Luat Minh Khue

Thông tin bản tin cảnh báo thiên tai có được chuyển tải bằng tiếng nước ngoài không?

Thông tin bản tin cảnh báo thiên tai có được chuyển tải bằng tiếng nước ngoài không? Đài Truyền hình Việt Nam được truyền phát tin cảnh báo thiên tai của cơ ...

Cơ cấu tiền lương của công chức kiểm lâm sau cải cách tiền lương

Từ ngày 01/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW. Vậy cơ cấu tiền lương của công chức kiểm lâm sau cải ...

Trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng?

Trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng? Các bạn theo dõi nội dung bài viết sau đây để có thêm thông ...

Phải bố trí tối thiểu bao nhiêu nhân viên tâm lý tại cơ sở trợ giúp xã hội?

Cơ sở trợ giúp xã hội là một hệ thống tổ chức và cơ sở vật chất nhằm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và giúp đỡ cho những người gặp khó khăn trong xã hội. Theo ...

Nguyên tắc chào mua công khai cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng?

Đầu tiên, việc chào mua công khai phải đảm bảo rằng tất cả các cổ đông của công ty mục tiêu và nhà đầu tư của quỹ đầu tư mục tiêu được đối xử công bằng và ...

Cho phép đưa vào sử dụng máy bay không đảm bảo tiêu chuẩn có bị truy cứu TNHS?

Cho phép đưa vào sử dụng máy bay không đảm bảo tiêu chuẩn có bị truy cứu TNHS? Luật Minh Khuê chúng tôi sẽ giải đáp các vấn đề pháp luật qua bài viết dưới ...