Luat Minh Khue
Dịch vụ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, logo, thương hiệu

Dịch vụ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, logo, thương hiệu

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là một trong các căn cứ phát sinh và chứng minh quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của chủ sở hữu. Tuy nhiên, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu lại chỉ có hiệu lực đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn.