiều cơ quan, tổ chức. Vậy, các bước để xây dựng một bộ pháp điển là gì? Nội dung của mỗi bước như thế nào? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu:

Một số nội dung tổ chức thực hiện chính sách xã hội

Chính sách xã hội được hiểu là bộ phận cấu thành chính sách chung của đảng hay chính quyền nhà nước trong việc giải quyết và quản lý các vấn đề xã hội bên ...

Tội xâm phạm trật tự quản lí kinh tế là gì ? Quy định về tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

Tội xâm phạm trật tự quản lí kinh tế là tội phạm về kinh tế được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999 (Xt. Tội phạm về kinh tế).

Mốc giới ngăn cách bất động sản là gì ? Quy định pháp luật về mốc giới ngăn cách bất động sản

Mốc giới ngăn cách bất động sản là vật nhân tạo hay tự nhiên (cột mốc, hàng rào, tường ngăn, cây, kênh, mương, hào, rãnh...) nằm trên ranh giới chung phân ...