Chủ thể kinh doanh là gì ? Khái niệm về chủ thể kinh doanh

Chủ thể kinh doanh là gì ? Khái niệm về chủ thể kinh doanh

Mọi thương nhân đều là chủ thể kinh doanh và mọi doanh nghiệp đều là thương nhân vì đều có đăng kí kinh doanh. Còn thương nhân thì chưa chắc đã là doanh nghiệp. Một số thương nhân không phải là doanh nghiệp như hộ kinh doanh, hợp tác xã. Sau đây Luật Minh Khuê sẽ tư vấn cụ thể hơn vấn đề này:

Trái phiếu chính phủ là gì ? Quy định về trái phiếu chính phủ

Trái phiếu chính phủ là trái phiếu do Chính phủ phát hành. Phát hành trái phiếu Chính phủ là phương thức để nhà nước vay vốn (tín dụng nhà nước). Do đó, ...

Luật là gì ? Mục đích và nội dung ban hành văn bản quy phạm pháp luật ?

Văn bản quy phạm pháp luật là khái niệm quen thuộc đối với những người học luật, nhưng thực tế có không ít người chưa hiểu hoặc hiểu chưa đúng về khái niệm ...

Dịch vụ là gì ? Bản chất và đặc điểm chung về dịch vụ

Dịch vụ là một hoạt động bao gồm các nhân tố không hiện hữu, giải quyết các mối quan hệ giữa khách hàng hoặc tài sản mà khách hàng sở hữu với người cung cấp ...

Quan hệ pháp luật là gì ? Khách thể của quan hệ pháp luật là gì ?

Quan hệ pháp luật là một vấn đề cơ bản của khoa học lí luận chung về nhà nước và pháp luật, đồng thời cũng là vấn đề quan trọng của các khoa học pháp lý ...

Chủ quyền lãnh thổ quốc gia và quyền tài phán của quốc gia ven biển ?

Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến các nội dung sau đây: Các quan điểm về chủ quyền quốc gia; khái niệm chủ quyền lãnh thổ quốc gia; Quyền tài phán của quốc ...

Chế định pháp luật là gì ? Đặc điểm của chế định pháp luật

Chế định pháp luật là gì ? Khái niệm về chế định pháp luật như thế nào. Chế định có thể được hiểu theo nghĩa rộng hoặc có thể nghĩa hẹp. Nghĩa chung và rộng ...

Di tích Lịch sử - Văn hóa là gì ? Tiêu chí, phân loại di tích lịch sử văn hóa

Di tích Lịch sử - Văn hóa là công trình xây dựng, địa điểm, hiện vật, di vật, đồ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm có liên quan đến những sự ...

Hàng hóa nhập khẩu theo chế độ hạn ngạch thuế quan?

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa nhập khẩu với ...

Mua sắm công là gì? Những yếu tố chủ yếu của quy tắc mua sắm công?

Mua sắm chính phủ (hay là mua sắm công) là một nội dung quan trọng được đưa vào đàm phán trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) mục tiêu tạo sự ...

Nhập khẩu hàng hóa có ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng?

Quốc phòng được hiểu là một hoạt động mang tính tổng hợp bao gồm cả đối nội, đối ngoại, chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật,... của một ...

Súc vật là gì? Đặc điểm của súc vật và thú dữ

Súc vật là gì? Theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành, khi súc vật gây thiệt hại cho người khác hay tài sản thì có phải bồi thường không? Bài viết ...

Động vật và đặc điểm động vật theo pháp luật hiện hành

Động vật là một trong những loại tài sản theo quy định tại Điều 105 Bộ luật dân sự năm 2015, như vậy động vật và đặc điểm động vật theo pháp luật hiện hành ...

Kỹ năng nghiên cứu hồ sợ vụ việc dân sự của Kiểm sát viên

Nghiên cứu hồ sơ vụ việc dân sự là bước chuẩn bị có ý nghĩa quan trọng, giúp Kiểm sát viên chủ động khi tham gia phiên tòa, phiên họp cũng như xác định căn ...

Kỹ năng nghiên cứu hồ sợ vụ án dân sự là gì?

Nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự là một công việc khó khăn, phức tạp, một loại hình lao động đặc thù của Thẩm phán, không chỉ đòi hỏi Thẩm phán phải lao tâm ...

Những quan điểm của C.Mac và Ph.Ăng ghen và sự phát triển tư tưởng chính trị pháp lý của họ?

Theo quan điểm của các đảng cộng sản, Chủ nghĩa Marx là thế giới quan, hệ tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân. Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Đức ...

Đơn khiếu nại đối với quyết định không khởi tố vụ án hình sự

Cha tôi mất trong một vụ tai nạn, tuy nhiên sau khi công an Điều tra đã ra kết luận không khởi tố vụ án hình sự. Tôi hoàn toàn không đồng ý và mong muốn Qúy ...

Người lập di chúc có những quyền gì theo quy định của pháp luật?

Người lập di chúc có một số các quyền sau: Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế; Phân định phần di sản cho từng người thừa kế; ...

Người chủ mưu là gì ? Quy định pháp luật về người chủ mưu

Người chủ mưu là người chủ động về mặt tinh thần gây ra tội phạm, gợi ra những âm mưu, phương hướng hoạt động của nhóm tội phạm.

Vụ án thực tiễn xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Bài viết dưới đây sẽ sưu tầm và bổ sung kiến thức cho bạn đọc kiến thức liên quan đến thực tiễn xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại được thể hiện như ...

Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) là gì ? Quy định về Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS)

Ngân hàng thanh toán quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa các ngân hàng trung ương và việc thanh toán tài chính giữa các nước.

Người chưa thành niên có được lập di chúc không? Hình thức của di chúc là gì?

Người lập di chúc là người mà theo quy định của pháp luật có quyền lập di chúc để định đoạt khối tài sản của mình cho những người khác còn sống sau khi chết ...

Sự phát triển của tư tưởng chính trị pháp lý Mác xít giai đoạn từ 1848 đến công xã Pari?

Chủ nghĩa Marx hay Mác-xít là hệ thống học thuyết triết học, lịch sử và kinh tế chính trị dựa trên các tác phẩm của Karl Marx và Friedrich Engels. Khi tập ...

Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự là gì? Vì sao cần kiểm tra sắp xếp hồ sợ vụ án dân sự?

Bài viết cung cấp kiến thức về phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự của cơ quan tiến hành tố tụng. Những nội dung cơ bản cần làm rõ khi nghiên cứu hồ ...

Nguyên tắc và căn cứ pháp lý quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội

Chuẩn bị phạm tội là một giai đoạn của việc thực hiện tội phạm, trong đó người phạm tội có những hành vi tạo ra những điều kiện cần thiết cho việc thực hiện ...

Tư tưởng chính trị pháp lý trong “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”?

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản tóm tắt lý thuyết của Marx và Engels về bản chất của xã hội và chính trị, cụ thể rằng:lịch sử của tất cả xã hội từ trước tới ...

Cảnh cáo là gì ? Khái niệm về hình phạt kỷ luật cảnh cáo ?

Cảnh cáo là gì? Khái niệm về cảnh cáo ? Quy định về áp dụng hình thức kỷ luận cảnh cáo? Sau đây Luật Minh Khuê sẽ giải đáp các thắc mắc về cảnh cáo trong ...

Chủ thể kinh doanh là gì ? Khái niệm về chủ thể kinh doanh

Mọi thương nhân đều là chủ thể kinh doanh và mọi doanh nghiệp đều là thương nhân vì đều có đăng kí kinh doanh. Còn thương nhân thì chưa chắc đã là doanh nghiệp. Một số thương nhân không phải là doanh nghiệp như hộ kinh doanh, hợp tác xã. Sau đây Luật ...

Đầu tư trong nước là gì ? Khái niệm về đầu tư trong nước

Đầu tư trong nước là gì? Khái niệm về đầu tư trong nước. Các biện pháp đầu tư khuyến khích đầu tư như thế nào, các biện pháp ưu đãi đầu tư trong nước. Sau đây Luật Minh Khuê sẽ giải đáp trong bài viết dưới đây.

Chuyên viên là gì ? Quy định về tiêu chuẩn, ngạch chuyên viên

Chuyên viên là công chức hành chính có yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cao về một hoặc một số lĩnh vực trong các cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên; có trách nhiệm thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ phức tạp trong cơ quan, đơn vị; tham ...

Biểu thuế là gì ? Khái niệm về biểu thuế

Bài viết dưới đây sẽ làm rõ các vấn đề liên quan đến thuế, Vai trò của thuế, Thuế theo tỷ lệ (proportional taxation); Thuế suất cố định và biểu thuế; các loại thuế suất được sử dụng thường xuyên hiện nay...

Công ước toàn cầu về Bản Quyền mà Việt Nam đã tham gia thành viên

Xuất phát từ nguyện vọng bảo đảm các quyền về bản quyền tại tất cả các nước trên thế giới đối với các tác phẩm văn học, khoa học và nghệ thuật.Tin tưởng rằng một hệ thống bản quyền thích hợp với mọi quốc gia trên thế giới được thể hiện qua một Công ...

Công tố là gì ? Thực hành quyền công tố là gì ?

Công tố là quyền của nhà nước truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội. Thực hành quyền công tố là việc Viện kiểm sát sử dụng tổng hợp các quyền năng pháp lý thuộc nội dung quyền công tố để thực hiện việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối ...

Thủ tục nhận thừa kế quyền sử dụng đất như thế nào ?

Tư vấn pháp luật hôn nhân về tài sản, thừa kế ? Phải làm gì khi hết thời hiệu khởi kiện về thừa kế ? Thừa kế theo pháp luật được quy định như thế nào ? ... sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn pháp luật dân sự liên quan đến quyền thừa kế đất đai, nhà ở...và ...

Địa giới hành chính là gì ? Khái niệm về địa giới hành chính

Địa giới hành chính là gì? Khái niệm về địa giới hành chính được quy định như thế nào? Địa giới hành chính được lưu giữ ở đâu? Sau đây Luật Minh Khuê sẽ làm rõ vấn đề về địa giới hành chính trong bài viết dưới đây.

Mẫu giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ đô thị

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ đô thị mới nhất và các biểu mẫu thông dụng trong lĩnh vực xây dựng, xin giấy phép xây dựng. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ:

Mẫu hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước mới nhất năm 2021

Nhu cầu thuê nhà công vụ, thuê nhà sở hữu nhà nước là một nhu cầu thực tế. Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước để Quý khách hàng tham khảo, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

Con riêng là gì ? Khái niệm về con riêng theo quy định của pháp luật

Con riêng là gì? con riêng có quyền và nghĩa vụ gì ? Mối quan hệ nhân thân và mối quan hệ tài sản giữa cha dượng, mẹ kế với con riêng của vợ hoặc chồng? Khái niệm về con riêng theo quy định của pháp luật. Sau đây Luật Minh khuê sẽ giải đáp trong bài ...

Vợ đóng bảo hiểm tự nguyện chồng có được hưởng trợ cấp thai sản 1 lần không ?

Luật Minh Khuê giải đáp các thắc mắc về chế độ thai sản, đóng tiền bảo hiểm tự nguyện, trợ cấp thai sản cho chồng, chế độ hưởng bảo hiểm xã hội một lần và các vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật hiện nay:

Tai nạn giao thông là gì ? Quy định chung về tai nạn giao thông

Tai nạn giao thông là sự việc rủi ro, bất ngờ xảy ra khi phương tiện giao thông đang di chuyển trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không, gây thiệt hại đến tính mạng, sỨc khoẻ con người, đến tài sản và phương tiện.

Văn phòng trung ương Đảng là gì? Quy định về văn phòng trung ương Đảng

Văn phòng trung ương Đảng là gì? Tìm hiểu về lịch sử hình thành văn phòng trung ương Đảng ở Việt Nam. Đồng thời chỉ rõ quy định pháp luật hiện hành về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của văn phòng trung ương Đảng ở nước ta.

Không có tư cách pháp nhân có được tham gia đấu thầu ?

Thưa Luật sư! Cơ quan em có mời chào hàng cạnh tranh một gói thầu. Có nhà thầu đứng tên là cửa hàng A (hộ kinh doanh cá thể) do một người tên là Nguyễn Văn B làm đại diện đứng tên tham gia chào hàng cạnh tranh này.

Đang làm việc tại Công ty tư nhân có được hoãn nghĩa vụ quân sự hay không.

Học liên thông cao đẳng lên đại học có được tạm hoãn gọi nhập ngũ không ? Học trường trung cấp kinh tế có được tạm hoãn gọi nhập ngũ không ? Trốn lệnh nhập ngũ thì năm sau có khám sức khỏe lại không ? Hoàn thành xong thủ tục nhập học có phải nhập ngũ ...

Tập trung kinh tế là gì ? Phân tích khái niệm tập trung kinh tế

Khái niệm tập trung kinh tể được tiếp cận dựới nhiều giác độ khác nhau trong khoạ học kinh tế và khoa học pháp lí. Trong bài viết này, cách hiểu về khái niệm tập trung kinh tế sẽ được phân tích dưới góc nhìn, những quy định của luật cạnh tranh:

Phát triển bền vững là gì ? Quy định pháp luật về phát triển bền vững

Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội ...

Trái phiếu chính phủ là gì ? Quy định về trái phiếu chính phủ

Trái phiếu chính phủ là trái phiếu do Chính phủ phát hành. Phát hành trái phiếu Chính phủ là phương thức để nhà nước vay vốn (tín dụng nhà nước). Do đó, trái phiếu ghi nhận nghĩa vụ trả nợ của Nhà nước và quyền lợi của người sở hữu trái phiếu.

Xếp hạng trái phiếu AAA là gì ? Cách sắp xếp chất lượng trái phiếu, xếp hạng đầu tư ?

Cách thức xếp hạng trái phiếu (AAA, Aa, A...) được hiểu như thế nào ? Cách xắp xếp chất lượng trái phiếu chung của thế giới trên thị trường chứng khoán hiện nay ? và một số thuật ngữ khác liên quan đến xếp hạng trái phiếu, xếp hạng đầu tư sẽ được ...

Dịch vụ nổi bật