Nghi thức kết hôn là gì ? Quy định về nghi thức kết hôn

Kết hôn là hành vi phổ biến trong cuộc sống của con người. Nghi thức kết hôn là cách để thiết lập quan hệ vợ chồng giữa hai chủ thể với nhau. Bài viết này ...

Lẩn tránh pháp luật là gì ? Quy định về lẩn tránh pháp luật

Lẩn tránh pháp luật là thủ đoạn của đương sự để lẩn tránh khỏi sự chỉ phối của hệ thống pháp luật lẽ ra phải được áp dụng và lường sự dẫn chiếu của quy phạm ...

Vướng mắc trong nhập, tách vụ án hình sự - Một số kiến nghị

Tùy vào từng trường hợp mà Tòa án, cơ quan có thẩm quyền quyết định về việc nhập hoặc tách những vụ án để thuận lợi cho việc xét xử.

Cai trị là gì ? Định nghĩa và cách hiểu về cai trị ?

Trong thời kì chế độ phong kiến tồn tại, cai trị là một hoạt động không thể thiếu của giai cấp cầm quyền (vua chúa) hay trong giai đoạn Việt Nam còn là ...