Luat Minh Khue
Ms Phạm Thị Nhung - Chuyên viên tư vấn và hỗ trợ pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Khuê

Ms Phạm Thị Nhung - Chuyên viên tư vấn và hỗ trợ pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Khuê

Ms Phạm Thị Nhung, hiện đang công tác tại Phòng doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Khuê. Là một trong những chuyên viên phụ trách chính hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính của Công ty Luật Minh Khuê,Dưới đây là một vài giới thiệu về Ms Nhung.

Nguyễn Thảo Hương -Chuyên viên pháp lý Phòng Hỗ trợ khách hàng

Nguyễn Thảo Hương -Chuyên viên pháp lý Phòng Hỗ trợ khách hàng

Bà Nguyễn Thảo Hương là Cộng tác viên Phòng Hỗ trợ khách hàng, là người hỗ trợ dịch vụ pháp lý cho khách hàng qua tổng đài, và trả lời email dưới hình thức ...

Nông Thị Thúy Vân - Chuyên viên tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Nông Thị Thúy Vân - Chuyên viên tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Bà Nông Thị Thúy Vân là chuyên viên tư vấn pháp luật hiện đang công tác tại bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Công ty Luật TNHH Minh Khuê. Bà Nông Thị Thúy Vân ...

Ms. Nguyễn Thanh Hằng - Chuyên viên tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê

Ms. Nguyễn Thanh Hằng - Chuyên viên tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê

Ms. Nguyễn Thanh Hằng là chuyên viên tư vấn pháp luật hiện đang công tác tại bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Công ty Luật TNHH Minh Khuê. Ms. Nguyễn Thanh ...

Bùi Thị Điệp – Chuyên viên tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Bùi Thị Điệp – Chuyên viên tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Ms. Bùi Thị Điệp là chuyên viên tư vấn pháp luật hiện đang công tác tại bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Công ty Luật TNHH Minh Khuê. Ms. Bùi Thị Điệp tham ...

Nguyễn Thị Thanh Huyền - Chuyên viên dịch vụ hỗ trợ pháp lý Phòng Sở hữu trí tuệ Công ty Luật Minh Khuê

Nguyễn Thị Thanh Huyền - Chuyên viên dịch vụ hỗ trợ pháp lý Phòng Sở hữu trí tuệ Công ty Luật Minh Khuê

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền là chuyên viên dịch vụ hỗ trợ pháp lý phòng Sở hữu trí tuệ của Công ty Luật Minh Khuê. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền tham gia tư vấn, ...

Mr. Mạc Hoàng Việt – Chuyên viên tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Mr. Mạc Hoàng Việt – Chuyên viên tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Ông Mạc Hoàng Việt là chuyên viên tư vấn pháp luật hiện đang công tác tại Phòng Doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Minh Khuê. Ông Mạc Hoàng Việt tham gia, hỗ ...

Đỗ Hà Mĩ - Chuyên viên tư vấn pháp luật công ty Luật TNHH Minh Khuê

Đỗ Hà Mĩ - Chuyên viên tư vấn pháp luật công ty Luật TNHH Minh Khuê

Bà Đỗ Hà Mĩ là chuyên viên tư vấn pháp luật hiện đang công tác tại bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Công ty Luật TNHH Minh Khuê. Bà Đỗ Hà Mĩ tham gia, hỗ trợ ...

Nguyễn Thị Thu Nga- Chuyên viên dịch vụ hỗ trợ pháp lý Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Nguyễn Thị Thu Nga- Chuyên viên dịch vụ hỗ trợ pháp lý Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Bà Nguyễn Thị Thu Nga là chuyên viên tư vấn pháp luật hiện đang công tác tại bộ phận Dịch vụ và Hỗ trợ khách hàng của Công ty Luật TNHH Minh Khuê. Bà Nguyễn ...

Nguyễn Ngọc Linh - Chuyên viên tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Nguyễn Ngọc Linh - Chuyên viên tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Ms. Nguyễn Ngọc Linh là chuyên viên tư vấn thuộc Phòng Hỗ trợ khách hàng của Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Minh Khuê, tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng các ...