Hồ sơ, quy trình cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa theo quy định pháp luật hiện nay

Hồ sơ, quy trình cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa theo quy định pháp luật hiện nay

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì quá trình xuất, nhập khẩu hàng hóa giữa các nước diễn ra rất mạnh mẽ. Việc quá cảnh hàng hóa đã tạo ra sự thuận tiện cũng tiết kiệm chi phí một cách hiệu quả. Vậy hồ sơ, quy trình cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa gồm những gì ?

Tại sao nhiều doanh nghiệp phải ủy thác nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam

Hiện nay nhiều doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa từ nước nước ngoài về Việt Nam nhưng thực tế họ không tự nhập mà thông qua một bên ...

Sự phân biệt giữa quyền cơ bản và các quyền khác trong Hiến pháp

“Quyền cơ bản” (‘fundamental rights’ hoặc ‘basic rights’) được bảo vệ khỏi những can thiệp chính trị bởi một cơ quan tư pháp độc lập. Ngoài ra, các nhà lập ...

Hậu quả của việc thông báo sai tuổi trong bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ đang ngày càng được nhiều người quan tâm và tham gia vì không chỉ mang ý nghĩa phòng trừ rủi ro và còn có giá trị đầu tư, tích lũy. Trên ...