Quy định về ủy quyền với người Việt đang sống ở nước ngoài ? Cách làm giấy ủy quyền hợp pháp ?

Quy định về ủy quyền với người Việt đang sống ở nước ngoài ? Cách làm giấy ủy quyền hợp pháp ?

Người Việt nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài có được ủy quyền cho người thân ở trong nước xác minh các thông tin về hộ tịch, giấy tờ liên quan đến chồng, con mình hay không ? Quy định ủy quyền như thế nào là hợp pháp ? Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể như sau:

Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân mới 2020

Trên thực tế hiện nay, vấn đề sai phạm vẫn xảy ra trên thực tế không chỉ đối với Đảng viên mà còn đối với từng cá nhân đều phải thực hiện viết Bản tự kiểm ...

Hợp đồng hợp tác giữa các thành viên tham gia thành lập công ty ? Quy định về mở công ty ?

Khi mở công ty có cần phải ký các hợp đồng góp vốn, thỏa thuận góp vốn giữa các thành viên hay không ? Quy trình thủ tục mở công ty thực hiện như thế nào ? ...

Muốn thành lập công ty sản xuất phim video phải đáp ứng những điều kiện gì ? Dịch vụ mở công ty ?

Mỗi một công ty khi thành lập đều phải xác định được lĩnh vực kinh doanh chính thông qua các mã ngành kinh doanh. Mỗi ngày nghề kinh doanh đặc thù mà công ...

Quy định về ủy quyền với người Việt đang sống ở nước ngoài ? Cách làm giấy ủy quyền hợp pháp ?

Người Việt nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài có được ủy quyền cho người thân ở trong nước xác minh các thông tin về hộ tịch, giấy tờ liên quan đến chồng, con mình hay không ? Quy định ủy quyền như thế nào là hợp pháp ? Luật Minh Khuê ...

Công ty liên danh cùng tham giá đấu thầu xuất hóa đơn thế nào ? Cách tính đơn giá để xuất hóa đơn ?

Khi cùng tham gia các gói thầu dưới hình thức liên danh (giữa hai hoặc nhiều công ty) thì cách xuất hóa đơn cho chủ đầu tư được pháp luật quy định cụ thể như thế nào ? Các công ty xuất hóa đơn với các đơn giá khác nhau có được không ? Luật Minh Khuê ...

Xin hủy sổ bảo hiểm xã hội do công ty cũ không chốt sổ bảo hiểm xã hội có được không ? Điều kiện chốt sổ BHXH ?

Một trong những mâu thuẫn pháp lý thường gặp giữa người lao động và doanh nghiệp về vấn đề bảo hiểm xã hội là việc "Chốt sổ bảo hiểm xã hội" khi người lao động nghỉ việc. Giữa họ có những mâu thuẫn nên thường gây khó dễ trong việc chốt sổ BHXH. Luật ...